משמרת הסולדיריות עם שביתת חקלאי דיר אל ר'וסון

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רעיה, סנאית, חנה ז., ויוי ק., מיקי (מדווחת), הדס (צילמה) קואליציית המסיק: גדי ש, יעקב מ, אמיליה, שוקי. אקטיבסטים: היידי, אחמד
09/07/2017
|
בוקר

6:50 – הגענו למחסום 623 .

במקום נוכחות מרשימה של  למעלה מ-150 חקלאים פלסטינים בכל טווח הגילים. למחציתם היתרים בתוקף דרך מחסום חקלאי עתיל (609) ומחסום חקלאי דיר אלר'וסון (623), ואילו היתריהם של האחרים פג תוקפם, והם מחכים כבר בין חודשיים לארבעה חודשים לתשובה על בקשה לחדשם. 

נוכחים ראשי המועצות של דיר אלר'וסון וג'רושיה ופקידי מועצה נוספים.

החקלאים  הזמינו אותנו להשתתף אתם בשביתת מחאה על אי מתן תשובות לבקשות להיתרים.

במהלך שהותנו שם חזרו וסיפרו לנו בעלי הקרקעות  על מצב המטעים, חממות העגבניות והמלפפונים המתייבשים כולם, וחלקות הזעתר שאינם יכולים להשקותן. הפועלים החקלאיים המועסקים ע”י בעלי הקרקעות  ספרו  על  מטה לחמם ופרנסתם  שנקטעו בגלל מניעת ההיתרים.

ראשי המועצות חזרו וסיפרו  כי  ימים אחדים לפני החג (סיום הרמאדאן) הוחזרו כל הבקשות שהוגשו חודש קודם-לכן , והם נדרשו למלא  בקשות מחדש כי טופס הבקשה עצמו נשתנה.– בטופס החדש נוסף  ל14 הקריטריונים שעל בסיסם החקלאים מבקשים היתר למרחב התפר קריטריון  מס. 15 :–מרעה במרחב התפר . סביר כי לכל היותר 5 חקלאים נזקקים לתוספת זו.

7:00 – חיילי המשטרה הצבאית מגיעים ופותחים את שערי המחסום.
נציגי החקלאים נגשים לשער ומודיעים לחיילים שהם שובתים שביתת מחאה, וכי הם דורשים לראות את נציגי המת"ק. חיילי המ"צ מתקשרים למת"ק ומודיעים שקציני המת"ק יגיעו בשעה 8:00.

7:30 חיילי המשטרה הצבאית נועלים את שערי המחסום ונוסעים הלאה לפתוח מחסום חקלאי נוסף.
החקלאים הפלסטינים נשארים סביב השער,- מקום ההפגנה,- כדי לחכות לקציני המת"ק.

8:00 שום  קצין מת"קinfo-icon לא מגיע. רעיה מתקשרת לחמ"ל מת"ק לברר מה קורה עם הבטחתם.  בחוסר רצון אומרים שיבררו.

8:15   טלפון נוסף לואליד, קצין המעברים במת"ק אפרים.

הוא עונה שקיבל רק  דקות ספורות  קודם לכן את ההודעה על שביתת החקלאים במחסום דיר אלר'וסון והוא בדרכו לשם. 
מי לא דבר אמת על מועד ההודעה אנשי המ"צ או אנשי המת"ק? נתון לפרשנות..  
הוא הוסיף והודיע באדנות שלא ידברו  עם החקלאים אם יהיו מצלמות במקום. הבהרנו שאת תנאיו יצטרך להציג לפלסטינים.

8:50 מגיעה מכונית עם אנשי המת"ק, אך  אלה אינם יכולים לפתוח את השערים ללא אנשי הצבא ,העסוקים בפתיחת מחסומים אחרים, ( על כך כנראה לא חשבו).

9:15 מגיעים  חיילים ופותחים את שער המחסום. 2 קציני המת"ק-סרן נאאף קצין העל אחראי על כל מחסומי הגזרה וסגן ואליד- קצין המעברים, מתקרבים לשער הפנימי . הפלסטינים צובאים על השער, לאחר שהחליטו כי ראשי המועצות ייצגו אותם. קציני המת"ק מודיעים שידברו עם ראשי המועצות  ועם חקלאי קשיש מאוד בעברו האחר של השער. הקצינים אינם  מתירים לנציגים של ארגוני זכויות אדם להצטרף.

 

הבטחות
Photo: 
הדס

9:35 - אנשי המועצה חוזרים עם הקצינים. חקלאים אחדים ,ביניהם מיודענו ר' שלו 18 דונם חממות, מתחננים לדבר איתם, הקצינים מסרבים, מטילים את ההבהרה על ראשי המועצות ומסתלקים.

ראשי המועצות מסבירים לכל החקלאים הממתינים מהן ”ההסכמות” שנתקבלו.

 

ראש העירייה מסכם את הפגישה
Photo: 
הדס

 יותר מאוחר  עכ"ס נציג ”בצל”ם באזור מסביר לאנשי ארגוני זכויות אדם  את  סיכום הדברים בעירייה:

 

אחרי ההפגנה
Photo: 
הדס

א. בקשות להיתרים יוגשו לקישור הפלסטיני ויועברו באמצעותו למת"ק הישראלי.

ב. פקע תוקפן של כל הבקשות שהוגשו עד כה ויש להגישן שוב בטופס החדש שעל פי הקריטריונים החדשים. (להזכיר: רק קריטריון אחד נוסף, מרעה בשדה !!!)

המת"ק הצהיר על התחייבותו  לטפל מייד  בבקשות שיוגשו. לא צויין שום  משך  זמן ל"מייד"

ג. בעלי קרקעות בגודל של למצער  שליש דונם (333 מ"ר)  יוכלו לבקש היתרים לעצמם ולבני משפחותיהם

 ד. בעלי קרקעות מ--5.5  דונם ומעלה שהם זקנים מכדי  לעבד את חלקותיהם או בעלי קרקעות שבני משפחותיהם אינם יכולים להגיע לעבדן בשל עיסוקים אחרים או מגבלות שונות  יוכלו לבקש היתרים  לעבודת קרובים ופועלים .

כל הנוכחים, חקלאים ונציגי המועצה, הביעו אי אמון בדברי הקצינים על זמינות ההיתרים ועל  בדיקתם המיידית; הם שבעו כבר הבטחות שקריות מהרשויות הישראליות למיניהן.

נציג ”בצלם״הוסיף כי  באזור טול כרם הוגשו עד כה 1000 בקשות לחידוש היתרים , ורק  שתיים אושרו עד כה. 

.נראה שהייתה הערכה לנוכחותנו הסולידרית 

 

 

נשחם עם שלטים
הזדהות עם החקלאים שהגישה לאדמותיהם נאסרה
Photo: 
הדס