Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

דיר בלוט

ד', 20.07.2022 דיר קלעה ודיר בלוט
ד', 25.12.2019 דיר באלוט: "מספיק עם המלחמה והדם!"
ב', 21.01.2019 דיר בלוט: בתחבולות תעשו לכם אדמה
ד', 26.12.2018 דיר בלוט - החומה שנבנתה קברה 200 עצי הזית תחתיה
ד', 19.04.2017 בונים למתנחלים הורסים לפלסטינים, דיר בלוט, בורין
ד', 22.02.2017 דיר בלוט, כפר א-דיכּ
ב', 06.02.2017 דיר בלוט, כפר א-דיכּ, מקאם
ב', 30.01.2017 דיר בלוט, דיר קלעה, דיר ר'סאענה, מקאם
ד', 25.01.2017 דיר בלוט, דיר סמען
א', 08.02.2015 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, קירה
ב', 19.01.2015 ברוקין, דיר בלוט, חארס, כפל חארת', עזון עתמה, קירה
ג', 14.01.2014 ברוקין, דיר בלוט, חארס, כפר א-דיכ
ג', 31.12.2013 דיר בלוט, חארס, כפר א-דיכ
ג', 09.07.2013 דיר בלוט, ראפאת, יום ג' 9.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ד' 3.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ד' 3.7.13, בוקר
ד', 19.06.2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ד' 19.6.13, בוקר
ה', 09.05.2013 דיר בלוט, כפר א-דיכ, מעבר רנטיס/עופרים, יום ה' 9.5.13, בוקר
ג', 30.04.2013 דיר בלוט, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף
ג', 23.04.2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ג' 23.4.13, בוקר
א', 21.04.2013 מרחב התפר: דיר בלוט, נבי אליאס.
ד', 17.04.2013 דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ד' 17.4.13, בוקר
ג', 09.04.2013 דיר בלוט, כפר א-דיכ, מעבר שומרון, יום ג' 9.4.13, בוקר
א', 24.02.2013 סיור בכפרים: א-דיכ, דיר בלוט, 24.2.2013
ב', 17.10.2011 עזון עתמה, שער תמר, בידייה, מסחה, א-זוויה, דיר בלוט, כופר א דיק, ברוקין. יום שני, 17.10.2011 בוקר
ב', 17.10.2011 עזון, כפר תולת, סיניריא, עזון עתמה, מסחה, רפאת, דיר בלוט. יום שני 17.10.11 בוקר
ד', 05.10.2011 סיור כפרים : מעבר אליהו, עזון, תולת', עזון עתמה, בית אמין, דיר בלוט, יום ד' 05.10.11 אחה"צ
ד', 09.06.2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
א', 06.06.2010 דיר בלוט, עזון, עזון עתמה, יום א' 6.6.10, בוקר
ד', 19.05.2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
ה', 18.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
ד', 06.08.2008 דיר בלוט, עזון עתמה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
מחסום דיר בלוט