Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חמרה (בקעות)

ד', 28.02.2024 פסאיל בקעת הירדן: המדינה מרעיבה חוסמת ומתישה את התושבים הפלסטינים
ה', 26.01.2023 בקעת הירדן - ליווי רועים
ה', 14.04.2022 לווי רועים אצל פאדל מיישוב רועים באזור חמרה
א', 06.02.2022 ליווי רועים 06,07,08-22 בקעת הירדן
ד', 05.01.2022 ליווי רועים ליד התנחלות חמרה
ג', 25.01.2022 ליווי רועים במעלה הגבעות בחמרה
ב', 10.01.2022 אזור חמרה: מתנחל תמים
ד', 05.01.2022 ליווי רועים באזור התנחלות חמרה
א', 02.01.2022 ליווי באזור חמרה
ב', 20.12.2021 ליווי רועים בחמרה: עבר בשלום
ש', 11.12.2021 חמרה הפלסטינית, בצֵל חוות בודדים מאיימת
ג', 14.12.2021 ליווי רועים אזור חמרה: הניסיון לתקוף נכשל!
ש', 04.12.2021 אזור חמרה: הטרדות מכוונות נגד הרועים הפלסטינים
ו', 10.12.2021 ליווי רועים גבוה מעל חמרה
ש', 27.11.2021 מתנחלים הורגים ופוצעים בני בקר באזור חמרה
ש', 13.11.2021 ליווי רועים באזור חמרה (בקעות)
ש', 30.10.2021 ליווי רועים באזור חמרה: עימות ללא מפגש
ב', 08.11.2021 ליווי רועים באזור חמרה: עבר בשקט
ש', 06.11.2021 חמרה: מתנחלים תוקפים רועים פלסטינים
ב', 25.10.2021 אזור חמרה: רחפן בשירות האלימות
א', 19.09.2021 אזור חמרה: ליווי רועים ביום שקט
ה', 07.10.2021 בקעת הירדן, חמרה: המרעה עבר בשלום
ש', 25.09.2021 בקעת הירדן, אזור חמרה: ביקור וליווי רועים
ג', 28.09.2021 בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים למרעה וביקור רחפן
ג', 31.12.2019 התנחלויות בקעת הירדן מקיימות מצוות גזל אדמות לאור יום
ו', 20.12.2019 הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
ג', 03.12.2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
ג', 16.07.2019 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 27.11.2018 גוכיה, מחסום מיוחד בבקעת הירדן
ש', 29.09.2018 בקעת הירדן: הצבא מתנכל לפעילי זכויות אדם בשטח
ש', 08.09.2018 בקעת הירדן: אלימות מתנחלים בגיבוי מוחלט של הצבא
ה', 09.08.2018 בקעת הירדן: רחוק מעין הציבור בישראל - הכיבוש מתרחב
ד', 18.07.2018 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ש', 04.08.2018 בקעת הירדן: ביקור בח'רבת מכחול ועין אל חילווה
ה', 21.06.2018 חמרה (בקעות), ח'רבת מכחול, תיאסיר
ה', 07.06.2018 חמרה (בקעות), מעלה אפרים. מוקשים ישנים מתעוררים וכך גם מחסומים ישנים - לפלסטינים
ה', 05.04.2018 בקעת הירדן הפלסטינית, מחסום חמרה
ש', 24.03.2018 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ש', 24.02.2018 בקעת הירדן: עוד מאחז פיראטי הוקם, הפעם בתוך מחנה צבאי נטוש
ד', 21.02.2018 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר
ש', 03.02.2018 בקעת הירדן: נמשכות ההתנכלויות והרדיפות אחרי הרועים
ש', 20.01.2018 הכיבוש מתנער מאחריותו לחקלאים הפלסטינים בשטחי C
ב', 30.10.2017 בקעת הירדן, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ש', 21.10.2017 בקעת הירדן: המלחמה על הבית
ה', 05.10.2017 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ש', 16.09.2017 גל ההפקעות בבקעה (סיכום לשבוע האחרון)
ה', 07.09.2017 בקעת הירדן: המאחזים הפיראטיים משגשגים
ב', 22.05.2017 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 13.03.2017 ההתנחלויות בבקעת הירדן מתרבות ומתרחבות ללא הפרעה
ג', 06.12.2016 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ה', 15.12.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 29.11.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 20.11.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
א', 20.11.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 18.10.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 11.10.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 22.09.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 13.09.2016 בקעת הירדן: ביקור במאהלים בשטח
א', 11.09.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 18.08.2016 בקעת הירדן, חמרה והסביבה
ב', 18.07.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 12.07.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 19.07.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ה', 23.06.2016 גוכיה, חמרה (בקעות)
ה', 23.06.2016 גוכיה, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות)
ה', 09.06.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ב', 06.06.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 23.05.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 10.05.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 08.05.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ה', 05.05.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ד', 20.04.2016 חמרה (בקעות)
ב', 18.04.2016 חמרה (בקעות)
ג', 12.04.2016 חמרה (בקעות)הכניסות לכפרים חסומות בסלעים מזה כחודשיים
ד', 06.04.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 23.03.2016 חמרה (בקעות)
ב', 14.03.2016 ביקור אצל משפחות בבקעה, חמרה (בקעות), מחסום מעלה אפריים
ג', 08.03.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 02.03.2016 חמרה (בקעות)
ד', 17.02.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 27.01.2016 גוכיה, חמרה (בקעות)
ד', 20.01.2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 12.01.2016 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 12.01.2016 חמרה (בקעות)
ב', 28.12.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 22.12.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 07.12.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ד', 18.11.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות) התעמרות לשם גירוש
ג', 17.11.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 10.11.2015 בקעת הירדן. החרמת רכוש ושיגרת גירוש
ג', 27.10.2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 26.10.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 20.10.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
א', 04.10.2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 20.09.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 16.09.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 25.08.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 23.08.2015 מחסום חמרה וסיור במאהלים שנהרסו בבקעת הירדן
ג', 18.08.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 16.08.2015 הגיהנום הוא כאן !!! בבקעת הירדן!
א', 09.08.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 21.07.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 20.07.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 14.07.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 07.07.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ד', 03.06.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ב', 01.06.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, ח'אלת מכחול
ג', 19.05.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 10.05.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר הצבא רמס את שדות התבואה
ד', 29.04.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 27.04.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 21.04.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ג', 14.04.2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ד', 08.04.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 31.03.2015 חמרה (בקעות), חאלת מכחול
ו', 27.03.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 23.03.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 22.03.2015 חמרה (בקעות)
ה', 19.03.2015 ח'אלת מכחוּל, חמרה, תיאסיר
ג', 10.03.2015 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 24.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 18.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 17.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 17.02.2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ג', 10.02.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 26.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 26.01.2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 19.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 13.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר (1)
ה', 08.01.2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 29.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 22.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 16.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 09.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 01.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 25.11.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 16.11.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 11.11.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 28.10.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 23.10.2014 תיאסיר, חמרה, ביקור בכפר אל ג'יפתליק, יום ה' 23.10.2014
ד', 22.10.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 20.10.2014 חמרה, חאלת מכחול, תיאסיר 20.10.2014
ב', 08.09.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 07.09.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 21.08.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 18.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 06.08.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 04.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 29.07.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 15.07.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 30.06.2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ו', 27.06.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 26.06.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ה', 19.06.2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ב', 09.06.2014 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 08.06.2014 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 29.05.2014 אל אג'אג', זעתה, חמרה
ה', 29.05.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 12.05.2014 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ה', 08.05.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 01.05.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 30.04.2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ה', 24.04.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 23.04.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 08.04.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 03.04.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ו', 28.03.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 24.03.2014 חמרה, תיאסיר, חאלת מכחול
ה', 20.03.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 17.03.2014 חמרה (בקעות)
ד', 05.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ב', 03.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 02.03.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 20.02.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 17.02.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 13.02.2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ה', 06.02.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 30.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 27.01.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יאסוף, תיאסיר
ה', 23.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 16.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 07.01.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 02.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 24.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 17.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 16.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 09.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חאלת מכחול, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
ו', 22.11.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר,
ב', 28.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.10.13, בוקר
ה', 24.10.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 24.10.13, אחה"צ
ג', 15.10.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 15.10.13, אחה"צ
ג', 15.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 15.10.13, בוקר
ה', 10.10.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 10.10.13, אחה"צ
ה', 03.10.2013 חאלת מכחול, חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.10.20134 אחה"צ
ג', 01.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
ג', 17.09.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.9.13, אחה"צ
ו', 13.09.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 13.9.13, בוקר
ב', 09.09.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 9.9.13, בוקר
ו', 30.08.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 30.8.13, אחה"צ
ד', 28.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 28.8.13, אחה"צ
ו', 23.08.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 23.8.13, בוקר
ב', 19.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
ה', 15.08.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 15.8.13, בוקר
ד', 07.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום ד' 7.8.13, אחה"צ
ג', 30.07.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
ו', 12.07.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 12.7.13, בוקר
ה', 11.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.7.13, בוקר
ג', 09.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.7.13, בוקר
ג', 18.06.2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
ג', 18.06.2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 18.6.13, אחה"צ
ה', 16.05.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
ה', 02.05.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 2.5.13, בוקר
ב', 29.04.2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 29.4.13, אחה"צ
א', 31.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.3.13, אחה"צ
ו', 22.03.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 22.3.13, אחה"צ
ג', 19.03.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
א', 17.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.3.13, אחה"צ
א', 03.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.3.13, אחה"צ
ו', 01.03.2013 חמרה (בקעות), יום ו' 1.3.13, אחה"צ
ג', 12.02.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
ב', 28.01.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.1.13, בוקר
ה', 24.01.2013 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
ג', 22.01.2013 סיור בבקעת הירדן - חמרה (בקעות), יום ג' 22.1.13, בוקר
ו', 18.01.2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 18.1.13, אחה"צ
ב', 14.01.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 14.1.13, אחה"צ
ה', 03.01.2013 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.1.13, אחה"צ
ב', 31.12.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 31.12.12, אחה"צ
ו', 28.12.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 28.12.12, אחה"צ
ד', 19.12.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
ב', 17.12.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 17.12.12, בוקר
ב', 03.12.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
ה', 29.11.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.11.12, בוקר
ב', 19.11.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 19.11.12, אחה"צ
ב', 05.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 5.11.12, אחה"צ
א', 04.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 4.11.12, בוקר
ג', 30.10.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
ד', 17.10.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 17.10.12, בוקר
ג', 02.10.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
א', 23.09.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 23.9.12, בוקר
א', 09.09.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.9.12, אחה"צ
ג', 04.09.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 4.9.12, אחה"צ
ג', 28.08.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
ד', 22.08.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.8.12, אחה"צ
א', 19.08.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.8.12, אחה"צ
ש', 18.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 18.8.12, אחה"צ
ג', 14.08.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
ד', 08.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.8.12, בוקר
ב', 06.08.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 6.8.12, אחה"צ
א', 05.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
ה', 26.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 26.7.12, אחה"צ
ב', 23.07.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 23.7.12, בוקר
ש', 14.07.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 14.7.12, בוקר
ה', 12.07.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 12.7.12, בוקר
א', 08.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 8.7.12, אחה"צ
ש', 30.06.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
א', 17.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 17.6.12, אחה"צ
ש', 09.06.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, עוורתא, שבת 9.6.12, בוקר
א', 03.06.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 3.6.12, אחה"צ
ה', 31.05.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
ג', 29.05.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.5.12, בוקר
ש', 26.05.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעבר שומרון, מעלה אפרים, שבת 26.5.12, בוקר
ג', 15.05.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.5.12, אחה"צ
ש', 05.05.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 5.5.12, בוקר
ג', 01.05.2012 חמרה (בקעות), יום ג' 1.5.12, אחה"צ
ג', 01.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 1.5.12, אחה"צ
א', 29.04.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 29.4.12, אחה"צ
ג', 24.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 24.4.12, אחה"צ
ג', 17.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.4.12, אחה"צ
א', 15.04.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.4.12, בוקר
ג', 10.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 10.4.12, בוקר
ג', 03.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 3.4.12, בוקר
ש', 31.03.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), שבת 31.3.12, בוקר
ג', 27.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 27.3.12, אחה"צ
א', 25.03.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 25.3.12, אחה"צ
ג', 20.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.3.12, אחה"צ
א', 11.03.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום א' 11.3.12, בוקר
ג', 06.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.3.12, אחה"צ
ב', 05.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 5.3.12, בוקר
ש', 03.03.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, שבת 3.3.12, בוקר
א', 26.02.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.2.12, בוקר
ד', 22.02.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 22.2.12, בוקר
ב', 06.02.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 6.2.12, בוקר
א', 05.02.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.2.12, אחה"צ
ש', 04.02.2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 4.2.12, בוקר
א', 22.01.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
ג', 10.01.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 10.1.12, בוקר
ג', 03.01.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 3.1.12, אחה"צ
א', 01.01.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.1.12, אחה"צ
ש', 24.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
ש', 24.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
ג', 20.12.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.12.11, בוקר
ג', 06.12.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.12.11, אחה"צ
ג', 29.11.2011 חמרה (בקעות), יום ג' 29.11.11, אחה"צ
ש', 26.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 26.11.11, בוקר
א', 20.11.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 20.11.11, אחה"צ
ש', 12.11.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 12.11.11, בוקר
א', 06.11.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
ה', 03.11.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.11.11, בוקר
ג', 01.11.2011 חמרה (בקעות), יום ג' 1.11.11, אחה"צ
ש', 29.10.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
ג', 25.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 25.10.11, אחה"צ
ש', 22.10.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, שבת 22.10.11, בוקר
ג', 18.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 18.10.11, בוקר
ש', 15.10.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 15.10.11, בוקר
ג', 11.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 11.10.11, אחה"צ
ה', 06.10.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), יום ו' 7.10.11, אחה"צ
ג', 04.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 4.10.11, אחה"צ
ש', 01.10.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 1.10.11, בוקר
ג', 27.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 27.9.11, אחה"צ
א', 25.09.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ג', 20.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.9.11, אחה"צ
ג', 13.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
ג', 13.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
א', 11.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, קוסרא, תיאסיר, יום א' 11.9.11, אחה"צ
ג', 06.09.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.9.11, בוקר
ג', 16.08.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 16.8.11, אחה"צ
א', 14.08.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 14.8.11, בוקר
ש', 13.08.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), עורטא, תיאסיר, שבת 13.8.11, בוקר
א', 07.08.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 7.8.11, אחה"צ
א', 24.07.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 24.7.11, אחה"צ
ש', 23.07.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
ג', 19.07.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 19.7.11, בוקר
ש', 16.07.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 16.7.11, אחה"צ
א', 10.07.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 10.7.11, אחה"צ
ד', 29.06.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.6.11, אחה"צ
א', 26.06.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
ו', 24.06.2011 חמרה (בקעות), יום ו' 24.6.11, בוקר
א', 19.06.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.6.11, אחה"צ
ש', 11.06.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, שבת 11.6.11, אחה"צ
ש', 11.06.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 11.6.11, בוקר
ד', 25.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
ד', 25.05.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
א', 22.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.5.11, אחה"צ
ש', 21.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
ג', 17.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.5.11, אחה"צ
א', 15.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.5.11, אחה"צ
ד', 11.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 11.5.11, אחה"צ
ש', 07.05.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
ש', 07.05.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
ד', 04.05.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
ג', 03.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 3.5.11, אחה"צ
א', 01.05.2011 ארתאח (שער אפרים), בקעת הירדן, גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.5.11, אחה"צ
ד', 27.04.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
ד', 27.04.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 27.4.11, בוקר
ד', 20.04.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
א', 17.04.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.4.11, אחה"צ
ה', 14.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 14.4.11, אחה"צ
א', 10.04.2011 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.4.11, אחה"צ
ג', 05.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
א', 03.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.4.11, אחה"צ
ג', 29.03.2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
ג', 29.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
א', 27.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 27.3.11, אחה"צ
ד', 09.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
ד', 09.03.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עזון עתמה, תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
ה', 03.03.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
א', 27.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.2.11, אחה"צ
ש', 26.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 26.2.11, אחה"צ
ד', 23.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 23.2.11, אחה"צ
ג', 22.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 22.2.11, בוקר
ג', 15.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
א', 13.02.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 13.2.11, אחה"צ
ו', 11.02.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
ו', 11.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
ד', 09.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 9.2.11, אחה"צ
ה', 03.02.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.2.11, אחה"צ
ג', 01.02.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
א', 30.01.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 30.1.11, אחה"צ
ה', 27.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
ד', 26.01.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 26.1.11, אחה"צ
א', 23.01.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
ג', 18.01.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 18.1.11, אחה"צ
א', 16.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 16.1.11, אחה"צ
א', 09.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
א', 02.01.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 2.1.11, אחה"צ
ד', 29.12.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
ד', 29.12.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
ד', 22.12.2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
ד', 15.12.2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, מתנחלים מתנכלים לפלסטינים בעין חילווה יום ד' 15.12.10, אחה"צ
ה', 09.12.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 9.12.10, בוקר
ד', 08.12.2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.12.10, אחה"צ
א', 28.11.2010 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, תיאסיר, יום א' 28.11.10, אחה"צ
ג', 23.11.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.11.10, בוקר
א', 21.11.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.11.10, אחה"צ
ג', 16.11.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
ג', 09.11.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
ג', 02.11.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
א', 31.10.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.10.10, אחה"צ
ג', 26.10.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
א', 24.10.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 24.10.10, בוקר
ג', 10.08.2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 10.8.10, אחה"צ
ה', 29.04.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
ב', 19.04.2010 חמרה, תיאסיר, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
ד', 14.04.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 14.4.10, אחה"צ
ב', 12.04.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.4.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
ג', 06.04.2010 ג'למה, גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 6.4.10, אחה"צ
ג', 30.03.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.3.10, אחה"צ
ה', 25.03.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
א', 21.03.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.3.10, בוקר
ה', 18.03.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
ה', 11.03.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.3.10, אחה"צ
ד', 10.03.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
ד', 24.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
ג', 23.02.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
ה', 18.02.2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
ה', 11.02.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
א', 31.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום א' 31.1.10, אחה"צ
ד', 27.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 27.1.10, אחה"צ
ד', 13.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 13.1.10, אחה"צ
א', 10.01.2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.1.10, אחה"צ
ד', 06.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.1.10, אחה"צ
ד', 30.12.2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ד' 30.12.09, אחה"צ
ה', 24.12.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
ג', 22.12.2009 חמרה, יום ג' 22.12.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ג', 17.11.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 17.11.09, אחה"צ
א', 08.11.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 8.11.09, אחה"צ
ד', 21.10.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
ה', 15.10.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
א', 20.09.2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 20.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום א' 13.9.09, אחה"צ
ה', 03.09.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
ג', 01.09.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
ה', 30.07.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
ה', 16.07.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 16.7.09, אחה"צ
ג', 14.07.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
ה', 09.07.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 9.7.09, בוקר
ג', 07.07.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
ה', 18.06.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
ה', 18.06.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
ה', 21.05.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ד', 20.05.2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 20.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
א', 12.04.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 12.4.09, אחה"צ
א', 05.04.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.4.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
א', 22.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
א', 15.03.2009 חמרה, תיאסיר, יום א' 15.3.09, אחה"צ
ה', 05.03.2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ה', 12.02.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
ד', 28.01.2009 חמרה, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
ג', 20.01.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, שער שומרון (קאסם), תיאסיר, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
ג', 30.12.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ה', 11.12.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.12.08, בוקר
ד', 26.11.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
ד', 12.11.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 12.11.08, אחה"צ
ה', 06.11.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
ה', 30.10.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
ה', 23.10.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 23.10.08, בוקר
ג', 07.10.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
ג', 23.09.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
ג', 16.09.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 16.9.08, בוקר
ג', 09.09.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
ה', 28.08.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
א', 10.08.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.8.08, אחה"צ
א', 27.07.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.7.08, אחה"צ
ה', 03.07.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.7.08, אחה"צ
ה', 19.06.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 19.6.08, בוקר
ג', 20.05.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 20.5.08, אחה"צ
ג', 20.05.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 20.5.08, בוקר
ד', 07.05.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
ש', 03.05.2008 חווארה, חמרה, יום ש' 3.5.08, אחה"צ
ו', 25.04.2008 חמרה, תיאסיר, יום ו' 25.4.08, בוקר
ב', 21.04.2008 חמרה, תיאסיר, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
ג', 08.04.2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 8.4.08, בוקר
ד', 02.04.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
ה', 27.03.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 5.2.08, בוקר
ד', 23.01.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
ד', 09.01.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 9.1.08, בוקר
ב', 07.01.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 7.1.08, בוקר
ד', 19.12.2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
ג', 18.12.2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ג' 18.12.07, אחה"צ
ה', 06.12.2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
ד', 28.11.2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
ב', 12.11.2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.11.07, בוקר
א', 11.11.2007 חמרה, תיאסיר, יום א' 11.11.07, אחה"צ
ה', 01.11.2007 חמרה, תיאסיר, יום ה' 1.11.07, בוקר
ד', 31.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 31.10.07, אחה"צ
ג', 30.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.10.07, בוקר
א', 14.10.2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 14.10.07, אחה"צ
ש', 13.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ש' 13.10.07, בוקר
ג', 02.10.2007 חמרה, תיאסיר, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
מחסום חמרה (בקעות)
ד', 31.01.2007 תיאסיר, חמרה
ה', 27.07.2006 מחסומי בקעת הירדן: קושי לפלסטינים במעבר ובמסחר - אפילו בתוך הגדה עצמה
ג', 31.01.2006 בקעת הירדן, חמרה (בקעות)
ה', 23.12.2004 חמרה