בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רחל א., תמר ש. (רושמת).
05/03/2009
|
בוקר

 

06:55 - הכניסה לזיתא חסומה, הכניסה למרדא פתוחה.


 07:00 - זעתרה/תפוח  - שמונה רכבים בתור מכיוון שכם, התור מתקדם במהירות. שני מסלולים פתוחים.
 

07:25 - חווארה - התרחשות רבה בחניון, הרבה מוניות. בתור הולכי הרגל (ביציאה משכם) כ-20 איש.
רכבים מגיעים ועוברים מייד, שני מסלולים פתוחים והחיילים בודקים בזריזות.

הבטונדות שלא מאפשרות מעבר לכסא גלגלים בכניסה למסלול הרגלי המיוחד לנכים עוד לא הוזזו.


08:05  עוורטא - שמונה רכבים בתור ליציאה משכם, מתקדמים במהירות. חייל המת"ק דיבר איתנו ממושכות על מאמציו להקל על חיי הפלסטינים במחסומים.

08:15  בית פוריכ - ריק. מפקד המחסום ניגש ומדבר איתנו באדיבות זהירה.

מרדא וזיתא - כמו בהלוך.