Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קרקע פלסטינית

ה', 28.09.2023 עזון - בשנה האחרונה נהרגו 3 צעירים שלא היו חמושים ולא סיכנו איש
ב', 07.08.2023 כבון, בקעת הירדן: ה ט י ה ו ר הצליח כאן
ד', 12.07.2023 מת"ק עציון: שתי חליפות הגיעו ומייד התקבלו
א', 28.05.2023 בחווארה המתנחלים הצליחו להפוך רחוב תוסס לרחוב גוסס
ד', 19.04.2023 מחסומי צפון ירושלים
א', 12.02.2023 ואדי רדים - מכירת אדמות פלסטיניות למתנחלים
ד', 03.08.2022 חג'ה - מזבלה במקום עצי זית
ג', 16.08.2022 ביתא סובלת מענישה קולקטיבית, בחווארה מרכז רפואי הופקע לטובת מכללה ע"י הרשות
ד', 13.07.2022 נעלין, דיר סמעאן - אתר עתיקות הופקע לטובת התנחלות
א', 27.03.2022 מפגש עם פעילי המאבק של ג'בל מוכאבר
ה', 17.03.2022 סלפית הייתה עיר מחוז חשובה
ב', 14.03.2022 אל ולג'ה - כפר חנוּק
ד', 02.03.2022 בורין וביתא סובלים מהטרור היהודי ומצה"ל
ג', 22.02.2022 יום מקסים בליווי רועים וכבשים מעין אל חילווה
ב', 21.02.2022 חברון וחורסה: משמרת אחת ושני סיפורים
ה', 30.12.2021 ביתא: "אין דבר כזה ישראל. אין! רק פלסטין"
ה', 16.12.2021 ביתא: "לא נוותר גם אם לא תיוותר נפש חיה"
ב', 29.11.2021 דרום הר חברון - כ״ט בנובמבר היום
א', 31.10.2021 מחסום עאנין: התקרבנו מדי לשער המחסום ו...
א', 17.10.2021 אזור מבוא דותן: דרך חדשה למתנחלים בתוך כרם זיתים פלסטיני
א', 05.09.2021 חבלה - תכנית להפקעת אדמות לצורך הרחבת כביש 55
א', 08.08.2021 סיור בשכונות פלסטיניות ומחסומים במזרח ירושלים
ג', 15.06.2021 התנחלות שקד פולשת לשטח פלסטיני
ב', 21.06.2021 התנחלויות כרמל ומעון:  ככה נראה ציפצוף על החלטות בית משפט
ה', 10.06.2021 התנחלות שקד מתרחבת על אדמה פלסטינית גנובה
ג', 04.05.2021 מת״ק עציון: עלי גפן ואדמות מופקעות
ב', 14.12.2020 אזור חברון: מתנחל בונה ביוזמתו על אדמה פלסטינית פרטית
ב', 07.12.2020 דרום הר חברון: התעללות מתמשכת באדם אחד
ה', 10.09.2020 דיר קלעה ודיר סמען - דחיקת הפלסטינים משטחי אתרים ביזנטיים שעומדים על תילם יותר מאלף שנה
ב', 24.08.2020 הכיבוש עובד בשקט, רחוק מעין הציבור בישראל
ד', 06.05.2020 בקשת עזרה לתושבי הכפר א-סאוויה הרעבים
ה', 26.03.2020 דוח קורונה, בקעת הירדן: הצבא הורס, מחרים, משאיר אנשים ללא קורת גג
ב', 16.03.2020 דוח בימי קורונה, בורין: הכפר תחת מתקפות יומיומיות של מתנחלים וצבא
א', 08.03.2020 מחסומי הצפון: אל נווה, מאחז בלתי חוקי על "אדמת מדינה", יוזמה של זוג צעיר בחסות הצבא
ג', 18.02.2020 בורין - הכפר סובל כל השנה מטרור יהודי - שריפות של כרמי זיתים, הצתת בתים, כתובות נאצה
ש', 22.02.2020 בקעת הירדן: לגנוב אדמה, לנכס עם גדר תיל. כדי לדחוק את המקומיים
ו', 20.12.2019 הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
א', 01.12.2019 אני רוצה לשאול את מדינת ישראל: למה מוציאים אדם מהשטח שלו
ד', 20.11.2019 מת"ק עציון: שיפוצים לטובת הכיבוש
ד', 20.11.2019 מת"ק עציון: שיפוצים לטובת הכיבוש
ה', 14.11.2019 ביקור בנפת סלפית - מספר כפרים קיבלו צווי תפיסה בשל "צורך בטחוני דחוף" של שטחים