בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מאיה ג.צ., מרים ש. (מדווחת)
09/02/2009
|
אחה"צ

13.58 – צומת  תפוח ריק בכניסה, 15 מכוניות ביציאה משכם.
ג'יפ צבאי  בכניסה לחווארה, ג'פ צבאי בצומת אלון מורה.

14.10 – חווארה: 2 מסלולי תורים רגילים ומסלול הומניטרי.
כ-30 איש במסלול ההומניטארי וכ-60 באחרים. זמן מעבר בהומניטארי נמדד 2 דקות, זמן במסלול הבדיקה 7 דקות. כ- 15 מכוניות בהמתנה ביציאה.
14.33 – אנחנו עומדות לצד הקרוסלה של הכניסה לשכם, ניגש אלינו מפקד המחסום ומנסה לגרש, מפריע לו שמסתכלות. מאיים בלהזמין משטרה. מקלל.
14.34 – בין 20-30 איש בכל המחסום.
14.44 – אנחנו עוברות לצד השני ליד הבטונדות, גם משם המפקד ממהר לנסות ולסלק אותנו. מגיע  א. מפקד המת"ק ומנסה למתן. אנחנו נשארות במקום. א. מזמין שיתוף פעולה. התקשר מאוחר בערב לוודא שהכל נגמר בשלום. בדיקת מכוניות ספורדית של הנכנסות לשכם, מגיע אוטובוס ומורדות ממנו 4 נשים עם ילדים הנושאות דגלים וצעיפים פלסטיניים, נכנסות דרך הקרוסלה.
זמן המתנה למכונית יוצאת משכם  כ-15 דקות. זמן בדיקה כ-6 דקות
15.06 – כ-50 איש במחסום. צרחות קולניות של המ"מצדיקית בכריזה.איש עם  מקלות עבים הטוען כי משמשים לו לריצוף אבני שפה , מוחזר לשכם, אנחנו מתקשרות למת"ק שיבדקו למה, אבל הוא לא נשאר לחכות.
15.23 – זמן מעבר כ-20 דקות.

15.35 – בית פוריק  מעבר חופשי, ריק.

15.45 – עווארתא – 4 מכוניות ממתינות ליציאה.

15.44 – חווארה – כ-30 איש בתורים, 5 דקות זמן מעבר.
 15.52– 16 מכוניות בהמתנה ליציאה. זמן מעבר כ-20 דקות.

16.30 -  צומת זעתרא 6 מכוניות בהמתנה ליציאה, 9 בכניסה.