Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חבלה

ה', 14.03.2024 מרכז הגדה: הכניסות לישובים הפלסטינים חסומות וחיילים על הגבעות ובכניסות
ב', 06.11.2023 המשתלה בחבלה נסגרה למסחר
ש', 19.08.2023 מחסומי חווארה ובית פוריכּ חזרו לפעול. הייאוש נעשה יותר גדול
ב', 06.03.2023 חבלה - בעל המשתלה עוזר בייעול המעבר במחסום
ה', 30.12.2021 ביתא: "אין דבר כזה ישראל. אין! רק פלסטין"
ב', 03.05.2021 מחסום חבלה: עוברים דרך הפרצות בלית ברירה
ה', 03.09.2020 עזון - קשיי פרנסה. חבלה - משתלה פורחת
ה', 27.02.2020 חבלה - השער נפתח רק ל 20 דקות
ה', 06.02.2020 טרור יהודי. לתושבי בורין אין רגע של שלוה
ה', 11.07.2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, צומת ג'ית
א', 24.03.2019 מחסום חבלה פתוח שעה? חצי שעה אחור! בי"ס, עבודה, מה אכפת?
ה', 29.11.2018 חבלה - המחסום נפתח באיחור
ה', 01.11.2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
א', 16.09.2018 מחסום עזון - פעיל כעונש ושער חבלה
ה', 13.09.2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
ה', 02.08.2018 מחסומי מרכז הגדה: תמונת מצב (snapshot)
ג', 26.06.2018 בורין (יצהר), עזון, צומת ג'ית, חבלה, מאדמא
א', 01.07.2018 פלאמיה, חבלה
ב', 29.01.2018 אורנית 1474, חבלה
א', 04.02.2018 חבלה
ד', 17.01.2018 חבלה
א', 14.01.2018 חבלה
ה', 14.12.2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ד', 06.12.2017 חבלה, עזון
ה', 23.11.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
ה', 16.11.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
ה', 09.11.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
א', 22.10.2017 חבלה
א', 15.10.2017 חבלה, מחסום פעיל. נפתח אחרי הזמן ונסגר לפני...
ה', 31.08.2017 בית אמין, חבלה, מסחה
ה', 24.08.2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עינאבוס
ה', 03.08.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
ה', 20.07.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
ה', 29.06.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
ה', 25.05.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
א', 21.05.2017 ביקור הטלוויזיה הבלגית במחסומים
א', 11.06.2017 משמרת סיור במחסומי אייל וחבלה עם קבוצת חברי JCALL, בעיקר מצרפת
ה', 25.05.2017 מאדאמא - המתנחלים הקימו אוהל על אדמות הכפר
ה', 18.05.2017 הפגנה אלימה בחווארה.
ג', 09.05.2017 חבלה
ג', 18.04.2017 אורנית 1474, חבלה
ה', 20.04.2017 חבלה
ד', 19.04.2017 חבלה
ה', 23.03.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, נבי אליאס
ג', 28.03.2017 אורנית 1474, חבלה
ג', 28.03.2017 חבלה
ה', 16.03.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
ג', 21.03.2017 חבלה
ד', 15.03.2017 חבלה
ד', 25.01.2017 חבלה
ה', 02.03.2017 עסירה אל-קבלייה
א', 19.02.2017 חבלה
א', 05.02.2017 חבלה
ה', 26.01.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
ד', 18.01.2017 חבלה
ה', 19.01.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
ד', 04.01.2017 חבלה
א', 01.01.2017 חבלה
ד', 30.11.2016 חבלה
ה', 01.12.2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ד', 16.11.2016 בית אמין, חבלה, עזבת אלטביב
ד', 16.11.2016 חבלה
ה', 03.11.2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מסחה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
ג', 01.11.2016 חבלה
ה', 06.10.2016 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית
א', 18.09.2016 חבלה
ג', 13.09.2016 חבלה
ה', 08.09.2016 חבלה, מעבר אייל
ד', 10.08.2016 חבלה
ד', 03.08.2016 חבלה
ה', 25.08.2016 חבלה
ה', 18.08.2016 חבלה, מאדאמא
ה', 18.08.2016 חבלה
ה', 28.07.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
ג', 14.06.2016 בורין (יצהר), חבלה, חווארה
ג', 28.06.2016 חבלה, מחסום עזבת-סאלמן (ג'לעוד) 1419
ב', 13.06.2016 חבלה, אבו סלמאן
א', 19.06.2016 חבלה
ב', 06.06.2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ד', 01.06.2016 חבלה
ד', 13.04.2016 בורין (יצהר), חבלה, מאדאמא
ה', 14.04.2016 בורין (יצהר), חבלה, מאדאמא
ה', 28.04.2016 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
ד', 27.04.2016 חבלה
ד', 20.04.2016 בית אמין, חבלה
ג', 19.04.2016 בית אמין, חבלה, מחסום בית אמין (1447), עזון
ה', 14.04.2016 בורין (יצהר), חבלה, מאדאמא
ג', 12.04.2016 חבלה
ג', 12.04.2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון
ד', 06.04.2016 חבלה, עזון עתמה
ג', 29.03.2016 בית אמין, חבלה, עזון
ה', 24.03.2016 חבלה
ג', 22.03.2016 חבלה, כפר ת'לת', עזבת אלטביב
א', 20.03.2016 חבלה
א', 20.03.2016 חבלה, חווארה, מחסום חבלה (1393), עוורתא, עזבת אלטביב
ד', 16.03.2016 חבלה
ה', 03.03.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
ד', 02.03.2016 חבלה
ה', 25.02.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
ב', 22.02.2016 בית אמין, חבלה
ה', 18.02.2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
ב', 15.02.2016 חבלה
ד', 10.02.2016 חבלה
א', 31.01.2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
ה', 28.01.2016 חבלה, נבי אליאס
ב', 18.01.2016 קרוואת בני חאסן, ג'ינסאפוט, עזון, חבלה
ה', 14.01.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ד', 13.01.2016 חבלה
ג', 12.01.2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון
ב', 11.01.2016 חבלה ובית אמין.
ד', 06.01.2016 אבו סלמאן (בית אמין), חבלה
ג', 05.01.2016 בית אמין, (מס' 1447) חבלה, עזון
ב', 04.01.2016 חבלה, כפר ג'מאל, עזון
ה', 31.12.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
ד', 30.12.2015 חבלה
ד', 23.12.2015 בית אמין, חבלה, עזון
ג', 22.12.2015 חבלה, עזון, קדום
ב', 21.12.2015 חבלה, עזון, עסלה
ה', 17.12.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
ד', 16.12.2015 מחסום חבלה (מס' 1393), מחסום עזבת סלמאן (מס' 1447)
ג', 15.12.2015 חבלה, בית אמין (אבו סלמן)
ה', 26.11.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
ג', 24.11.2015 חבלה, פרעתא
ג', 24.11.2015 מסחה, אבו סלמן, חבלה, מעבר אליהו
ב', 23.11.2015 חבלה, חווארה, עזון
ה', 19.11.2015 בית פוריכ, חארס, חבלה, עזון, צומת ג'ית
ב', 16.11.2015 מחסום עזבת סלמאן (מס' 1447), מחסום חבלה (מס' 1393)
ג', 10.11.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
א', 08.11.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ה', 05.11.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
ד', 04.11.2015 חבלה
ב', 02.11.2015 כביש 5 עד תפוח, חווארה, כביש 55 ומחסום חבלה,
ה', 29.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, צומת ג'ית
ה', 22.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עזון
ד', 21.10.2015 חבלה
ב', 19.10.2015 מחסום ג'לוד (מחסום 1419) מחסום חבלה (מחסום 1393)
ב', 12.10.2015 עיזבת סלמאן, ג'לוד, חבלה
ה', 08.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
ה', 08.10.2015 חבלה
א', 04.10.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ה', 01.10.2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא
ד', 30.09.2015 חבלה
ד', 30.09.2015 מחסום עיזבת סלמאן, מחסום חבלה
ב', 28.09.2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ה', 17.09.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו
ה', 17.09.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
ד', 16.09.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 07.09.2015 מחסום 1447 אורנית-עיזבת סלמאן, מחסום 1393 חבלה
א', 06.09.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ב', 24.08.2015 חבלה, עזון עתמה
א', 23.08.2015 שערים תקלאיים, הבלדיה בחבלה, המג'לס בעיזבת סלמן ל- 4 הכפרים באזור עיזבת סלמן, ג'לוד, בית אמין.
ה', 20.08.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון
ב', 10.08.2015 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
א', 09.08.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ה', 06.08.2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עוורתא
ד', 05.08.2015 חבלה
ד', 05.08.2015 חבלה, מחסום אבו סלמן
ה', 30.07.2015 חבלה, כפר א-דיכ, ראס עטיה
ה', 30.07.2015 בורין (יצהר), ג'וברה (כפריאת), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
ד', 29.07.2015 אימתין, ג'ינסאפוט, ג'ית, חארס, חבלה
א', 26.07.2015 חבלה
ה', 23.07.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
ב', 13.07.2015 חבלה, עיזבת סלמאן
א', 12.07.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ו', 10.07.2015 חבלה, מעבר אייל, עזון, קלקיליה
ב', 06.07.2015 חבלה, פלאמיה
א', 05.07.2015 חבלה, מעבר אליהו, רמאדין
ב', 29.06.2015 חבלה, עיזבת סלמאן
א', 28.06.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ד', 24.06.2015 חבלה, פלאמיה
ב', 22.06.2015 חבלה, עיזבת סלמאן
ג', 09.06.2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, ראס עטיה
ב', 08.06.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 08.06.2015 מחסום 1447 בין עזון עתמה ועזבת סלמאן, חבלה
ג', 02.06.2015 חבלה
ב', 25.05.2015 חבלה
ה', 21.05.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עוורתא
ג', 19.05.2015 חבלה: שיאחרו הפלסטינים, לחיילים לא אכפת
ב', 18.05.2015 חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה
א', 17.05.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ה', 14.05.2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
ה', 07.05.2015 בורין (יצהר), ביתא, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון
ג', 05.05.2015 חבלה, כפר ג'מאל, כפר זיבאד, עזון, פלאמיה
ב', 04.05.2015 חבלה, פלאמיה
ד', 29.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ג', 28.04.2015 חבלה
ג', 21.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 20.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ה', 16.04.2015 חבלה, עזון עתמה
ג', 14.04.2015 חבלה
ג', 31.03.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ב', 30.03.2015 חבלה, עזון עתמה
ה', 26.03.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, פרעתא
א', 22.03.2015 חבלה, נבי אליאס
ה', 19.03.2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון
ג', 17.03.2015 חבלה, עזון עתמה
ה', 12.03.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
ג', 10.03.2015 חבלה, כפר ת'לת'
ב', 09.03.2015 חבלה, עזון עתמה, עסלה
ב', 09.03.2015 חבלה, פלאמיה
ג', 03.03.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה
ב', 02.03.2015 חבלה, עזון, עזון עתמה
א', 01.03.2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, קירה
ה', 26.02.2015 חבלה, עזבת אלטביב
א', 22.02.2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
ד', 18.02.2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ב', 16.02.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ב', 09.02.2015 חבלה, עזון עתמה
א', 08.02.2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
ה', 05.02.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
ג', 27.01.2015 חבלה
ה', 22.01.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון
ג', 20.01.2015 חבלה
ב', 19.01.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון
ד', 14.01.2015 חבלה, עזון עתמה
ג', 13.01.2015 חבלה, יאסוף, מעבר אליהו
ב', 12.01.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
ג', 06.01.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 05.01.2015 מחסומי המרכז: כללית עוברים כשיגרה במחסומים שבין הישובים הפלסטינים. התמרמרות של חייל לנוכחותנו.
ה', 01.01.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
ג', 30.12.2014 חבלה, עזון, עסלה, קדום
ה', 25.12.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
ב', 22.12.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
ה', 18.12.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
ד', 17.12.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 15.12.2014 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
ב', 15.12.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ב', 01.12.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 27.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
ב', 24.11.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ה', 20.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה
ה', 20.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
ד', 19.11.2014 חבלה, כפר זיבאד, מעבר אליהו, עזון עתמה
ד', 19.11.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ב', 17.11.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 13.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ג', 11.11.2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ה', 06.11.2014 חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ה', 06.11.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ד', 05.11.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 03.11.2014 ג'יוס, חבלה, פלאמיה
א', 02.11.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 23.10.2014 ג'ינסאפוט, זיתא/ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפר יאנון, עזון עתמה
ב', 20.10.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
א', 19.10.2014 מחסום ג'לוד (מחסום 1419), מחסום חבלה (מחסום 1393)
ב', 06.10.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 02.10.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ד', 01.10.2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ב', 29.09.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא
ה', 25.09.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, ענבתא
ב', 22.09.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו
ד', 17.09.2014 ג'ינסאפוט, חבלה, עזון
א', 14.09.2014 ג'יוס, כפל חארת', כפר ג'מאל, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
ה', 11.09.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 10.09.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא
ב', 08.09.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 02.09.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
ב', 01.09.2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
ה', 28.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ד', 27.08.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 21.08.2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
ג', 19.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
א', 17.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ה', 14.08.2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
ד', 13.08.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 11.08.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 05.08.2014 חבלה, חווארה, צומת ג'ית
ד', 30.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 22.07.2014 חבלה, עסלה
ב', 21.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ו', 18.07.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
ג', 15.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 08.07.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 06.07.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ו', 04.07.2014 Eyal Crossing, Habla
ו', 04.07.2014 Eyal Crossing, Habla
ו', 04.07.2014 חבלה, מעבר אייל, צופין
ב', 30.06.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, פלאמיה
ב', 23.06.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ב', 23.06.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ד', 18.06.2014 אימתין, חבלה, עזבת אלטביב, עזון
ג', 17.06.2014 ג'ינסאפוט, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עסלה
א', 15.06.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 12.06.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ד', 11.06.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ב', 09.06.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 29.05.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
ד', 28.05.2014 אימתין, חבלה, עזון
ב', 26.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 22.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 21.05.2014 אימתין, חבלה, עזון
א', 18.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 12.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 07.05.2014 אימתין, חבלה, עזון
ד', 07.05.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 01.05.2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה
ד', 30.04.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
ב', 28.04.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 24.04.2014 חבלה, חווארה, ענבתא
ה', 17.04.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה
א', 06.04.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 03.04.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
ד', 02.04.2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
ב', 31.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ו', 28.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מחסום צופים, מעבר אייל
ב', 24.03.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
ה', 20.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
ג', 18.03.2014 חבלה, עזון, פלאמיה
ב', 17.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 13.03.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ד', 12.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ג', 11.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 04.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
ב', 03.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 26.02.2014 אימתין, חבלה
ה', 20.02.2014 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עוורתא
ה', 20.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 19.02.2014 אימתין, חבלה, נבי אליאס
ב', 17.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 12.02.2014 אימתין, חבלה
ב', 10.02.2014 דיר שאראף (חביות), חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, שבי שומרון
ד', 05.02.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 02.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 29.01.2014 ג'יוס, חבלה
ב', 27.01.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 23.01.2014 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה
ד', 22.01.2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
ד', 22.01.2014 אימתין, גינסאפוט, חבלה, נבי אליאס, קדום
ב', 20.01.2014 חבלה, מעבר אייל, עזון עתמה
ד', 15.01.2014 אימתין, חבלה, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
א', 12.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ד', 08.01.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 06.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ג', 31.12.2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
א', 29.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 26.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 26.12.2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
ג', 24.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, רמאדין
ד', 18.12.2013 חבלה, עזון עתמה
ד', 18.12.2013 אימתין, חבלה, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פר'עתא
ב', 16.12.2013 חבלה, עזון עתמה
ב', 09.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה
ה', 05.12.2013 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב
ג', 03.12.2013 חבלה, עזון עתמה
ד', 27.11.2013 אימתין, חבלה, נבי אליאס, פרעתה, קדום
ד', 20.11.2013 חבלה, עזון עתמה,
ג', 19.11.2013 חבלה, חווארה, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא,
ג', 19.11.2013 בורין (יצהר), חבלה, יום ג' 19.11.13, אחה"צ
ג', 19.11.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 19.11.13, בוקר
ה', 14.11.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 14.11.13, אחה"צ
ד', 13.11.2013 אל פונדוק, אימתין,חבלה, נבי אליאס, יום ד' 13.11.13, בוקר
ג', 12.11.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 12.11.13, אחה"צ
ב', 11.11.2013 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 11.11.13, בוקר
ה', 07.11.2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
ד', 06.11.2013 חבלה, נבי אליאס, פלאמיה
ב', 04.11.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
ה', 31.10.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 31.10.13, אחה"צ
ד', 30.10.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
ג', 22.10.2013 ג'אלוד, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, נבי אליאס, יום ג' 22.10.13, צהריים
ב', 21.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ב' 21.10.13, בוקר
ב', 14.10.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 14.10.13, בוקר
ד', 09.10.2013 חבלה, נבי אליאס, עזון, יום ד' 9.10.13, בוקר
ג', 08.10.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 8.10.13, אחה"צ
ה', 03.10.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 3.10.13, אחה"צ
ג', 01.10.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
ג', 01.10.2013 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
ג', 24.09.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 24.9.13, בוקר
א', 22.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום א' 22.9.13, בוקר
ד', 18.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 18.9.13, בוקר
ג', 17.09.2013 חבלה, חווארה, מדמה, עזון, יום ג' 17.9.13, אחה"צ
ג', 17.09.2013 חבלה, כפר ג'מאל, נבי אליאס, עזון, פלאמיה, יום ג' 17.9.13, בוקר
ב', 16.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 16.9.13, בוקר
ג', 10.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 10.9.13, בוקר
ה', 05.09.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.9.13, אחה"צ
ג', 03.09.2013 חבלה, עזון, יום ג' 3.9.13, אחה"צ
ב', 02.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.9.13, בוקר
ב', 26.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.8.13, בוקר
ה', 22.08.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, אחה"צ
ב', 19.08.2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
ב', 12.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 12.8.13, בוקר
ב', 05.08.2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ו' 2.8.13, אחה"צ
ב', 29.07.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
ה', 25.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 25.7.13, אחה"צ
ג', 23.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס-א-טירה יום ג' 23.7.13, אחה"צ
ב', 22.07.2013 חבלה, מעבר אייל, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 22.7.13, בוקר
ב', 15.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
ה', 11.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
א', 07.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 7.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
ה', 27.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.6.13, אחה"צ
ג', 25.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
ב', 10.06.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
א', 02.06.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
ד', 29.05.2013 חבלה, עזון, פלאמיה, יום ד' 29.5.13, בוקר
ג', 28.05.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 28.5.13, אחה"צ
ב', 20.05.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
ה', 16.05.2013 חבלה, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
ג', 14.05.2013 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ג' 14.5.13, אחה"צ
ב', 13.05.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.5.13, בוקר
ד', 08.05.2013 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, עזון, עזון עתמה, יום ד' 8.5.13, בוקר
ג', 23.04.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 23.4.13, אחה"צ
ב', 22.04.2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
ה', 18.04.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, אחה"צ
ד', 10.04.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 10.4.13, בוקר
ג', 09.04.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
ב', 08.04.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.4.13, בוקר
ג', 02.04.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.4.13, אחה"צ
ה', 28.03.2013 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 28.3.13, בוקר
ה', 21.03.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
ה', 21.03.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, בוקר
ג', 19.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
ב', 18.03.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.3.13, בוקר
א', 10.03.2013 הפגנה בכפר חבלה נגד הכיבוש 10.3.2013
ה', 07.03.2013 חבלה, חווארה, זעתרה, עזון עתמה, הפגנה במסוף אורנית, יום ה' 7.3.2013 אחה"צ
ב', 04.03.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
ב', 25.02.2013 מסוף אורנית, עזון עתמה, עזון, חבלה, יום שני 25.2.13 , אחר הצהרים
ג', 19.02.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
ב', 18.02.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
ג', 12.02.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
ב', 11.02.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 11.2.13, בוקר
א', 10.02.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
ה', 07.02.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
ב', 04.02.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.2.13, בוקר
ה', 31.01.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 31.1.13, בוקר
ד', 30.01.2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
ג', 29.01.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
ב', 28.01.2013 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 28.1.13, בוקר
ה', 24.01.2013 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
ג', 22.01.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.1.13, אחה"צ
ב', 21.01.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 21.1.13, בוקר
ב', 21.01.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
ב', 14.01.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 14.1.13, בוקר
ה', 10.01.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 10.1.13, אחה"צ
ה', 03.01.2013 חבלה, עזון עתמה, ערב אל ראמדין יום ה' 3.1.13, בוקר
ג', 01.01.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
ב', 31.12.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר
ה', 27.12.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, צומת ג'ית, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
ג', 25.12.2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
ג', 25.12.2012 חבלה, כפר לאקף, מעבר שומרון, ערב אל רמאדין, עזון, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
ג', 18.12.2012 חבלה, חווארה, מאדמה, עזון עתמה, יום ג' 18.12.12, אחה"צ
ב', 17.12.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 17.12.12, בוקר
ה', 13.12.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.12.12, אחה"צ
ד', 12.12.2012 בורין (יצהר), ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
ג', 11.12.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
ב', 10.12.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 10.12.12, בוקר
ד', 05.12.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 5.12.12, בוקר
ג', 04.12.2012 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ג' 4.12.12, אחה"צ
ב', 03.12.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
ה', 29.11.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
ג', 27.11.2012 חבלה, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, יום ג' 27.11.12, אחה"צ
ב', 26.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר
ג', 20.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
ב', 19.11.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 19.11.12, בוקר
ד', 07.11.2012 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ד' 7.11.12, בוקר
ג', 06.11.2012 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 6.11.12, אחה"צ
ה', 01.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 1.11.12, אחה"צ
ד', 31.10.2012 יום ד' ג'יוס, חבלה, 31.10.12, בוקר
ג', 30.10.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
ב', 29.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
ב', 29.10.2012 חבלה, יום ב' 29.10.12, בוקר
ג', 23.10.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
ג', 23.10.2012 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, ענבתא, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
ב', 22.10.2012 עזון עתמה, יום ב' 22.10.12, בוקר
ד', 17.10.2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
ב', 15.10.2012 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 15.10.12, בוקר
ג', 09.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזבת טביב יום ג' 9.10.12, אחה"צ
ב', 08.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
ד', 03.10.2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפל חארת', עזון, עזון עתמה, יום ד' 3.10.12, בוקר
ג', 02.10.2012 חבלה, עזון, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
ג', 25.09.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 25.9.12, אחה"צ
ה', 20.09.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 20.9.12, אחה"צ
ג', 11.09.2012 חבלה, עיזבת טביב יום ג' 11.9.12, אחה"צ
ב', 10.09.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 10.9.12, בוקר
ד', 05.09.2012 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, ענבתא, יום ד' 5.9.12, בוקר
ב', 03.09.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.9.12, בוקר
ד', 29.08.2012 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה, יום ד' 29.8.12, בוקר
ג', 28.08.2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
ב', 27.08.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 27.8.12, בוקר
ג', 14.08.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ערב א-רמאדין, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
ד', 08.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
ג', 31.07.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 31.7.12, אחה"צ
ב', 30.07.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
ב', 23.07.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 23.7.12, בוקר
ב', 16.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
ה', 12.07.2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
ד', 11.07.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 11.7.12, בוקר
ב', 09.07.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
ב', 02.07.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.7.12, בוקר
ג', 19.06.2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, פלאמיה, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
ב', 18.06.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 18.6.12, בוקר
ב', 18.06.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ב' 18.6.12, אחה"צ
ב', 11.06.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 11.6.12, בוקר
ג', 05.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה,קבלאן, יום ג' 5.6.12, אחה"צ
ב', 04.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, אחה"צ
ב', 04.06.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, בוקר
ה', 31.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
ד', 30.05.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.5.12, בוקר
ב', 28.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
ה', 24.05.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
ד', 23.05.2012 חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 23.5.12, בוקר
ב', 21.05.2012 ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 21.5.12, בוקר
ה', 10.05.2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
א', 06.05.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 6.5.12, בוקר
ב', 30.04.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
ד', 25.04.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ד' 25.4.12, אחה"צ
ב', 23.04.2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ב' 23.4.12, בוקר
א', 22.04.2012 חבלה, מעבר אליהו, יום א' 22.4.12, אחה"צ
ב', 16.04.2012 חבלה, יום ב' 16.4.12, אחה"צ
ד', 04.04.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
ג', 03.04.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 3.4.12, בוקר
ב', 26.03.2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
ה', 22.03.2012 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ה' 22.3.12, בוקר
ד', 14.03.2012 חבלה, יום ד' 14.3.12, בוקר
ד', 14.03.2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
ג', 13.03.2012 חבלה, עזון עתמה, עיזבת טביב, קלקיליה, יום ג' 13.3.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
ה', 08.03.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
א', 04.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 4.3.12, אחה"צ
ד', 29.02.2012 חבלה, ערב אר ראמדין, עזבת טאביב, פאלמיה 29.2.2012 אחה"צ
ב', 27.02.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 27.2.12, בוקר
ב', 20.02.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.2.12, בוקר
ב', 13.02.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.2.12, בוקר
א', 12.02.2012 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 12.2.12, אחה"צ
ג', 31.01.2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 31.1.12, אחה"צ
ב', 30.01.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 30.1.12, בוקר
ד', 25.01.2012 חבלה, מעבר אייל, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
ד', 25.01.2012 חבלה, מעבר אייל, כפר זיבאד, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
ב', 23.01.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 23.1.12, בוקר
ה', 19.01.2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, אחה"צ
ב', 16.01.2012 פגישה עם ראש המועצה האזורית של הכפרים זיבאד, חבלה, פלאמיה, יום ב' 16.1.12, בוקר
ב', 09.01.2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
ד', 04.01.2012 חבלה, מעבר אליהו, ראס א-טירה, יום ד' 4.1.12, אחה"צ
ב', 02.01.2012 חבלה, מועצת הכפרים בזבאד, דרך פונדוק, עזון עתמה, יום ב' 2.1.12, אחה"צ
ג', 27.12.2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 27.12.11, אחה"צ
א', 25.12.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, יום א' 25.12.11, אחה"צ
ה', 22.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
ד', 21.12.2011 א-ראמין, חבלה, ראס עטיה, יום ד' 21.12.11, אחה"צ
ג', 13.12.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
ב', 12.12.2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
ה', 08.12.2011 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 8.12.11, אחה"צ
ד', 07.12.2011 חבלה, כפר ת'לת', עזון, ערב א-רמדין, יום ד' 7.12.11, אחה"צ
ב', 05.12.2011 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 5.12.11, בוקר
ג', 29.11.2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.11.11, אחה"צ
ב', 28.11.2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 28.11.11, בוקר
ב', 28.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
ה', 24.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
ג', 22.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
ג', 22.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
ב', 21.11.2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 21.11.11, בוקר
ג', 15.11.2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ג' 15.11.11, בוקר
ב', 07.11.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.11.11, בוקר
ג', 01.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עוורתא
ג', 01.11.2011 חבלה, יום ג' 1.11.11, בוקר
ב', 31.10.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 31.10.11, בוקר
א', 30.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 30.10.11, אחה"צ
ב', 24.10.2011 חבלה, ג'יוס, צומת ג'ית, שופא, אירתח יום ב' 24.10.2011 משמרת צהרים.
א', 23.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 23.10.11, אחה"צ
ג', 18.10.2011 חבלה, חווארה, עוורתא, ביתא, זעתרא יום ג' 18.10.11, בוקר
ג', 18.10.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עורטא, יום ג' 18.10.11, אחה"צ
א', 16.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 16.10.11, אחה"צ
ב', 10.10.2011 חבלה, ג'יוס (עזרה במסיק) יום ב' 10.10.2011
ב', 10.10.2011 חבלה, ג'יוס, דרך סינריא למסחה, בחזרה לאורך הכביש ברקן אלקנה ג'ינספוט , יום שני 10.10.2011 בוקר
א', 09.10.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 9.10.11, אחה"צ
ב', 03.10.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.10.11, בוקר
ג', 27.09.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ג' 27.9.11, אחה"צ
ב', 26.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 26.9.11, בוקר
א', 25.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ה', 22.09.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, בוקר
ד', 21.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
ד', 21.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
ב', 19.09.2011 חבלה, מעבר אליהו ,מסלול 1,דרך פונדוק לדיר שאראף חזרה דרך ענבתא 19.9.11 בוקר
ג', 13.09.2011 חבלה, פאלמיה, ג'יוס יום ג' 13.9.11, בוקר
ב', 12.09.2011 חבלה, ג'יוס, פלאמיה, יום ב' 12.9.2011 בוקר
ש', 10.09.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
ה', 08.09.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
ב', 05.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ג'וברה, בית ליד, דיר שאראף, ענבתא 5 ספטמבר 2011
א', 04.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 4.9.11, אחה"צ
ד', 31.08.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
א', 21.08.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום א' 21.8.11, אחה"צ
ה', 18.08.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
ג', 16.08.2011 חבלה, פאלמיה, ג'יוס יום ג' 16.8.11, בוקר
ה', 11.08.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
ב', 08.08.2011 מחסומי חבלה,פלאמיה וג'וברה וביקור חוזר בכפר נבי אליאס, 8.8.2011
ב', 01.08.2011 חבלה, יום ב' 1.8.11, בוקר
ד', 27.07.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
ג', 19.07.2011 חבלה, יום ג' 19.7.11, בוקר
א', 17.07.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, יום א' 17.7.11, אחה"צ
ה', 14.07.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
ב', 11.07.2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 11.7.11, בוקר
א', 10.07.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 10.7.11, אחה"צ
ב', 04.07.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
ב', 27.06.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 27.6.11, בוקר
א', 26.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 26.6.11, אחה"צ
ג', 21.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
ב', 20.06.2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 20.6.11, בוקר
ג', 14.06.2011 חבלה, ג'יוס, פלאמה, יום ג' 14.6.11, אחה"צ
ב', 13.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
א', 12.06.2011 חבלה, קלקיליה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), 12.6.11, אחה"צ
ב', 06.06.2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמייה, דיר שאראף, ענבתא, מעבר תאנים, 6.6.2011 בוקר
א', 05.06.2011 חבלה, כביש מס' 55, שבי שומרון, דיר שאראף, ג'וברה, ארתאח, יום א', 5.6.11, אחה"צ
ה', 02.06.2011 חבלה, ג'יוס, מעבר אליהו, עזבת טאביב יום ה' 2.6.11, אחה"צ
ד', 01.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
ג', 31.05.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 31.5.11, אחה"צ
ב', 30.05.2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמיה וסיור כבישים 30.5.11 בוקר
ב', 30.05.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עיזבת טאביב, יום ב' 30.5.11, אחה"צ
א', 29.05.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 29.5.11, בוקר
ג', 24.05.2011 חבלה, עיזבת טביב, חווארה, יום ג' 24.5.11, אחה"צ
ב', 23.05.2011 חבלה, קלקיליה, פלאמיה, עיזבת טאביב
א', 22.05.2011 הקו הירוק, חבלה, בית איבא, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, אירתאח (שער אפרים), יום א', 22.5.11, אחה"צ
ה', 19.05.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, יום ה' 19.5.11, אחה"צ
ד', 18.05.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ד' 18.5.11, בוקר
ד', 18.05.2011 חבלה, עסלה, יום ד' 18.5.11, בוקר
ג', 17.05.2011 סיור בכפרים ושערים חקלאיים - ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 17.5.11, בוקר
א', 15.05.2011 חבלה, עזון, קלקיליה, יום א' 15.5.11, אחה"צ
א', 15.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום א' 15.5.11, בוקר
ד', 11.05.2011 חבלה, מעבר אליהו, פאלמיה יום ד' 11.5.11, בוקר
ב', 09.05.2011 חבלה, קלקיליה, עיזבת טאביב, פלאמיה, שבי שומרון
א', 08.05.2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 8.5.11, אחה"צ
ש', 07.05.2011 חבלה, שבת 7.5.11, אחה"צ
ש', 07.05.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
ש', 07.05.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
ה', 05.05.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
ד', 04.05.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 4.5.11, בוקר
ד', 04.05.2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
ג', 03.05.2011 חבלה, ג'יוס, פלמיה, כפר ג'מאל יום ג' 3.5.11, בוקר
א', 01.05.2011 חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 1.5.11, בוקר
ש', 30.04.2011 חבלה, שבת 30.4.11, אחה"צ
ה', 28.04.2011 חבלה, סיור בכפרים יום ה' 28.4.11, אחה"צ
ד', 27.04.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
ד', 20.04.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
א', 17.04.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, אירתאח (שער אפרים)
ד', 13.04.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
ג', 12.04.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון, ענבתא, יום ג' 12.4.11, אחה"צ
ב', 11.04.2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
ה', 07.04.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
ג', 05.04.2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
ד', 30.03.2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
ד', 30.03.2011 חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 30.3.11, בוקר
ג', 29.03.2011 חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
ה', 24.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
ד', 23.03.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 23.3.11, אחה"צ
ג', 22.03.2011 בית פוריכ, חבלה, עוצר בעורטא, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
ב', 21.03.2011 מחסום חבלה, מחסום פלאמיה, כפר ג'מאל, יום א' 21.3.2011 בוקר
ד', 16.03.2011 חבלה, חווארה, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ד' 16.3.11, אחה"צ
ג', 15.03.2011 חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 15.3.11, אחה"צ
ב', 14.03.2011 שערים חקלאיים חבלה,ג'איוס ופלאמיה,סיור כבישים עד דיר שאראף
א', 13.03.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, ענבתא, ג'ובארה, ארתאח (שער אפרים)
א', 13.03.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), יום א', 13.3.11, אחה"צ
ה', 10.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 10.3.11, אחה"צ
א', 06.03.2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ענבתא, שופה, ג'וברה, מעבר תאנים
ב', 28.02.2011 חבלה, שעיר ג'יוס צפון, שער פלאמיה
ה', 24.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
ב', 21.02.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
א', 20.02.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 20.2.11, אחה"צ
ב', 14.02.2011 שערים חקלאים חבלה, פלאמיה ונסיעה דרך כפרים לכפר פונדוק, צומת ג'ית,ענבתא
א', 13.02.2011 חבלה ג'יוס ופלאמיה
א', 13.02.2011 שערים חקלאיים
ה', 10.02.2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
ב', 07.02.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 7.2.11, בוקר
א', 06.02.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 6.2.11, אחה"צ
ג', 01.02.2011 חבלה, עזון עתמה, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
ג', 01.02.2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
ב', 31.01.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
ב', 31.01.2011 חבלה, ג'יוס, פלמיה , 31.1.2011
ה', 27.01.2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
ב', 24.01.2011 מעברים חקלאים חבלה,ג'איוס ופלאמיה ופגישה עם ראש הכפר נבי אליאס בנושא הקרקעות
א', 23.01.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, שער אליהו
ד', 19.01.2011 חבלה, עזון, ברוקין,א-דיק, חארס יום ד' 19.1.11, אחה"צ
ד', 12.01.2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.1.11, בוקר
ג', 11.01.2011 חבלה, חווארה, יום ג' 11.1.11, בוקר
ב', 10.01.2011 חבלה, קלקיליה, נבי אליאס, יום ב' 10.1.11, בוקר
א', 09.01.2011 ג'וברה, ענבתא, כביש מס' 55, שער 109, שער 1393 (חבלה)
ד', 05.01.2011 חבלה, חווארה, זיתא ג'מעין, כיף אלחארס,
ב', 03.01.2011 שערים חקלאיים חבלה, ג'יוס ופלאמיה
ד', 29.12.2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
ג', 28.12.2010 יום ג' 28.12.10, בוקר
ב', 27.12.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
ב', 27.12.2010 שערים חקלאיים חבלה, ג'איוס פלאמיה ונסיעה דרך הכפרים סאפארין ובית ליד לדיר שאראף
א', 26.12.2010 אזור קלקיליה , שכם
ד', 15.12.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 15.12.10, בוקר
ב', 13.12.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ב' 13.12.10, בוקר
ג', 07.12.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
ג', 30.11.2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ג' 30.11.10, אחה"צ
ב', 29.11.2010 חבלה, יום ב' 29.11.10, בוקר
ש', 27.11.2010 שערים חקלאים חבלה, ג'יוס פלאמיה ונסיעה דרך הכפרים סאפארין ובית ליד לדיר שאראף
ג', 23.11.2010 מחסומי מרחב התפר: משער חקלאי חבלה ופלמייה עד ענבתא, ג'ברה ומחסום קצה ארתאח
ב', 22.11.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 22.11.10, בוקר
ג', 16.11.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
ב', 15.11.2010 מעבר חקלאי חבלה,מעבר חקלאי פלאמיה,דיר שארף, שער אפרים ( ארתאח) 15.11.10 בוקר
א', 14.11.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אייל, יום א' 14.11.10, אחה"צ
ד', 10.11.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 10.11.10, בוקר
ד', 10.11.2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 10.11.10, אחה"צ
ג', 09.11.2010 חבלה, מעבר אייל, קלקיליה, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
ב', 08.11.2010 מעבר חקלאי חבלה, עזון עתמה ,בוקר 8.11.10
א', 07.11.2010 ארתאח, ג'ברה, אייל, חבלה, יום א', 7.11.10, שחר-בוקר
א', 07.11.2010 חבלה, ג'יוס, כפר ג'מאל, יום ראשון 7.11 צהרים.
ד', 03.11.2010 חבלה, חווארה, יום ד' 3.11.10, אחה"צ
ב', 01.11.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, צומת ג'ית, יום ב' 1.11.10, בוקר
ב', 01.11.2010 ביקור בג'יוס
א', 31.10.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 31.10.10, אחה"צ
ה', 28.10.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, עזון, יום ה' 28.10.10, אחה"צ
ד', 27.10.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 27.10.10, בוקר
ג', 26.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
ב', 25.10.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 25.10.10, בוקר
ב', 25.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 25.10.10, אחה"צ
ד', 20.10.2010 חבלה, עזון, יום ד' 20.10.10, בוקר
ג', 19.10.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 19.10.10, בוקר
ב', 18.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
ב', 18.10.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 18.10.10, בוקר
א', 17.10.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
ד', 13.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
ב', 11.10.2010 חבלה, יום ב' 11.10.10, בוקר
ה', 07.10.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, יום ה' 7.10.10, אחה"צ
ג', 05.10.2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 5.10.10, בוקר
ג', 05.10.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, שבי שומרון, יום ג' 5.10.10, אחה"צ
ב', 04.10.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 4.10.10, בוקר
א', 26.09.2010 חבלה, יום א' 26.9.10, אחה"צ
א', 26.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 26.9.10, בוקר
ג', 21.09.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
ג', 21.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, בוקר
ב', 20.09.2010 חבלה, מעבר אייל, יום ב' 20.9.10, בוקר
א', 19.09.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
ה', 16.09.2010 בורין (יצהר), ג'ית, חבלה, חווארה, יום ה' 16.9.10, אחה"צ
ד', 15.09.2010 חבלה, חווארה, עזון, יום ד' 15.9.10, אחה"צ
ד', 15.09.2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 15.9.10, בוקר
ב', 13.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.9.10, בוקר
א', 12.09.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 12.9.10, אחה"צ
א', 12.09.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 12.9.10, בוקר
ש', 11.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה
ב', 06.09.2010 חבלה, שבי שומרון, יום ב' 6.9.10, בוקר
ב', 06.09.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
ב', 06.09.2010 חבלה, שבי שומרון, יום ב' 6.9.10, בוקר
ד', 01.09.2010 ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 1.9.10, אחה"צ
ד', 01.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ד' 1.9.10, בוקר
ב', 30.08.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
ב', 30.08.2010 חבלה, מעלה אפרים, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
א', 29.08.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 29.8.10, בוקר
ד', 25.08.2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 25.8.10, אחה"צ
ב', 23.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 23.8.10, בוקר
ד', 18.08.2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 18.8.10, בוקר
ד', 18.08.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
א', 15.08.2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, שער הילדים (שער חקלאי 753), יום א' 15.8.10, בוקר
ד', 11.08.2010 חבלה, עזון, יום ד' 11.8.10, אחה"צ
א', 08.08.2010 ג'ית, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום א' 8.8.10, בוקר
ה', 05.08.2010 חבלה, מעבר אייל, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
ה', 05.08.2010 חבלה, ענבתא, יום ה' 5.8.10, בוקר
ד', 04.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
ב', 02.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 2.8.10, בוקר
ב', 02.08.2010 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 2.8.10, בוקר
ה', 29.07.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
ד', 28.07.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
ב', 26.07.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 26.7.10, בוקר
ב', 19.07.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ב' 19.7.10, בוקר
א', 18.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
ה', 15.07.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
ד', 14.07.2010 חבלה, יום ד' 14.7.10, בוקר
ב', 12.07.2010 בית איבא, ג'ית, חבלה, עזון, ענבתא, יום ב' 12.7.10, בוקר
א', 11.07.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, עורטא, עזון, ענבתא, יום א' 11.7.10, בוקר
ה', 08.07.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
ד', 07.07.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 7.7.10, בוקר
ב', 05.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
ב', 28.06.2010 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
ב', 28.06.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, יום ב' 28.6.10, בוקר
ב', 28.06.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
א', 27.06.2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום א' 27.6.10, בוקר
ה', 24.06.2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ה' 24.6.10, אחה"צ
ב', 21.06.2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 21.6.10, אחה"צ
ב', 14.06.2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
ב', 14.06.2010 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, שער הילדים (שער חקלאי 753), יום ב' 14.6.10, בוקר
א', 13.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום א' 13.6.10, בוקר
א', 13.06.2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום א' 13.6.10, בוקר
ו', 11.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ו' 11.6.10, בוקר
ה', 10.06.2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
ד', 09.06.2010 ג'ית, חבלה, עזון, Wed 9.6.10, Afternoon
ד', 09.06.2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
ג', 08.06.2010 זעתרה (תפוח), חבלה, יום ג' 8.6.10, בוקר
ב', 07.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 7.6.10, בוקר
ד', 02.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 2.6.10, בוקר
ב', 31.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
א', 30.05.2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 30.5.10, בוקר
ה', 27.05.2010 חבלה, עזון, ראס עטיה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
ב', 24.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 24.5.10, אחה"צ
ב', 24.05.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 24.5.10, בוקר
ד', 19.05.2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
ב', 17.05.2010 חבלה, יום ב' 17.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
א', 16.05.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר
ה', 13.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 חבלה, עזון, ראס עטיה, יום ב' 10.5.10, בוקר
א', 09.05.2010 חבלה, ראס עטיה, יום א' 9.5.10, בוקר
ד', 05.05.2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 5.5.10, בוקר
ב', 03.05.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, בוקר
ב', 03.05.2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
ב', 03.05.2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
א', 02.05.2010 חבלה, ראס עטיה, יום א' 2.5.10, בוקר
ב', 26.04.2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
ב', 26.04.2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
ב', 26.04.2010 חבלה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, בוקר
ב', 19.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
ב', 19.04.2010 חבלה, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, בוקר
ב', 19.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
ש', 17.04.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ש' 17.4.10, אחה"צ
ב', 12.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 12.4.10, בוקר
ד', 07.04.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
ג', 06.04.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ראס עטיה, יום ג' 6.4.10, בוקר
ב', 05.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
ב', 05.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
א', 04.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
א', 28.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
ב', 22.03.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
ג', 16.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 16.3.10, בוקר
ב', 15.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
ד', 10.03.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
ג', 09.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, בוקר
ג', 02.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.3.10, בוקר
ד', 24.02.2010 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 24.2.10, בוקר
ה', 18.02.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
ב', 15.02.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.2.10, בוקר
ב', 15.02.2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 15.2.10, בוקר
א', 14.02.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 14.2.10, אחה"צ
ו', 12.02.2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ו' 12.2.10, בוקר
ה', 11.02.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
ב', 08.02.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.2.10, בוקר
א', 07.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום א' 7.2.10, בוקר
ב', 01.02.2010 חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 1.2.10, בוקר
ה', 28.01.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ענבתא, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
ב', 25.01.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 25.1.10, בוקר
ו', 22.01.2010 חבלה, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ו' 22.1.10, בוקר
ה', 21.01.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
ב', 28.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 28.12.09, בוקר
ה', 24.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
ג', 15.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
א', 29.11.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, בוקר
ד', 18.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ב', 16.11.2009 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
ה', 05.11.2009 חבלה, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, בוקר
ש', 28.02.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר