בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 20.4.09, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רינה צ., ניבה ד.,(כותבת), תמר ודבי (אורחות)
20/04/2009
|
בוקר

 
מרדה - פתוח, זיתא - סגור

בכניסה לביתא - לא היו חיילים ולא היו חיילים גם בדרכנו חזרה.
 
צומת זעתרה - 6.55
 10 מכוניות עומדות במחסום מכיוון שכם, עמדה אחת פעילה.
 2 אוטובוסים נבדקים שבאו מכיוון אריאל.
 7.00 נפתחה עוד עמדה. 
 עמדה שלישית פעילה לרכב אח"מ ולרופאים.
 
חווארה - 7.15
 32 רכבים בתור 2 עמדות פעילות
 7.30 - רק עמדה אחת פעילה
 קבוצת צליניים שמנסה להיכנס לשכם ברכב ישראלי דרך מעבר הרכבים מופנית למעבר הולכי הרגל
 7.44 - נפתחה עמדה שלישית . תזמון אוטובוס ריק מנוסעים  כ46 דקות . הנוסעים עוברים במעבר הולכי הרגל.
 8.01 - 20 מכוניות בתור
 מעבר הולכי הרגל - 10 אנשים בתור, 2 עמדות תזמון של 10 דקות למעבר.
.8.52 - 10 מכוניות בתור 2 עמדות פעילות.
 
מחסום עוורטא - 9.09
 3 רכבים בתור
9.28 - 10 רכבים בתור
 
בית פוריכ - 9.17 - אין תורים במחסום