פרעון

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
אורה ש., מיכל ו., קרין ל. מדווחת
16/08/2016
|
אחה"צ

קבענו עם ס. מפרעון, לבקשתו, להיפגש עם תושבי הכפר אשר בקשותיהם להיתרים לעבוד את אדמותיהם – סורבו.

סיכום של תלונות ובקשות כלליות, (בנוסף לבעיות של האנשים שהגיעו לפגישה):

מתוך שטח כולל של הכפר, כ-8000 דונם, נמצאים 4000 דונם "בתוך הגדר", כלומר מופרדים מהם. אל חלק מהם אפשר להגיע דרך מחסום 708 ואל חלקים אחרים דרך מחסום 746.

1. המחסום של פרעון (708) בו עוברים עשרות חקלאים נפתח רק שלוש פעמים בשבוע, ורק פעמיים ביום. הם רוצים שייפתח באותם הימים גם בצהרים, כפי שנפתח בעבר, כדי שאלה העובדים רק 4 שעות לא ייאלצו לשהות באדמות 9 שעות.

2. אין מיםinfo-icon באדמות שמדרום לכפר ולגדר ההפרדה. היה בעבר צינור שהוביל לשם מים מטייבה, אך הוא נותק בזמן העבודות של הקמת הגדר, ולא תוקן או חובר שוב, למרות החובה של ישראל להחזיר את המצב לקדמותו. לאחד הנוכחים היה שם פרדס של 30 ד' שהתייבש.  גם הצינור לאדמות במערב נותק בזמן העבודות, אבל שם הוא חובר שוב, מה שמאפשר לגדל בנוסף לזיתים, גם זעתר, פרות הדר, אבוקדו, שקדים ועוד. כמו כן הייתה שריפה בכרם זיתים, מכבי האש הפלסטינים לא קיבלו אישור לעבור והכבאיות הישראליות הגיעו מאוחר מדי.

ישבנו כשעתיים בחדר המרווח של ראש המועצה והתושבים הגיעו זה אחר זה, מצוידים בניירת והציגו את בעיותיהם. היו כמה מקרים יוצאי דופן, אבל רוב התלונות היו על כך שבקשות שהם מגישים עבור בני משפחה לעבוד באדמות המשותפות חוזרות כולן עם סימון "לא מאושר" והסיבה תמיד X במשבצת ליד "קיים מספיק היתרים לקרקע".

כל אחד מהמתלוננים נמצא במצב שונה. הראשונה הייתה אישה מבוגרת, שכבר אינה יכולה לעבוד, לבנה יש עבודה כשומר במגרש חניה, והיא מבקשת היתרים לשני נכדיה לשער 746, ג'בארה, שער עונתי, הנפתח רק ימים ספורים בשנה, וסורבה.

יש כאלה שהחלקות שלהם גדולות, כי לא נרשמו בטאבו כחלקות נפרדות לאחים היורשים לאחר מות אבי המשפחה, לדבריהם בגלל העלות הכספית הגבוהה. הם מסתמכים על הסכמם/הסכמה שעליהם לקבל היתר אחד עבור כל 2-3 ד', והם מקבלים הרבה פחות. יש מקרה, למשל, של קרקע בגודל 35 ד' וקיבלו רק 6 היתרים, ביניהם שניים עבור ההורים המבוגרים מדי לעבודה. הם מבקשים עוד שני היתרים, ואם אין ברירה מוכנים לוותר על ההיתרים של ההורים. כל אחד שוטח את בקשתו. רשמנו את הדברים, קיבלנו את העתקי התשובות הסירוב, נבדוק איך ניתן לעזור בפנייה למת"ק או לארגון אחר.  

קיבלנו גם רשימה של 11 אנשים שביקשו לפני שלושה שבועות לחדש את האישורים השנתיים שיש להם, ועדיין לא קיבלו תשובה. נברר מה קורה אתם.

בסוף הגיע אדם שהיה לו היתר עבודה בישראל בנוסף לאדמה מעבר לגדר, והוא נלקח ממנו אחרי שאח אחד שלו (הדגיש שמצד האב, אבל מאם אחרת) נעצר ע"י המשטרה. הוא גם סיפר שעצרו את האחים, האם, את כל המשפחה, עד שהאח המבוקש הסגיר את עצמו.

שוב אנו רואות כמה קשים חייהם של אנשים, כלומר של כל הפלסטינים, התלויים במדינת ישראל, הפעם רק כי המדינה החליטה לשים מכשול הפרדה בינם לבין אדמותיהם.