בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון, יום ג' 17.3.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מקי ש. עמירה (מדווחת)
17/03/2009
|
אחה"צ

בדרכנו ביקרנו בעזון עטמה, בית פוריכ, עוורטא, התבשרנו על הסרת מחסום ס'רה –קוצ'ין עוד השבוע

עזון עטמה: 12:20 המחסום החדש עם מגדל ובטונדות פרוביזוריות. 3  שוטרים מאיישים את המקום ומגיעים עוד ג'יפ עם קצינים ומכונית צבאית. השער סגור למכוניות ומעט האנשים\ילדים שעוברים צריכים להציג אישור  ותעודה המעידה על היותם תושבי עזון עטמה. ניסינו לברר אם ניתן להגיע לשער הדרומי, "לשם כך עלינו לבקש רשות מיוחדת מהגדוד. איוש המשטרה הוא זמני עד שחיילים יחליפו". השוטרים היו מודעים לתלונתנו על העברת אוכל בכמות הגיונית למשפחות השוכנות מעבר לכביש/המחסום והודיעו לנו ש "רק כמויות מסחריות אין מרשים להעביר –"כי אולי העגבניות בארגזים תהיינה מורעלות"... לא היו כמעט עוברים במחסום.

שער אפריים: אנו מבחינות באנשים עם מדים כחולים ואפוד זרחני עליו כתוב: משהב"ט אלו מתגברים את המשטרה הצבאית.

הכניסה לזיתא – ג'מעין
: סגורה.

זעתרה
: 13:10      13 מכוניות מכוון שכם. אך התור זז.

עוורטא
: אנו בודקות את אזור המטווחים המתרחבים ממול. טרקטוריסט ערבי על מכונה גדולה אומר שעוד שבוע יסיימו להרחיב. לשאלתנו של מי האדמות עונה:  "לא יודע, אבל מי יכול על צה"ל"?

בית פוריכ: 13:30 3 חיילים במשמרת בודקים את רוב המכוניות הנכנסות ויוצאות. באים להתעניין בנו. ברגע הדיבורים מכוניות נותנות גאז ונהגיהם מתעלמים מהחיילים. לדבריהם בודקים כך מאז פיגוע הירי בבקעה שלשום. אחד מהם אומר שחש נורא שאולי  הוא איפשר למחבלים שיצאו משכם ע"פ המודיעין, לעבור פה. חש שמעל בתפקידו... נראה לנו שהבדיקות שעשו היו מעודף מוטיבציה ורגשי אשם כיון שבחווארה ע. המת"ק היה מופתע מהנוהל.

14:00 חווארה במחסום המכוניות רק שני חיילים בודקים טור אחד של מכוניות בדיקות קפדניות. 34 מכוניות מחכות בתורן והנהגים מדווחים על שעה וחצי המתנה.
כל מכונית גדולה המגיעה מוחזרת ונשלחת לסיבוב לעוורטא.
מחסום האנשים: אזוק מוכנס לתא מעצר. כ 10 בעלי דוכנים מקובצים ליד התא ומחכים לדינם. ביניהם הנערים החברים שלנו, האזוק נאמר לנו נתפס בבוקר בנסיון דריסת חייל שעשה לו סימני עצור. מחכה למשטרה שתקח אותו. החיילים כל הזמן מתעסקים איתו. לקחת אותו לשרותים, להביא לו חפצים, להעביר תרופות שהיו ברשותו...
 3 תורים נבדקים. התור ההומניטרי זורם במהירות. שני התורים הנוספים איטיים. האנשים נקראים לסרוגין מתור א ומתור ב וכך עומדים זמן ארוך במיוחד. היום עמדו שעתיים. לשאלתנו על האיטיות את ע. המתק "כל המשטרה הצבאית יצאו ליום אימון היום ואין מספיק בודקים".
כעבור זמן מה מגיע ז. מהמת"ק אוסף את בעלי הדוכנים נותן להם הרצאה חינוכית ומשחררם. טוען שהם מלכלכים נורא, מפריעים לתנועת הרכבים בחנייה. קיבל מאות תלונות ודואג שאיש מבוגר או זקנה יפלו וישברו את הרגל.
ז. מתגאה לספר לנו שפירק שלשום את מחסום בית איבא "ואז בעלי המוניות חסמו את דרכינו על כך" כמחאה על שלילת פרנסתם מאותו יום. שמח לספר לנו שמחר יפורק מחסום ס'רה – קוצ'ין...
פניות של פלסטינאים: פונה אלינו ב.ס. ומספר על קשייו להשיג אישור ללווי ילדו בן ה 4 למעקב\אישפוז בוולפסון לאחר ניתוח לב. היום צריך להיות שם עם הילד ובמת"ק דוחים אותו כמנוע שב"כ ולא נותנים לו תשובות. מכיר כבר את כל הפרוצדורות. דליה באסה לא עונה ואנו פונות לחנה ב. אשר במהירות מצליחה לברר את כל הפרטים ולטפל בבעיה. ולהשיב לב.ס
אדם נוסף מחכה ליד מחסום המכוניות וטוען שחברו נתפס ומושהה שם כל יום. אנו מגייסות את ע. לטפל בבעיה.

15:30 חוזרות