מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
אילנה ר. וקרין ל. מדווחת
28/06/2016
|
אחה"צ

המעברים היום בשני המחסומים היו ללא בעיות וללא תלונות, אך ההשוואה בין השטחים שהוחזרו לאחר הזזת הגדר מערבה לבין אלה שנמצאים מעבר לגדר מבהירים את העוול שנגרם לחקלאים שאדמותיהם עדיין מעבר לגדר.

12:20 מחסום אליהו – כארבע מכוניות נבדקות בסככת הבידוק, תור קצר של 2-3 מכוניות בכל עמדה בכיוון ישראל.

בדרך לעזון ראינו את הזרוע הצהובה המאפשרת לחסום מדי פעם את הכניסה הראשית לעזבת טביב, מבלי להזדקק לרכב כבד לגרירת סלעים וקוביות בטון.

בעזון לא היה רכב צבאי ליד הכניסה.

12:55 מחסום חקלאי פלאמיה צפון (915) כבר פתוח, נפתח בזמן, לדברי פלסטינים.

עוברים צעירים רבים, הנראים כתלמידים שגויסו לעבודה חקלאית בתקופת חופשת הקיץ, אך אינם מעוניינים לפתח אתנו שיחה. בסוף, לאחר שיעבור עם טרקטור הנהג, יעלו כולם למשאית גדולה העומדת ומחכה.

כ-25 חקלאים נוספים מחכים לתורם לעבור, כמו גם מספר טרקטורים הגוררים עגלות גדולות ועמוסות.

עד רגעים אחרונים לפני הסגירה מגיעים עוד חקלאים, מי ברגל ומי בעגלה או טרקטור. כולם מחייכים היום, מרוצים מהחיילים, אומרים לנו. אך מבקשים שעות פתיחה ארוכות יותר.

13:20 מחסום פלאמיה דרום, (935) הפעם הגענו לפני החיילים, אך גם לא היו חקלאים שחיכו. כעבור כמה דקות הגיעו החיילים, פתחו את השער ושאלו אותנו אם נמשיך אתם גם לג'יוס. אחריהם הגיעו מספר חקלאים, בעיקר בטרקטורים.

התרשמנו מאד לאורך כל הדרך מהגידולים החדשים השונים ומעבודות התשתית בשטחים "ששוחררו" עם הזזת גדר ההפרדה. ברור שפתיחת שעריםinfo-icon אפילו שלוש פעמים ביום, אינה מאפשרת חקלאות טובה. לצערי לא צילמתי. בפעם הבאה.

בדרך חזרה עצרנו ליד המבנה החדש (עבורי) והסככה שהוקמו במקום בו היה מחסום פלאמיה הישן ודיברנו עם הבעלים. שאל למה אנו לא מקימות שם בית, היות ועוברות שם כל כך הרבה. אח"כ ביקש כביש ישר לים, מבחינתו יכול להיות בין גדרות וחומות לכל האורך. הוא עצמו סוחר, ומגיע לישראל. השנה השיג אישורים להיכנס לישראל בחג עבור המשפחה, אך אחרי הפיגוע בתל אביב, כל האישורים בוטלו. יש עוד למעלה ממאה משפחות מפלאמיה שהאישורים שקיבלו לצאת בחג לישראל – בוטלו.

נסענו בכביש החדש המוביל מכביש המערכת לתוך ג'יוס. לא הספקנו להגיע לחבלה לפני סגירת המחסום.