Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מת"ק עציון

ב', 06.05.2024 מת"ק עציון: השב"כ מחרים כלי רכב וסחורות כדי להפעיל לחץ על הפלסטינים
ב', 15.04.2024 מת"ק עציון: שב"כ מזמן אנשים לפגישה ומייבש אותם שעות
ה', 11.04.2024 מתק עציון: היה חמש שנים במעצר מנהלתי ויצא עם תואר אקדמי BA
ב', 01.04.2024 מת"ק עציון: עיכוב נחקרים במשך שעות
ב', 25.03.2024 אל-ולג'ה מת"ק עציון
ב', 18.03.2024 מת"ק עציון
ב', 26.02.2024 מת"ק עציון
ב', 19.02.2024 מת"ק עציון: בהפסקת צהריים הכל נופל מהידיים
ב', 29.01.2024 מת"ק עציון מעט פעילות. הכל מוקפא
ב', 22.01.2024 מת"ק עציון: "אין במשרדים מי שיטפל בכם!"
ג', 02.01.2024 בכניסה לבית לחם מכביש 60 המחסום מאויש
ג', 26.09.2023 מת"ק עציון: איפה מסתתר השוטר השקוף?
ב', 18.09.2023 מת"ק עציון: החרמת מנוף ידני מבלי לתת סיבה
ג', 12.09.2023 מת״ק עציון: ״בשבילך זה הכל בידור״
ב', 04.09.2023 מת״ק עציון: יאלצו לנסוע בנפרד
ב', 07.08.2023 מת״ק עציון: רדיו רועש ושוטר מסתורי
ב', 21.08.2023 מת"ק עציון: ממשיכים להשמיע מוזיקה מחרישת אוזניים
ב', 14.08.2023 מת״ק עציון: החידה הנצחית - יהיה שוטר היום במת"ק, ומתי יגיע?
ב', 31.07.2023 מת"ק עציון, המעבר בקרוסלה לקלי משקל בלבד
ב', 24.07.2023 מת"ק עציון: הרדיו באולם ההמתנה מחריש אוזניים בכוונת זדון
ב', 17.07.2023 מת"ק עציון: הרדיו כמכשיר עינוי מחריש אוזניים
ד', 12.07.2023 מת"ק עציון: שתי חליפות הגיעו ומייד התקבלו
ב', 08.05.2023 מת"ק עציון
ב', 26.06.2023 מת"ק עציון סגור מבלי שניתן הסבר
ב', 12.06.2023 מת"ק עציון: אישה בהיריון נתקעה בקרוסלה
ב', 22.05.2023 בית אומר - פלסטיני מציל משפחה ישראלית
ב', 29.05.2023 מת"ק עציון
ב', 15.05.2023 מת"ק עציון
ב', 01.05.2023 מת"ק עציון
ב', 17.04.2023 מת"ק עציון
ב', 03.04.2023 מת"ק עציון
א', 26.03.2023 מת"ק עציון: פתאום מנוע
ב', 13.03.2023 מת"ק עציון: דבר לא השתנה
ב', 20.03.2023 מת"ק עציון: קשיים רבים לפלסטינים הזקוקים לפרנסה
ב', 06.03.2023 מת"ק עציון: היום טיפלו רק במנועי שב"כ
ג', 14.02.2023 מת"ק עציון
ב', 06.02.2023 מת"ק עציון - דלת סגורה
ב', 30.01.2023 מת"ק עציון: משמרת עם המון בעיות
ב', 16.01.2023 מת"ק עציון
ב', 23.01.2023 למה נפל ליבנו במת"ק עציון
ב', 09.01.2023 מת״ק עציון: טרקטורים מוחרמים ואין קול ואין עונה
א', 25.12.2022 מת״ק עציון: אין קול ואין עונה
ו', 28.10.2022 תוכיח שאין לך אחות
ב', 05.12.2022 מת"ק עציון
ב', 14.11.2022 מת"ק עציון
ב', 07.11.2022 מת"ק עציון
ג', 25.10.2022 מת"ק עציון
ב', 03.10.2022 מת"ק עציון מוקד של שאלות - לעיתים ללא תשובות
ד', 14.09.2022 חברון, חלחול, מת"ק עציון, סעיר, תרקומיא
ב', 05.09.2022 מת"ק עציון
ב', 12.09.2022 מת"ק עציון
ב', 29.08.2022 מת"ק עציון
ב', 25.07.2022 מת"ק עציון
ג', 02.08.2022 מת"ק עציון: בירוקרטיה לא אנושית, אכזרית
א', 14.08.2022 מת"ק עציון
ב', 18.07.2022 מת"ק עציון
ב', 11.07.2022 מת"ק עציון
ב', 04.07.2022 מת"ק עציון
ב', 27.06.2022 מת"ק עציון: מה מסמל הדגל האמצעי?
ב', 13.06.2022 מת"ק עציון
ב', 23.05.2022 מת"ק עציון
ב', 06.06.2022 מת"ק עציון
ד', 18.05.2022 בית אומר, גוש עציון, מת"ק עציון, תרקומיא
ב', 23.05.2022 מת"ק עציון: תענוג לעזור לאנשים הגונים
ב', 16.05.2022 מת"ק עציון: כאן מוכרים מכוניות מוחרמות
ב', 09.05.2022 מת"ק עציון
ב', 02.05.2022 מת"ק עציון
ב', 25.04.2022 מת"ק עציון
ה', 14.04.2022 גוש עציון, חלחול, מת"ק עציון, סעיר, תרקומיא
ב', 18.04.2022 מת"ק עציון
ג', 12.04.2022 מת"ק עציון - בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה
ב', 04.04.2022 מת"ק עציון
ד', 16.03.2022 דרום הר חברון: אסור לך לבנות בית על אדמתך
ב', 07.03.2022 מת"ק עציון
ב', 28.02.2022 מת"ק עציון
ב', 21.02.2022 מת"ק עציון - כמה בעיות אפשר לשמוע במשך שעה אחת
א', 13.02.2022 מת"ק עציון
ה', 10.02.2022 מת"ק עציון: החיים שלכם משעממים?
ב', 31.01.2022 מת"ק עציון
ב', 10.01.2022 מת"ק עציון: אינספור בעיות בירוקרטיות
ב', 24.01.2022 מת"ק עציון: בירוקרטיה קפקאית
ב', 27.12.2021 מת"ק עציון: הצבא מחרים רכוש ולא מחזיר
ב', 03.01.2022 מת"ק עציון: אם הצבא לא מתמודד עם בעיות שגרתיות
ב', 20.12.2021 מת"ק עציון: אנחנו עזרה ראשונה
ד', 15.12.2021 מת"ק עציון: נשוי לשתיים ואב ל 30 ילדים
ב', 06.12.2021 מת"ק עציון
ב', 29.11.2021 מת"ק עציון: מִי הִיא סִילְבִיָּה? מָה הִיא
ב', 22.11.2021 מת"ק עציון
א', 07.11.2021 מת:ק עציון: יחסים טובים עם המתנחלים
ב', 08.11.2021 מת"ק עציון: כביש חדש רק למתנחלים
ב', 01.11.2021 מת"ק עציון: במחשב לא מופיע ביטול המניעה
ב', 11.10.2021 מת"ק עציון: לצחוק על הצרות זה אנושי
ב', 04.10.2021 מת"ק עציון: משהו רע כבר קורה
ג', 19.10.2021 מת"ק עציון: מלשין של השב"כ סיבך אותו ומאז הוא מנוע כניסה לישראל
ד', 22.09.2021 מת"ק עציון
ו', 17.09.2021 מת"ק עציון: משמרת שקטה
ב', 30.08.2021 מת"ק עציון: אנשים מודים לנו ואנו לא מבינות על מה
א', 22.08.2021 מת"ק עציון: הקרוסלה עובדת, אין תור, המיזוג פועל!
ב', 16.08.2021 מת"ק עציון: אין מים אבל תודה לאל השירותים פתוחים
ב', 09.08.2021 מת"ק עציון: לפעמים אנחנו עוזרות מעט
ב', 26.07.2021 מת"ק עציון: מיעוט אנשים
ב', 12.07.2021 מת"ק עציון: גם היום השוטר לא בא לעבודה
ד', 23.06.2021 מת"ק עציון: לקחו את הטלפון ולא מחזירים
ב', 05.07.2021 מת"ק עציון: טוק טוק, יש שם מישהו?
ב', 21.06.2021 מת"ק עציון: למה השב"כ לא מחזיר לו את הטלפון?
ב', 14.06.2021 מת"ק עציון: משמרת עמוסה
ב', 07.06.2021 מת״ק עציון: התעמרות בכפפות הבירוקרטיה
ב', 31.05.2021 מת"ק עציון: זה לא כל כך נעים לראות שער סגור
ב', 24.05.2021 מת״ק עציון: קורונה ושרירות לב
ג', 18.05.2021 מת״ק עציון: הזמנה מנומסת למת״ק סגור
ג', 11.05.2021 מת"ק עציון: מעט אנשים מגיעים אבל הבעיות לא נגמרו
ג', 04.05.2021 מת״ק עציון: עלי גפן ואדמות מופקעות
ב', 26.04.2021 תעתועי הכיבוש: במת"ק עציון יש שוטר שאף פעם לא מגיע
ג', 20.04.2021 מת"ק עציון: הארכת מניעה בשנתיים ללא הסבר!
ד', 24.03.2021 מת"ק עציון: מכחישים את הקורונה אבל מכירים אנשים שמתו ממנה
ב', 15.03.2021 מת"ק עציון: מאות בעיות קשות בחודש
ב', 01.03.2021 מת"ק עציון: כמעט תמיד אין שוטר
ב', 15.02.2021 מת"ק עציון: מתנחלים השליכו אבנים על רכב פלסטיני
ב', 08.02.2021 מת"ק עציון: משמרת קצרה
ב', 01.02.2021 מת"ק עציון: למה כל החיילים יוצאים ביחד להפסקה?
ב', 21.12.2020 מת"ק עציון: למה לא לעזור אם אפשר?
ב', 07.12.2020 מת"ק עציון: הפלסטינים חזרו לתאם. נשארנו בלי עבודה..
ב', 19.10.2020 מת"ק עציון: אתה נשמע כמו אמא יהודייה
ב', 30.11.2020 מת"ק עציון: קורבנות הבירוקרטיה המזעזעת של הכיבוש
ב', 16.11.2020 מת"ק עציון: 20 שנה עבר לישראל ופתאום "מנוע"
ב', 23.11.2020 מת"ק עציון: אנו מגישות ייעוץ מחוץ למת"ק
ג', 03.11.2020 מת"ק עציון: מה היינו עושות ללא הקצין נ' העוזר לנו תמיד
ב', 26.10.2020 מת"ק עציון: בתקופת הקורונה היד קשה על האישורים
ב', 07.09.2020 מת"ק עציון: מבקשים שנקשיב ונעזור אך לא מוכנים לעטות מסיכה
א', 30.08.2020 מת"ק עציון: מעסיק ישראלי מסרב לשלם שכר של פועל פלסטיני
ב', 17.08.2020 מת"ק עציון: מקבץ של עיכובים, מניעות ועוולות לפרנסה ולמשפחה.
א', 02.08.2020 מת"ק עציון: בא לעבוד בישראל ושולח הביתה בבושת פנים
ה', 23.07.2020 מת"ק עציון: לפתע פתאום מפרנס המשפחה לא יכול עוד לעבור לעבודתו בישראל
ב', 13.07.2020 מת"ק עציון
ב', 06.07.2020 מת"ק עציון: רוצה אישור מעבר? תחזיר את אשתך לעזה
ב', 22.06.2020 מת"ק עציון: האב אינו מורשה ללוות את בנו התינוק לניתוח
ב', 15.06.2020 מת"ק עציון: המניעה עד 2099, מי ימות קודם - המנוּע או הכיבוש?
ב', 24.02.2020 מת"ק עציון: מעט אנשים אבל הרבה בעיות
ד', 12.02.2020 מת"ק עציון: הביורוקרטיה כרגיל, ובדרך הכל ירוק ופורח
ב', 17.02.2020 מת"ק עציון: יש ימים שהכיבוש מתקתק את הטיפול באנשים, למראית עין
ב', 10.02.2020 מת"ק עציון: האם השב"כ מאלץ פלסטינים עניים לשתף פעולה?
ב', 03.02.2020 מת"ק עציון: בן 90 מסכן את ביטחון מדינת ישראל
ב', 27.01.2020 מת"ק עציון: של מי האדמות האלה???
ב', 20.01.2020 מת"ק עציון: באו אתמול אמרו להם תבואו מחר
ב', 13.01.2020 מת"ק עציון: קצין אדיב - חוויה חיובית
ד', 18.12.2019 מת"ק עציון
ב', 23.12.2019 מת"ק עציון: תלך תבוא
ד', 11.12.2019 מת"ק עציון: מניעת משטרה מודיעינית מוטלת בסיטונאות
ב', 16.12.2019 מת"ק עציון: הפתעה!
ה', 28.11.2019 מת"ק עציון: אשתו מאושפזת ומחר הניתוח. מי ייתן לבעל אישור ללוות אותה?
ב', 02.12.2019 מת"ק עציון: ועכשיו כבר אין שירותים בכלל!
ב', 25.11.2019 מת"ק עציון: הנפקת כרטיסים מגנטיים ץעבור בקרוב ידיים אזרחיות
ד', 20.11.2019 מת"ק עציון: שיפוצים לטובת הכיבוש
ד', 20.11.2019 מת"ק עציון: שיפוצים לטובת הכיבוש
ב', 18.11.2019 מת"ק עציון: הפקעה והשתלטות על אלפי אדמות פלסטיניות
ד', 13.11.2019 מת"ק עציון: הכיבוש לא הולך לשומקום, רק מתרחב ומתבסס
ב', 11.11.2019 עציון: קצב מתן האישורים איטי מאד
ב', 04.11.2019 מת"ק עציון: מתושבי וולאג'ה (בישראל) נשללה הזכות לתעודת זהות ישראלית
ד', 30.10.2019 מת"ק עציון, שיפור מסוים בענייני ניקיון
ב', 02.09.2019 מת"ק עציון ומחסום קלנדיה - מצב התחזוקה
ש', 07.09.2019 מת"ק עציון: פני הכיבוש כפני השירותים במת"ק
ד', 02.10.2019 מת"ק עציון: אנשים באים לסדר כרטיסים מגנטים. מחכים. מחכים. ואז מודיעים שהיום אין מגנטים.
ב', 02.09.2019 מת"ק עציון - תעוד נושא מצב התחזוקה ע"י כאן 11
ב', 23.09.2019 מת"ק עציון: מניעת מעבר לישראל ל 100 שנים!
ב', 16.09.2019 מת"ק עציון: ממתינים שעות ארוכות ומפרכות
ב', 09.09.2019 מת"ק עציון: יש ערימת אנשים ליד הדלת הנעולה
ד', 04.09.2019 מת"ק עציון: רוב הממתינים באו לחדש כרטיס מגנטי,המת"ק מתקשה לעמוד בעומס
ד', 14.08.2019 מת"ק עציון: הוראה חדשה - יש להנפיק כרטיסים מגנטים גם לתינוקות שנולדו זה עתה! אלא שהמת"ק לא נערך לזה
ב', 19.08.2019 מת"ק עציון: תינוק בן 3 חודשים מנוע שב"כ. טרם נחקר!
ד', 14.08.2019 מת"ק עציון: עומס פונים בחום כבד. מבטיחים הנפקת היתרים באמצעות כרטיס אלקטרוני. למי שאינם מנועים...
ד', 07.08.2019 מת"ק עציון מספק שירות איטי מאוד, ומאוד לא יעיל - וכולם יושבים בשקט!
ב', 12.08.2019 מת"ק עציון: היה איש אחד שחייך... והמיזוג בפנים עבד, אבל השירותים!
ד', 31.07.2019 מת"ק עציון: המזגן אינו פועל, ה- cooler אינו מחובר, אין נייר במכונה המנפיקה מספרים ואין עם מי לדבר
ד', 24.07.2019 מת"ק עציון
ב', 22.07.2019 מת"ק עציון: "סיבות ביטחוניות" זה הנימוק האוטומטי והגורף למניעת כניסה לישראל
ב', 08.07.2019 מת"ק עציון: החיילת צורחת והכיבוש ממשיך
ב', 15.07.2019 מת"ק עציון: אישורי מעבר לישראל במשורה
א', 30.06.2019 מת"ק עציון: הביוב עדיין עולה על גדותיו, כך גם הצרות של הפלסטינים
ב', 24.06.2019 מת"ק עציון: שקופים מול בירוקרטיה לא שקופה
ב', 10.06.2019 מת"ק עציון
ב', 27.05.2019 מת"ק עציון
ב', 20.05.2019 מת"ק עציון: 100 שנים של מניעה. אין מחילה
ב', 06.05.2019 מת"ק עציון: אח אחד פצוע, אז אח אחר מנוע...
ב', 15.04.2019 מת"ק עציון: צחנת הכיבוש  וצחנת  הביוב  שעלה על גדותיו
ב', 11.03.2019 מת"ק עציון: חובה לכתוב מכתבי מחילה לשב"כ
ב', 04.03.2019 מת"ק עציון: ושוב הצבא לא מקיים את החלטותיו
ב', 18.02.2019 מת"ק עציון
ב', 25.02.2019 מת"ק עציון:  מדינת ישראל  לא  מקיימת החלטת בית משפט
ב', 04.02.2019 מת"ק עציון: מבצע ניקוי העיר בית לחם. מה מנקים?
ב', 07.01.2019 מת"ק עציון: לפתע צצו 1200 דונם לבנייה יהודית באזור בית לחם
ב', 24.12.2018 מת"ק עציון: מילכוד 22
ב', 17.12.2018 מת"ק עציון: מרדף קבוע אחרי אישורים והיתרים
ב', 10.12.2018 מת"ק עציון קנסות של אלפי שקלים - מפנה לחברת MW לעזרה - היא מתמצאת...
ב', 03.12.2018 מת"ק עציון: חייל אדיב וקשוב בסבך הבירוקרטיה האדומה של הכיבוש
ב', 19.11.2018 מת"ק עציון: עזור לנו ונעזור לך
ב', 12.11.2018 מת"ק עציון: בתןך הכיבוש חייל אחד נוהג באדיבות
ב', 05.11.2018 מת"ק עציון
ב', 29.10.2018 מת"ק עציון: כל צרות הכיבוש ועוד
ב', 22.10.2018 מת"ק עציון: חייל אדיב וחיילת גסת רוח
ב', 15.10.2018 מת"ק עציון: האישור לעבודה בישראל - הוחרם במחסום
ב', 08.10.2018 מת"ק עציון מכונית התקלקלה? - מניעה לשנה...
ב', 30.07.2018 אדיבות במת"ק עציון
ב', 23.07.2018 מת"ק עציון: למה להתחשב אם אפשר לא
ב', 02.07.2018 מת"ק עציון
ב', 25.06.2018 מת"ק עציון
ב', 18.06.2018 מת"ק עציון
ב', 11.06.2018 מת"ק עציון, היתרי מעבר ומניעות מעבר - הלב הפועם של הכיבוש
ב', 04.06.2018 מת"ק עציון: מניעה מנהלית עינוי סיני
ב', 28.05.2018 מת"ק עציון: איפה הצדק באימפריית הכיבוש?
ב', 26.03.2018 מת"ק עציון: הכיבוש שקוף
ב', 19.03.2018 מת"ק עציון
ב', 12.03.2018 מת"ק עציון: שוט הבירוקרטיה
ב', 05.03.2018 מת"ק עציון
ב', 26.02.2018 מת"ק עציון
ב', 19.02.2018 מת"ק עציון, מוקד של חוסר אונים
ב', 12.02.2018 מת"ק עציון
ב', 29.01.2018 מת"ק עציון
ב', 22.01.2018 מת"ק עציון: בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה
ב', 15.01.2018 מת"ק עציון
ג', 09.01.2018 מת"ק עציון - הבירוקרטיה של הכיבוש: העינוי האולטימטיבי
ב', 01.01.2018 מת"ק עציון - מספר מנועי הכניסה לישראל גדל מאוד
ב', 25.12.2017 מת"ק עציון
ב', 04.12.2017 מת"ק עציון. ופתאום ...הוא מנוע!
ב', 27.11.2017 מת"ק עציון: מנועים-מותרים-מנועים
ב', 20.11.2017 מת"ק עציון
ב', 13.11.2017 מתנחל מבקש עזרה ממחסוםwatch
ב', 06.11.2017 מת"ק עציון
ב', 16.10.2017 אישורי מעבר לישראל נפסלים ל 100 שנה. למה? ככה
ב', 09.10.2017 מת"ק עציון
ב', 02.10.2017 מת"ק עציון
ב', 18.09.2017 מת"ק עציון
ב', 25.09.2017 מת"ק עציון
ב', 04.09.2017 מת"ק עציון
ה', 17.08.2017 מתק עציון: חובות תופחים לעשרות אלפי שקלים
ה', 10.08.2017 מת"ק עציון
ה', 03.08.2017 מת"ק עציון
ב', 24.07.2017 מת"ק עציון
ד', 07.06.2017 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 19.06.2017 מת"ק עציון
ה', 08.06.2017 מת"ק עציון: ברכת הכובש לנכבש - "רמדאן מבורך"
ה', 04.05.2017 מת"ק עציון
ד', 19.04.2017 מת"ק עציון
ב', 03.04.2017 מת"ק עציון
ה', 06.04.2017 מת"ק עציון
ב', 13.03.2017 מת"ק עציון
ב', 27.03.2017 מת"ק עציון
ב', 20.03.2017 מת"ק עציון
ב', 06.03.2017 מת"ק עציון
ב', 27.02.2017 מת"ק עציון
ב', 20.02.2017 מת"ק עציון
ב', 13.02.2017 מת"ק עציון
ב', 06.02.2017 מת"ק עציון
ב', 30.01.2017 מת"ק עציון
ב', 23.01.2017 מת"ק עציון
ב', 16.01.2017 מת"ק עציון
ב', 02.01.2017 מת"ק עציון
ב', 26.12.2016 מת"ק עציון
ד', 23.11.2016 מת"ק עציון
ב', 21.11.2016 מת"ק עציון
ב', 07.11.2016 מת"ק עציון
ב', 31.10.2016 מת"ק עציון
ה', 27.10.2016 מת"ק עציון
ב', 10.10.2016 מת"ק עציון
ב', 05.09.2016 מת"ק עציון
ג', 30.08.2016 מת"ק עציון
ב', 29.08.2016 מת"ק עציון
ד', 24.08.2016 מת"ק עציון
ב', 15.08.2016 מת"ק עציון
ד', 17.08.2016 מת"ק עציון
ה', 11.08.2016 מת"ק עציון
ב', 01.08.2016 מת"ק עציון
א', 31.07.2016 מת"ק עציון
ב', 25.07.2016 מת"ק עציון
א', 24.07.2016 מת"ק עציון
ג', 12.07.2016 מת"ק עציון
ב', 18.07.2016 מת"ק עציון
ו', 15.07.2016 מת"ק עציון
ב', 11.07.2016 מת"ק עציון
ב', 04.07.2016 מת"ק עציון
ב', 27.06.2016 מת"ק עציון
ב', 20.06.2016 מת"ק עציון
ג', 14.06.2016 מת"ק עציון
ב', 06.06.2016 מת"ק עציון
ב', 23.05.2016 מת"ק עציון קשיי הבירוקרטיה - חיים של בני אדם
ב', 30.05.2016 מת"ק עציון
ב', 16.05.2016 מת"ק עציון
ה', 05.05.2016 מת"ק עציון
ה', 01.10.2015 מת"ק עציון
ה', 24.09.2015 מת"ק עציון
א', 20.09.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 17.09.2015 מת"ק עציון
ה', 10.09.2015 מת"ק עציון
א', 06.09.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ש', 15.08.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 09.08.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 23.07.2015 מת"ק עציון
ג', 21.07.2015 חוסאן, נשאש, בית אומר, נבי יונס 21.7.2015 וביום שני 27.7.2015
ה', 16.07.2015 מת"ק עציון
ד', 15.07.2015 מת"ק עציון
ב', 13.07.2015 אל נשאש, בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
א', 12.07.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 25.06.2015 מת"ק עציון
א', 14.06.2015 בית לחם (300)
א', 07.06.2015 בית לחם (300)
א', 31.05.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 28.05.2015 מת"ק עציון
ב', 25.05.2015 מת"ק עציון
ה', 21.05.2015 מת"ק עציון
א', 17.05.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 07.05.2015 מת"ק עציון
ב', 04.05.2015 מת"ק עציון
א', 26.04.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 20.04.2015 מת"ק עציון
א', 19.04.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 13.04.2015 מת"ק עציון
א', 12.04.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 02.04.2015 מת"ק עציון
ב', 23.03.2015 מת"ק עציון
ב', 23.03.2015 אל ח'דר, אל נשאש, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
א', 22.03.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 19.03.2015 מת"ק עציון
ה', 12.03.2015 מת"ק עציון
ד', 04.03.2015 מת"ק עציון
ב', 02.03.2015 מת"ק עציון
ה', 26.02.2015 חברון, מת"ק עציון
ב', 16.02.2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
א', 15.02.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 15.02.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 12.02.2015 מת"ק עציון
א', 08.02.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 05.02.2015 מת"ק עציון
ב', 02.02.2015 מת"ק עציון
א', 01.02.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 29.01.2015 מת"ק עציון
ב', 26.01.2015 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
א', 25.01.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 22.01.2015 מת"ק עציון
ה', 15.01.2015 מת"ק עציון
ה', 15.01.2015 מת"ק עציון
ב', 05.01.2015 מת"ק עציון
א', 04.01.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 01.01.2015 מת"ק עציון
א', 28.12.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 25.12.2014 מת"ק עציון
א', 21.12.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 18.12.2014 מת"ק עציון
א', 07.12.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 01.12.2014 מת"ק עציון
א', 30.11.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 16.11.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 09.11.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 02.11.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 26.10.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ג', 21.10.2014 מת"ק עציון
א', 05.10.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 02.10.2014 מת"ק עציון
ב', 29.09.2014 מת"ק עציון
א', 28.09.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 21.09.2014 מת"ק עציון
ה', 18.09.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 18.09.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 18.09.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 14.09.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 07.09.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ו', 05.09.2014 יעל י. רות א. אילנה ד. (מדווחת)
ג', 02.09.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 31.08.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 24.08.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 20.08.2014 מת"ק עציון
ד', 20.08.2014 מת"ק עציון
א', 17.08.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 04.08.2014 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
א', 03.08.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ג', 29.07.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 28.07.2014 מת"ק עציון
ב', 21.07.2014 מת"ק עציון
א', 20.07.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 14.07.2014 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
א', 06.07.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 30.06.2014 מת"ק עציון
א', 22.06.2014 בית לחם (300)
א', 15.06.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 11.06.2014 מת"ק עציון
ב', 09.06.2014 מת"ק עציון
א', 08.06.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 02.06.2014 מת"ק עציון
ג', 27.05.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 21.05.2014 מת"ק עציון
א', 18.05.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 11.05.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 04.05.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 27.04.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 23.04.2014 מת"ק עציון
ד', 09.04.2014 מת"ק עציון
ב', 07.04.2014 מת"ק עציון
א', 06.04.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 02.04.2014 מת"ק עציון
ב', 31.03.2014 מת"ק עציון
א', 30.03.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 26.03.2014 מת"ק עציון
ב', 24.03.2014 מת"ק עציון
א', 23.03.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 19.03.2014 מת"ק עציון
א', 16.03.2014 מת"ק עציון
א', 16.03.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 09.03.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 05.03.2014 מת"ק עציון
ב', 03.03.2014 מת"ק עציון
ד', 26.02.2014 מת"ק עציון
א', 23.02.2014 בית לחם (300), מת"ק חברון
ה', 20.02.2014 מת"ק עציון
ד', 12.02.2014 מת"ק עציון
ש', 08.02.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ג', 04.02.2014 מת"ק עציון
ד', 29.01.2014 מת"ק עציון
א', 26.01.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 22.01.2014 מת"ק עציון
א', 19.01.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 15.01.2014 מת"ק עציון
ג', 14.01.2014 מת"ק עציון
א', 12.01.2014 מת"ק עציון
א', 12.01.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 08.01.2014 מת"ק עציון
א', 05.01.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 02.01.2014 מת"ק עציון
ב', 30.12.2013 מת"ק עציון
א', 22.12.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון
ו', 13.12.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון
ג', 10.12.2013 מת"ק עציון
ב', 09.12.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
א', 08.12.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 01.12.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 28.11.2013 מת"ק עציון
א', 24.11.2013 מת"ק עציון
ה', 21.11.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 17.11.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 17.11.2013 מת"ק עציון
א', 10.11.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.11.13, בוקר
ג', 05.11.2013 מת"ק עציון, יום ג' 5.11.13, בוקר
א', 03.11.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 3.11.13, בוקר
ה', 31.10.2013 מת"ק עציון, יום ה' 31.10.13, אחה"צ
א', 27.10.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 27.10.13, בוקר
ד', 23.10.2013 מת"ק עציון, יום ד' 23.10.13, אחה"צ
א', 20.10.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 20.10.13, בוקר
ג', 15.10.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 15.10.13, בוקר
א', 13.10.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.10.13, בוקר
ה', 10.10.2013 מת"ק עציון, יום ה' 10.10.13, אחה"צ
א', 06.10.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 6.10.13, בוקר
ה', 03.10.2013 מת"ק עציון, יום ה' 3.10.13, אחה"צ
ג', 01.10.2013 מת"ק עציון, יום ג' 1.10.13, בוקר
ג', 01.10.2013 מת"ק עציון, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
ג', 24.09.2013 מת"ק עציון, יום ג' 24.9.13, אחה"צ
א', 15.09.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 15.9.13, בוקר
ה', 12.09.2013 מת"ק עציון, יום ה' 12.9.13, אחה"צ
א', 08.09.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 8.9.13, בוקר
ב', 02.09.2013 אל נשאש, בית אומר, מת"ק עציון, יום ב' 2.9.13, בוקר
א', 01.09.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 1.9.13, בוקר
ב', 26.08.2013 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 26.8.13, בוקר
א', 25.08.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 25.8.13, בוקר
א', 18.08.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 18.8.13, בוקר
א', 11.08.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 11.8.13, בוקר
ה', 08.08.2013 מת"ק עציון, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
ב', 29.07.2013 מת"ק עציון, יום ב' 29.7.13, אחה"צ
ב', 29.07.2013 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.7.13, בוקר
ה', 25.07.2013 מת"ק עציון, יום ה' 25.7.13, אחה"צ
ה', 18.07.2013 מת"ק עציון, יום ה' 18.7.13, אחה"צ
ב', 15.07.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.7.13, בוקר
ה', 11.07.2013 מת"ק עציון, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
ד', 26.06.2013 מת"ק עציון, יום ד' 26.6.13, אחה"צ
א', 23.06.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 23.6.13, בוקר
ה', 13.06.2013 מת"ק עציון, יום ה' 13.6.13, אחה"צ
ה', 13.06.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 13.6.13, בוקר
ה', 13.06.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 13.6.13, בוקר
ג', 11.06.2013 מת"ק עציון, יום ג' 11.6.13, אחה"צ
ה', 06.06.2013 מת"ק עציון, יום ה' 6.6.13, אחה"צ
ג', 04.06.2013 מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 4.6.13, אחה"צ
א', 02.06.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.6.13, בוקר
ה', 30.05.2013 מת"ק עציון, יום ה' 30.5.13, אחה"צ
ב', 27.05.2013 (צוות משטרה) בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.5.13, בוקר
ה', 23.05.2013 מת"ק עציון, יום ה' 23.5.13, אחה"צ
ה', 02.05.2013 מת"ק עציון, יום ה' 2.5.13, אחה"צ
ג', 30.04.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 30.4.13, בוקר
ה', 25.04.2013 מת"ק עציון, יום ה' 25.4.13, אחה"צ
ג', 23.04.2013 מת"ק עציון, יום ג' 23.4.13, בוקר
ה', 18.04.2013 מת"ק עציון, יום ה' 18.4.13, אחה"צ
ג', 09.04.2013 מת"ק עציון, יום ג' 9.4.13, בוקר
ה', 04.04.2013 מת"ק עציון, יום ה' 4.4.13, אחה"צ
ה', 21.03.2013 מת"ק עציון, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
ג', 12.03.2013 מת"ק עציון, יום ג' 12.3.13, אחה"צ
ב', 11.03.2013 מת"ק עציון, יום ב' 11.3.13, בוקר
ו', 08.03.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 8.3.13, בוקר
א', 03.03.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 3.3.13, בוקר
ה', 28.02.2013 מת"ק עציון, יום ה' 28.2.13, אחה"צ
ג', 26.02.2013 מת"ק עציון, יום ג' 26.2.13, אחה"צ
ה', 21.02.2013 מת"ק עציון, יום ה' 21.2.13, אחה"צ
ג', 19.02.2013 מת"ק עציון, יום ג' 19.2.13, אחה"צ
ה', 14.02.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 14.2.13, אחה"צ
ה', 07.02.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
ב', 21.01.2013 מת"ק עציון, יום ב' 21.1.13, אחה"צ
ה', 17.01.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 17.1.13, אחה"צ
ג', 15.01.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 15.1.13, אחה"צ
א', 13.01.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.1.13, בוקר
ה', 03.01.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 3.1.13, אחה"צ
ג', 01.01.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
ה', 27.12.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
ג', 25.12.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
ה', 20.12.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 20.12.12, אחה"צ
ג', 18.12.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 18.12.12, אחה"צ
ב', 10.12.2012 מת"ק עציון, יום ב' 10.12.12, אחה"צ
ב', 03.12.2012 מת"ק עציון, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
ב', 03.12.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 3.12.12, בוקר
ב', 26.11.2012 מת"ק עציון, יום ב' 26.11.12, אחה"צ
ב', 19.11.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.11.12, בוקר
א', 18.11.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 18.11.12, בוקר
ה', 08.11.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 8.11.12, אחה"צ
ב', 05.11.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 5.11.12, בוקר
ב', 29.10.2012 אל נשאש, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 29.10.12, בוקר
ה', 25.10.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 25.10.12, אחה"צ
ב', 22.10.2012 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.10.12, בוקר
ג', 16.10.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 16.10.12, אחה"צ
ב', 15.10.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 15.10.12, אחה"צ
ב', 15.10.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.10.12, בוקר
א', 14.10.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 14.10.12, בוקר
ו', 12.10.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 12.10.12, בוקר
ה', 11.10.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 11.10.12, אחה"צ
ה', 20.09.2012 מת"ק עציון, יום ה' 20.9.12, בוקר
ה', 30.08.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 30.8.12, אחה"צ
ה', 23.08.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
ה', 16.08.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 16.8.12, אחה"צ
ב', 30.07.2012 מת"ק עציון, יום ב' 30.7.12, אחה"צ
ב', 30.07.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 30.7.12, אחה"צ
ו', 27.07.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 27.7.12, בוקר
ה', 26.07.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 26.7.12, אחה"צ
א', 22.07.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 22.7.12, בוקר
ו', 20.07.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 20.7.12, בוקר
ה', 19.07.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 19.7.12, אחה"צ
ה', 21.06.2012 מת"ק עציון, יום ה' 21.6.12, אחה"צ
ג', 19.06.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 19.6.12, בוקר
ג', 19.06.2012 מת"ק עציון, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
ה', 14.06.2012 מת"ק עציון, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
ו', 08.06.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 8.6.12, בוקר
ב', 04.06.2012 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.6.12, בוקר
ה', 31.05.2012 מת"ק עציון, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
ה', 24.05.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
ה', 17.05.2012 מת"ק עציון, יום ה' 17.5.12, אחה"צ
ה', 10.05.2012 מת"ק עציון, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
ה', 03.05.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 3.5.12, אחה"צ
א', 01.04.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 1.4.12, אחה"צ
ה', 29.03.2012 מת"ק עציון, יום ה' 29.3.12, אחה"צ
ד', 21.03.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 21.3.12, בוקר
ד', 21.03.2012 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 21.3.12, אחה"צ
ב', 19.03.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 19.3.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 12.3.12, אחה"צ
א', 11.03.2012 בית לחם (300), ביתר, מת"ק עציון, מה צריך כדי לללות את אמא לניתוח?
ג', 06.03.2012 מת"ק עציון, יום ג' 6.3.12, אחה"צ
ג', 28.02.2012 מת"ק עציון, יום ג' 28.2.12, אחה"צ
ג', 21.02.2012 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 21.2.12, אחה"צ
ב', 20.02.2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Halhul, Hebron, Nabi Yunis, Mon 20.2.12, Morning
ג', 14.02.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 14.2.12, אחה"צ
ב', 13.02.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.2.12, אחה"צ
ג', 07.02.2012 יום ג' 7.2.12, אחה"צ
ב', 06.02.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 6.2.12, אחה"צ
ב', 06.02.2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Mon 6.2.12, Morning
ג', 31.01.2012 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 31.1.12, אחה"צ
ב', 30.01.2012 מת"ק עציון, יום ב' 30.1.12, אחה"צ
א', 29.01.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 29.1.12, אחה"צ
ג', 17.01.2012 מת"ק עציון, יום ג' 17.1.12, אחה"צ
ה', 12.01.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 12.1.12, אחה"צ
ג', 10.01.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 10.1.12, אחה"צ
ב', 09.01.2012 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.1.12, בוקר
א', 08.01.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 8.1.12, אחה"צ
ה', 05.01.2012 צומת חוסן, מת"ק עציון, נועמן, מחסום 300
ג', 03.01.2012 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 3.1.12, אחה"צ
ג', 27.12.2011 מת"ק עציון, יום ג' 27.12.11, אחה"צ
א', 25.12.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 25.12.11, אחה"צ
ה', 22.12.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
א', 18.12.2011 מת"ק עציון, יום א' 18.12.11, אחה"צ
ג', 13.12.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 13.12.11, אחה"צ
ב', 12.12.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 12.12.11, אחה"צ
א', 11.12.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 11.12.11, אחה"צ
ב', 05.12.2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
ב', 05.12.2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
א', 04.12.2011 מת"ק עציון, יום א' 4.12.11, אחה"צ
ד', 30.11.2011 מת"ק עציון, יום ד' 30.11.11, אחה"צ
ב', 28.11.2011 אל נשאש, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.11.11, בוקר
ב', 28.11.2011 מת"ק עציון, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
ו', 25.11.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 25.11.11, בוקר
ה', 24.11.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
ה', 24.11.2011 בית לחם (300), ואלג'ה, מת"ק עציון, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
ו', 18.11.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ו' 18.11.11, בוקר
ה', 17.11.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 17.11.11, אחה"צ
ג', 15.11.2011 מת"ק עציון, יום ג' 15.11.11, אחה"צ
א', 13.11.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.11.11, אחה"צ
ה', 10.11.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 10.11.11, אחה"צ
ד', 09.11.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 9.11.11, בוקר
א', 30.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 30.10.11, בוקר
ד', 26.10.2011 מת"ק עציון, יום ד' 26.10.11, אחה"צ
ג', 25.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 25.10.11, אחה"צ
ג', 11.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 11.10.11, אחה"צ
ב', 10.10.2011 א-ראם, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 10.10.11, בוקר
א', 09.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 9.10.11, בוקר
ב', 03.10.2011 מת"ק עציון, יום ב' 3.10.11, אחה"צ
א', 02.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.10.11, אחה"צ
א', 02.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.10.11, בוקר
א', 02.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.10.11, אחה"צ
ד', 28.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 28.9.11, אחה"צ
ב', 26.09.2011 מת"ק עציון, יום ב' 26.9.11, אחה"צ
א', 25.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ג', 20.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 20.9.11, אחה"צ
ב', 19.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 19.9.11, בוקר
א', 18.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 18.9.11, אחה"צ
ה', 15.09.2011 מת"ק עציון, יום ה' 15.9.11, אחה"צ
ב', 12.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 12.9.11, אחה"צ
א', 11.09.2011 מת"ק עציון, יום א' 11.9.11, אחה"צ
א', 11.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 11.9.11, בוקר
ד', 07.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 7.9.11, אחה"צ
ב', 05.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 5.9.11, אחה"צ
א', 04.09.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 4.9.11, אחה"צ
ג', 30.08.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 30.8.11, בוקר
ב', 29.08.2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.8.11, בוקר
א', 28.08.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 28.8.11, אחה"צ
ב', 22.08.2011 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 22.9.11, בוקר
ד', 17.08.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 17.8.11, אחה"צ
ג', 16.08.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 16.8.11, בוקר
ב', 15.08.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.8.11, בוקר
א', 14.08.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 14.8.11, אחה"צ
ב', 08.08.2011 מת"ק עציון, יום ב' 8.8.11, אחה"צ
ב', 08.08.2011 בית אומר, בית לחם (300), בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.8.11, בוקר
ב', 01.08.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.8.11, בוקר
א', 31.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 31.7.11, בוקר
ה', 28.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 28.7.11, אחה"צ
ב', 25.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 25.7.11, בוקר
ג', 19.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 19.7.11, בוקר
ב', 18.07.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 18.7.11, בוקר
ב', 11.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.7.11, בוקר
ב', 11.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.7.11, אחה"צ
א', 10.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.7.11, אחה"צ
ב', 04.07.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.7.11, בוקר
א', 03.07.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 3.7.11, אחה"צ
ג', 28.06.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 28.6.11, בוקר
ב', 27.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.6.11, בוקר
א', 26.06.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 26.6.11, אחה"צ
ג', 21.06.2011 מת"ק עציון, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
ב', 20.06.2011 מת"ק עציון, יום ב' 20.6.11, אחה"צ
ב', 20.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.6.11, בוקר
א', 19.06.2011 מת"ק עציון, יום א' 19.6.11, אחה"צ
ג', 14.06.2011 מת"ק עציון, יום ג' 14.6.11, אחה"צ
ב', 13.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.6.11, אחה"צ
ב', 13.06.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.6.11, בוקר
ה', 09.06.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 9.6.11, אחה"צ
ב', 06.06.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.6.11, בוקר
ג', 31.05.2011 Bethlehem, Etzion DCL, Tue 31.5.11, Afternoon
ב', 30.05.2011 יום ב' 30.5.11, אחה"צ
ב', 30.05.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.5.11, בוקר
ד', 25.05.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
ג', 24.05.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 24.5.11, אחה"צ
ב', 23.05.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 23.5.11, אחה"צ
א', 22.05.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 22.5.11, בוקר
א', 22.05.2011 בית אומר, בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, יום א' 22.5.11, אחה"צ
ג', 17.05.2011 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 17.5.11, אחה"צ
ב', 16.05.2011 מת"ק עציון, יום ב' 16.5.11, אחה"צ
ג', 03.05.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 3.5.11, אחה"צ
א', 01.05.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 1.5.11, בוקר
א', 01.05.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 1.5.11, אחה"צ
ג', 26.04.2011 מת"ק עציון, יום ג' 26.4.11, אחה"צ
ג', 12.04.2011 מת"ק עציון, יום ג' 12.4.11, אחה"צ
ב', 11.04.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.4.11, אחה"צ
ב', 11.04.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.4.11, בוקר
א', 10.04.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.4.11, אחה"צ
ג', 05.04.2011 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
ב', 04.04.2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.4.11, בוקר
א', 03.04.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 3.4.11, אחה"צ
ג', 29.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
ב', 28.03.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.3.11, בוקר
ב', 28.03.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 28.3.11, אחה"צ
א', 27.03.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 27.3.11, אחה"צ
ג', 22.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
ב', 21.03.2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 21.3.11, בוקר
ב', 21.03.2011 מת"ק עציון
א', 20.03.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 20.3.11, בוקר
א', 20.03.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 20.3.11, אחה"צ
ג', 15.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 15.3.11, אחה"צ
ג', 15.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 15.3.11, בוקר
ב', 14.03.2011 מת"ק עציון, יום ב' 14.3.11, אחה"צ
א', 13.03.2011 יום א' 13.3.11, אחה"צ
ג', 08.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 8.3.11, אחה"צ
ב', 07.03.2011 מת"ק עציון, יום ב' 7.3.11, אחה"צ
ג', 01.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.3.11, אחה"צ
ב', 28.02.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 28.2.11, אחה"צ
ב', 28.02.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.2.11, בוקר
א', 27.02.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 27.2.11, אחה"צ
ה', 24.02.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
ב', 21.02.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 21.2.11, אחה"צ
ב', 21.02.2011 מת"ק עציון, יום ב' 21.2.11, אחה"צ
ב', 14.02.2011 מת"ק עציון, יום ב' 14.2.11, אחה"צ
א', 13.02.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.2.11, אחה"צ
ב', 07.02.2011 מת"ק עציון, יום ב' 7.2.11, אחה"צ
א', 06.02.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 6.2.11, בוקר
ג', 01.02.2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
ב', 31.01.2011 מת"ק עציון, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
ב', 31.01.2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.1.11, בוקר
א', 30.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 30.1.11, אחה"צ
ג', 25.01.2011 מת"ק עציון, יום ג' 25.1.11, אחה"צ
ב', 24.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 24.1.11, אחה"צ
ד', 19.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 19.1.11, בוקר
ג', 18.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 18.1.11, אחה"צ
ב', 17.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 17.1.11, אחה"צ
ג', 11.01.2011 מת"ק עציון, יום ג' 11.1.11, אחה"צ
ב', 10.01.2011 אל נשאש, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 10.1.11, אחה"צ
ב', 10.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 10.1.11, בוקר
א', 09.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 9.1.11, בוקר
ה', 06.01.2011 מת"ק עציון, יום ה' 6.1.11, אחה"צ
ד', 05.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 5.1.11, אחה"צ
ג', 04.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 4.1.11, אחה"צ
ב', 03.01.2011 מת"ק עציון, יום ב' 3.1.11, אחה"צ
א', 02.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.1.11, בוקר
ה', 30.12.2010 מת"ק עציון, יום ה' 30.12.10, אחה"צ
ג', 28.12.2010 מת"ק עציון, יום ג' 28.12.10, אחה"צ
ב', 27.12.2010 מת"ק עציון, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
א', 26.12.2010 מת"ק עציון, יום א' 26.12.10, אחה"צ
ב', 20.12.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 20.12.10, אחה"צ
ב', 13.12.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.12.10, בוקר
ד', 08.12.2010 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 8.12.10, אחה"צ
ב', 06.12.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.12.10, בוקר
ב', 06.12.2010 מת"ק עציון, יום ב' 6.12.10, אחה"צ
א', 05.12.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 5.12.10, אחה"צ
ג', 30.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ג' 30.11.10, אחה"צ
ב', 29.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 29.11.10, אחה"צ
ב', 29.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.11.10, בוקר
א', 28.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 28.11.10, אחה"צ
א', 28.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 28.11.10, בוקר
ד', 24.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 24.11.10, בוקר
ג', 23.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 23.11.10, אחה"צ
ב', 22.11.2010 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.11.10, בוקר
א', 21.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 21.11.10, בוקר
ד', 10.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 10.11.10, בוקר
ג', 09.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 9.11.10, בוקר
ג', 09.11.2010 מת"ק עציון, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
ב', 08.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 8.11.10, אחה"צ
ב', 08.11.2010 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, יום ב' 8.11.10, בוקר
ב', 08.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 8.11.10, אחה"צ
ג', 02.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
ב', 01.11.2010 בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.11.10, בוקר
ד', 27.10.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 27.10.10, בוקר
ד', 27.10.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 27.10.10, אחה"צ
ב', 25.10.2010 מת"ק עציון, יום ב' 25.10.10, אחה"צ
ד', 20.10.2010 מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 20.10.10, אחה"צ
ב', 18.10.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
ד', 13.10.2010 אל נשאש, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 13.10.10, אחה"צ
ג', 12.10.2010 מת"ק עציון, יום ג' 12.10.10, אחה"צ
ג', 12.10.2010 מת"ק עציון, יום ג' 12.10.10, אחה"צ
ב', 11.10.2010 בית אומר, בית לחם, חוסאן, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 11.10.10, בוקר
ב', 11.10.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 11.10.10, אחה"צ
א', 10.10.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.10.10, בוקר
ד', 06.10.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 6.10.10, אחה"צ
ג', 05.10.2010 מת"ק עציון, יום ג' 5.10.10, בוקר
ב', 04.10.2010 בית אומר, בית לחם, חוסאן, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.10.10, בוקר
ב', 04.10.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.10.10, אחה"צ
א', 03.10.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.10.10, אחה"צ
ג', 21.09.2010 מת"ק עציון, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
ב', 20.09.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.9.10, בוקר
א', 19.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 19.9.10, אחה"צ
א', 19.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
ג', 14.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 14.9.10, אחה"צ
ב', 13.09.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.9.10, בוקר
ב', 13.09.2010 מת"ק עציון, יום ב' 13.9.10, אחה"צ
א', 12.09.2010 מת"ק עציון, יום א' 12.9.10, אחה"צ
ג', 07.09.2010 ביתר, מת"ק עציון, יום ג' 7.9.10, אחה"צ
ב', 06.09.2010 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.9.10, בוקר
א', 05.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 5.9.10, אחה"צ
ד', 01.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 1.9.10, בוקר
ד', 25.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 25.8.10, אחה"צ
ג', 24.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 24.8.10, אחה"צ
ב', 23.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 23.8.10, אחה"צ
א', 15.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 15.8.10, בוקר
א', 15.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 15.8.10, אחה"צ
ג', 10.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 10.8.10, אחה"צ
ב', 09.08.2010 מת"ק עציון, יום ב' 9.8.10, אחה"צ
ב', 09.08.2010 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.8.10, בוקר
ד', 04.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 4.8.10, בוקר
ג', 03.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 3.8.10, אחה"צ
א', 01.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.8.10, אחה"צ
ג', 27.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.7.10, אחה"צ
ג', 27.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.7.10, בוקר
ב', 26.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 26.7.10, אחה"צ
א', 25.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.7.10, אחה"צ
ד', 21.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 21.7.10, בוקר
ב', 19.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 19.7.10, אחה"צ
ב', 19.07.2010 בית לחם, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.7.10, בוקר
א', 18.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 18.7.10, בוקר
א', 18.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 18.7.10, אחה"צ
ג', 13.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.7.10, בוקר
ב', 12.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 12.7.10, בוקר
ה', 08.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
ד', 07.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 7.7.10, אחה"צ
ד', 07.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 7.7.10, בוקר
ב', 05.07.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 5.7.10, בוקר
ג', 29.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 29.6.10, אחה"צ
ג', 29.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 29.6.10, אחה"צ
א', 27.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 27.6.10, אחה"צ
א', 27.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 27.6.10, בוקר
ב', 21.06.2010 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 21.6.10, בוקר
ב', 21.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 21.6.10, אחה"צ
ג', 15.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 15.6.10, בוקר
ג', 15.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 15.6.10, אחה"צ
ב', 14.06.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
ב', 14.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 14.6.10, בוקר
ג', 08.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 8.6.10, בוקר
ג', 08.06.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 8.6.10, אחה"צ
ב', 07.06.2010 בית לחם, ביתר, מת"ק עציון, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
ב', 31.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.5.10, בוקר
א', 30.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 30.5.10, אחה"צ
ד', 26.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.5.10, אחה"צ
ד', 26.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.5.10, בוקר
ג', 25.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 25.5.10, בוקר
ג', 25.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 25.5.10, אחה"צ
ב', 24.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.5.10, בוקר
א', 23.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.5.10, בוקר
א', 23.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.5.10, אחה"צ
ב', 17.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
ב', 17.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 17.5.10, בוקר
א', 16.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.5.10, בוקר
ג', 11.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 11.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 10.5.10, בוקר
א', 09.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.5.10, אחה"צ
א', 09.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.5.10, בוקר
ד', 05.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.5.10, בוקר
ב', 03.05.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 3.5.10, בוקר
א', 02.05.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 2.5.10, אחה"צ
ג', 27.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.4.10, אחה"צ
ב', 26.04.2010 מת"ק עציון, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
א', 25.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.4.10, בוקר
א', 25.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.4.10, אחה"צ
ד', 21.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 21.4.10, אחה"צ
ג', 13.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.4.10, בוקר
ב', 12.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 12.4.10, אחה"צ
א', 11.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.4.10, בוקר
א', 11.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.4.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 7.4.10, בוקר
ד', 07.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
ג', 06.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 6.4.10, אחה"צ
ה', 25.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 25.3.10, בוקר
ג', 23.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 23.3.10, אחה"צ
ג', 23.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 23.3.10, בוקר
ב', 22.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 22.3.10, אחה"צ
ג', 16.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 16.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, סעיר, יום ב' 15.3.10, בוקר
ו', 12.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 12.3.10, בוקר
ד', 10.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 10.3.10, בוקר
ג', 09.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 9.3.10, אחה"צ
ב', 08.03.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.3.10, בוקר
א', 07.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 7.3.10, אחה"צ
ה', 04.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
ג', 02.03.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 2.3.10, בוקר
ג', 02.03.2010 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 2.3.10, אחה"צ
ה', 25.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 25.2.10, אחה"צ
ד', 24.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 24.2.10, בוקר
ג', 23.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 23.2.10, בוקר
ג', 23.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
ב', 22.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 22.2.10, אחה"צ
ב', 22.02.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.2.10, בוקר
ג', 16.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 16.2.10, אחה"צ
ב', 15.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 15.2.10, אחה"צ
ב', 15.02.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.2.10, בוקר
א', 14.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 14.2.10, בוקר
ג', 09.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 9.2.10, אחה"צ
ב', 08.02.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.2.10, בוקר
ב', 08.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 8.2.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
ב', 01.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 1.2.10, אחה"צ
ב', 01.02.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 1.2.10, בוקר
א', 31.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 31.1.10, בוקר
א', 31.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 31.1.10, אחה"צ
ג', 26.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 26.1.10, בוקר
ב', 25.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
ב', 25.01.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 25.1.10, בוקר
ג', 19.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 19.1.10, בוקר
ב', 18.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
א', 17.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 17.1.10, בוקר
ג', 12.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
ג', 12.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 12.1.10, בוקר
ב', 11.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, שיח' סעד, יום ב' 11.1.10, אחה"צ
ב', 11.01.2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 11.1.10, בוקר
ב', 11.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 11.1.10, אחה"צ
א', 10.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.1.10, בוקר
ג', 05.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 5.1.10, בוקר
ג', 05.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 5.1.10, אחה"צ
ב', 04.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.1.10, אחה"צ
ב', 04.01.2010 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.1.10, בוקר
א', 03.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.1.10, בוקר
א', 03.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.1.10, אחה"צ
ג', 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
ג', 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 29.12.09, בוקר
ג', 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
ג', 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
ג', 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
ג', 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, נועמן, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
ג', 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
ב', 28.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
א', 27.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 27.12.09, אחה"צ
ב', 21.12.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 21.12.09, בוקר
ב', 21.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
א', 20.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 20.12.09, בוקר
א', 20.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 20.12.09, אחה"צ
ה', 17.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
ג', 15.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 15.12.09, אחה"צ
ג', 15.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 15.12.09, בוקר
ג', 15.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 15.12.09, אחה"צ
ב', 14.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
א', 13.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 13.12.09, אחה"צ
ג', 08.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 8.12.09, בוקר
ג', 08.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 8.12.09, אחה"צ
ב', 07.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
ב', 07.12.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 7.12.09, בוקר
א', 06.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.12.09, אחה"צ
א', 06.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.12.09, בוקר
ב', 30.11.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.11.09, בוקר
ב', 30.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
ה', 26.11.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 26.11.09, אחה"צ
ה', 26.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 26.11.09, אחה"צ
ג', 24.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 24.11.09, בוקר
ב', 23.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 23.11.09, אחה"צ
ב', 23.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 23.11.09, בוקר
א', 22.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 22.11.09, אחה"צ
א', 22.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 22.11.09, בוקר
ב', 16.11.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
ב', 16.11.2009 אל נשאש, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, יום ב' 16.11.09, בוקר
א', 15.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 15.11.09, אחה"צ
ד', 11.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 11.11.09, בוקר
ב', 09.11.2009 בית אומר, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.11.09, בוקר
ב', 02.11.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 2.11.09, בוקר
ב', 02.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
א', 01.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.11.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.10.09, בוקר
ג', 27.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
ב', 26.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 26.10.09, אחה"צ
ב', 26.10.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 26.10.09, בוקר
ג', 20.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 20.10.09, בוקר
ג', 20.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
ב', 19.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 19.10.09, אחה"צ
ב', 19.10.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.10.09, בוקר
א', 18.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 18.10.09, בוקר
ד', 14.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 14.10.09, בוקר
ג', 13.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
ב', 12.10.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, שקד, יום ב' 12.10.09, בוקר
א', 11.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.10.09, אחה"צ
א', 11.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.10.09, בוקר
ה', 08.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 8.10.09, אחה"צ
ג', 06.10.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 6.10.09, אחה"צ
ב', 05.10.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 5.10.09, בוקר
ה', 01.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
ה', 24.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 24.9.09, אחה"צ
ד', 23.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ד' 23.9.09, אחה"צ
ד', 23.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 23.9.09, בוקר
ד', 16.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 16.9.09, בוקר
ב', 14.09.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 14.9.09, בוקר
ב', 14.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 14.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 13.9.09, אחה"צ
ד', 09.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 9.9.09, בוקר
ב', 07.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 7.9.09, אחה"צ
ב', 07.09.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 7.9.09, בוקר
א', 06.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.9.09, אחה"צ
ד', 02.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 2.9.09, בוקר
ב', 31.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.8.09, בוקר
ה', 27.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 27.8.09, אחה"צ
ד', 26.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ג', 25.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, תרקומיא, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
ב', 24.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.8.09, בוקר
א', 23.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.8.09, בוקר
א', 23.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.8.09, אחה"צ
ד', 19.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 19.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 17.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
ב', 17.08.2009 בית אומר, מת"ק עציון, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.8.09, בוקר
ד', 12.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 12.8.09, בוקר
ג', 11.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
ב', 10.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 10.8.09, בוקר
ב', 10.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 10.8.09, אחה"צ
א', 09.08.2009 מת"ק עציון, יום א' 9.8.09, בוקר
א', 09.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 בית אומר, מת"ק עציון, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ג', 04.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 4.8.09, אחה"צ
ב', 03.08.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 3.8.09, אחה"צ
א', 02.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 2.8.09, בוקר
ב', 27.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 27.7.09, אחה"צ
ב', 27.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.7.09, בוקר
ג', 21.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 21.7.09, בוקר
ב', 20.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 20.7.09, אחה"צ
ב', 20.07.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.7.09, בוקר
א', 19.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 19.7.09, בוקר
ה', 16.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 16.7.09, אחה"צ
ד', 15.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 15.7.09, בוקר
ב', 13.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.7.09, בוקר
ג', 07.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 7.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
ב', 06.07.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.7.09, בוקר
ד', 01.07.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 1.7.09, בוקר
ב', 29.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
ב', 29.06.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.6.09, בוקר
א', 28.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 28.6.09, בוקר
א', 28.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 28.6.09, אחה"צ
ה', 25.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 25.6.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 24.6.09, בוקר
ג', 23.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, נועמן, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 22.6.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.6.09, בוקר
א', 21.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 21.6.09, אחה"צ
א', 21.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 21.6.09, בוקר
ד', 17.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 17.6.09, בוקר
ג', 16.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 16.6.09, בוקר
ג', 16.06.2009 בית לחם, ביתר, מת"ק עציון, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.6.09, בוקר
א', 14.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 14.6.09, בוקר
א', 14.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 14.6.09, אחה"צ
ד', 10.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 10.6.09, בוקר
ג', 09.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 9.6.09, בוקר
ג', 09.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 7.6.09, בוקר
ג', 02.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
ב', 01.06.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.6.09, בוקר
א', 31.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 31.5.09, בוקר
ד', 27.05.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 27.5.09, בוקר
ג', 26.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 26.5.09, בוקר
ב', 25.05.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 25.5.09, בוקר
א', 24.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 24.5.09, בוקר
ה', 21.05.2009 מת"ק עציון, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ג', 19.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 19.5.09, בוקר
א', 17.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 17.5.09, בוקר
א', 10.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.5.09, בוקר
ב', 04.05.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
א', 03.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.5.09, בוקר
א', 03.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.5.09, אחה"צ
ו', 01.05.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 1.5.09, בוקר
ב', 27.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 27.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.4.09, בוקר
ד', 22.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, קלנדיה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
ב', 20.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 20.4.09, אחה"צ
ב', 20.04.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.4.09, בוקר
א', 19.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 19.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 13.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.4.09, בוקר
ג', 07.04.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 7.4.09, בוקר
ב', 06.04.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.4.09, בוקר
ב', 06.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 6.4.09, אחה"צ
א', 05.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 5.4.09, אחה"צ
ד', 01.04.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 1.4.09, בוקר
ד', 01.04.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 1.4.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 31.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
א', 29.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 29.3.09, בוקר
א', 29.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 29.3.09, אחה"צ
ה', 26.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 26.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 25.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 23.3.09, בוקר
א', 22.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 22.3.09, בוקר
ה', 19.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
ג', 17.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
ג', 17.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 17.3.09, בוקר
ב', 16.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 16.3.09, בוקר
ד', 11.03.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 11.3.09, בוקר
ג', 10.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
א', 08.03.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 8.3.09, אחה"צ
ה', 05.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ד', 04.03.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 4.3.09, בוקר
ב', 02.03.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
ב', 02.03.2009 בית אומר, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 2.3.09, בוקר
ד', 25.02.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 25.2.09, בוקר
ג', 24.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 24.2.09, בוקר
ב', 23.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
ב', 23.02.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 23.2.09, בוקר
ב', 23.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
ד', 18.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 18.2.09, אחה"צ
ד', 18.02.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 18.2.09, בוקר
ג', 17.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 17.2.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 15.2.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 15.2.09, בוקר
ה', 12.02.2009 מת"ק עציון, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
ד', 11.02.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 11.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 9.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 אל נשאש, בית לחם, ג'בע (ליל), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.2.09, בוקר
א', 08.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 8.2.09, אחה"צ
א', 08.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 8.2.09, בוקר
ד', 04.02.2009 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 4.2.09, בוקר
ב', 02.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 2.2.09, אחה"צ
ב', 02.02.2009 בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 2.2.09, בוקר
א', 01.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.2.09, בוקר
א', 01.02.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.2.09, אחה"צ
ה', 29.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 29.1.09, אחה"צ
ד', 28.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 28.1.09, בוקר
ג', 27.01.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
ב', 26.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 26.1.09, בוקר
ב', 26.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 26.1.09, אחה"צ
א', 25.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.1.09, בוקר
א', 25.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.1.09, אחה"צ
ד', 21.01.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 21.1.09, בוקר
ב', 19.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.1.09, בוקר
ה', 15.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 15.1.09, בוקר
ה', 15.01.2009 מת"ק עציון, יום ה' 15.1.09, בוקר
ד', 14.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 14.1.09, אחה"צ
ד', 14.01.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 14.1.09, בוקר
ג', 13.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
ב', 12.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 12.1.09, אחה"צ
א', 11.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.1.09, בוקר
א', 11.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.1.09, אחה"צ
א', 11.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.1.09, בוקר
ד', 07.01.2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 7.1.09, בוקר
ג', 06.01.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
ב', 05.01.2009 אל נשאש, בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 5.1.09, בוקר
א', 04.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 4.1.09, בוקר
ה', 01.01.2009 מת"ק עציון - אנשים מחכים שעות ללא מענה ומתבקשים לחזור שוב כעבור שבוע
ד', 31.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 31.12.08, בוקר
ג', 30.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ב', 29.12.2008 בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.12.08, בוקר
א', 28.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 28.12.08, בוקר
ד', 24.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
ג', 23.12.2008 בית לחם, מחסום ג'בעה, מת"ק עציון, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
ב', 22.12.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.12.08, בוקר
א', 21.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 21.12.08, בוקר
א', 21.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 21.12.08, אחה"צ
ה', 18.12.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
ד', 17.12.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 17.12.08, בוקר
ג', 16.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 16.12.08, בוקר
ב', 15.12.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.12.08, בוקר
א', 14.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 14.12.08, אחה"צ
ד', 10.12.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 10.12.08, בוקר
ב', 08.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 8.12.08, בוקר
א', 07.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 7.12.08, בוקר
א', 07.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 7.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 4.12.08, בוקר
ד', 03.12.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 3.12.08, בוקר
ב', 01.12.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.12.08, בוקר
ב', 01.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
א', 30.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 30.11.08, אחה"צ
א', 30.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 30.11.08, בוקר
ה', 27.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
ג', 25.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
ג', 25.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 24.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.11.08, בוקר
א', 23.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.11.08, בוקר
א', 23.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.11.08, אחה"צ
ד', 19.11.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 19.11.08, בוקר
ב', 17.11.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 17.11.08, בוקר
ב', 17.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
א', 16.11.2008 מת"ק עציון, יום א' 16.11.08, אחה"צ
ד', 12.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 12.11.08, בוקר
ג', 11.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
ב', 10.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 10.11.08, בוקר
א', 09.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.11.08, בוקר
א', 09.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.11.08, אחה"צ
ד', 05.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 5.11.08, בוקר
ב', 03.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 3.11.08, בוקר
א', 02.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 2.11.08, בוקר
א', 02.11.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 2.11.08, אחה"צ
ד', 29.10.2008 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 29.10.08, בוקר
ב', 27.10.2008 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.10.08, בוקר
א', 26.10.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 26.10.08, אחה"צ
א', 26.10.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 26.10.08, בוקר
ד', 22.10.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 22.10.08, בוקר
א', 19.10.2008 מת"ק עציון, יום א' 19.10.08, אחה"צ
ד', 15.10.2008 מת"ק עציון, יום ד' 15.10.08, בוקר
ד', 15.10.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 15.10.08, בוקר
א', 12.10.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 12.10.08, אחה"צ
ב', 06.10.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 6.10.08, בוקר
ב', 06.10.2008 אל ח'דר, בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
ד', 01.10.2008 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 1.10.08, בוקר
ג', 30.09.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 30.9.08, בוקר
א', 28.09.2008 מת"ק עציון, יום א' 28.9.08, אחה"צ
א', 28.09.2008 מת"ק עציון, יום א' 28.9.08, אחה"צ
ד', 24.09.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 24.9.08, בוקר
ב', 22.09.2008 מת"ק עציון, יום ב' 22.9.08, בוקר
ב', 22.09.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 22.9.08, בוקר
א', 21.09.2008 מת"ק עציון, יום א' 21.9.08, אחה"צ
א', 21.09.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 21.9.08, בוקר
ד', 17.09.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 17.9.08, בוקר
ב', 15.09.2008 אל ח'דר, אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 15.9.08, בוקר
א', 14.09.2008 מת"ק עציון, יום א' 14.9.08, אחה"צ
א', 14.09.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 14.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 10.9.08, בוקר
ב', 08.09.2008 אל ח'דר, אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 8.9.08, בוקר
א', 07.09.2008 מת"ק עציון, יום א' 7.9.08, אחה"צ
א', 07.09.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 7.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 3.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 אל נשאש, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 1.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
א', 31.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 31.8.08, בוקר
א', 31.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 31.8.08, בוקר
ד', 27.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ד' 27.8.08, בוקר
ב', 25.08.2008 מת"ק עציון, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
ב', 25.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
ב', 25.08.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 25.8.08, בוקר
ד', 20.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 20.8.08, בוקר
ג', 19.08.2008 מת"ק עציון, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
ג', 19.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 19.8.08, בוקר
ב', 18.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 18.8.08, בוקר
ב', 18.08.2008 אל ח'דר, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 18.8.08, אחה"צ
ה', 14.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
ד', 13.08.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 13.8.08, בוקר
ב', 11.08.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 11.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.8.08, בוקר
ד', 06.08.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 6.8.08, בוקר
ב', 04.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.8.08, בוקר
ב', 04.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.8.08, אחה"צ
א', 03.08.2008 מת"ק עציון, יום א' 3.8.08, אחה"צ
ד', 30.07.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 30.7.08, בוקר
ב', 28.07.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 28.7.08, בוקר
א', 27.07.2008 מת"ק עציון, יום א' 27.7.08, אחה"צ
ד', 23.07.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 23.7.08, בוקר
ג', 22.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 22.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 21.7.08, בוקר
א', 20.07.2008 מת"ק עציון, יום א' 20.7.08, אחה"צ
א', 20.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 20.7.08, בוקר
ו', 18.07.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 18.7.08, בוקר
ד', 16.07.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 16.7.08, בוקר
ב', 14.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 14.7.08, בוקר
א', 13.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 13.7.08, בוקר
ד', 09.07.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 9.7.08, בוקר
ד', 09.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 9.7.08, אחה"צ
ג', 08.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 8.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 7.7.08, בוקר
ד', 02.07.2008 מת"ק עציון, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
ד', 02.07.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 2.7.08, בוקר
ב', 30.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 30.6.08, בוקר
א', 29.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 29.6.08, בוקר
א', 29.06.2008 מת"ק עציון, יום א' 29.6.08, אחה"צ
א', 29.06.2008 מת"ק עציון, יום א' 29.6.08, אחה"צ
ד', 25.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 25.6.08, בוקר
ג', 24.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 24.6.08, בוקר
ג', 24.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 24.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 23.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 22.6.08, אחה"צ
ה', 19.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ד', 18.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 18.6.08, בוקר
ב', 16.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 16.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ד', 11.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 11.6.08, בוקר
ד', 04.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 4.6.08, בוקר
ד', 04.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 4.6.08, אחה"צ
ג', 03.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 3.6.08, בוקר
ב', 02.06.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 2.6.08, בוקר
א', 01.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.6.08, אחה"צ
א', 01.06.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.6.08, בוקר
ד', 28.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 28.5.08, בוקר
ג', 27.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.5.08, בוקר
ב', 26.05.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 26.5.08, בוקר
א', 25.05.2008 מת"ק עציון, יום א' 25.5.08, אחה"צ
א', 25.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.5.08, בוקר
ד', 21.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 21.5.08, בוקר
ב', 19.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 מת"ק עציון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 18.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 14.5.08, בוקר
ג', 13.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.5.08, בוקר
ב', 12.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 12.5.08, בוקר
א', 11.05.2008 מת"ק עציון, יום א' 11.5.08, אחה"צ
א', 11.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
א', 04.05.2008 מת"ק עציון, יום א' 4.5.08, אחה"צ
א', 04.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 4.5.08, בוקר
ד', 30.04.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 30.4.08, בוקר
ב', 28.04.2008 מת"ק עציון, יום ב' 28.4.08, בוקר
א', 27.04.2008 מת"ק עציון, יום א' 27.4.08, אחה"צ
א', 27.04.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 27.4.08, בוקר
ד', 23.04.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 23.4.08, בוקר
ד', 16.04.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 16.4.08, בוקר
א', 13.04.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 13.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 9.4.08, בוקר
ב', 07.04.2008 בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 7.4.08, בוקר
א', 06.04.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.4.08, בוקר
ד', 02.04.2008 מת"ק עציון, יום ד' 2.4.08, בוקר
ג', 01.04.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 1.4.08, בוקר
ה', 27.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 28.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
ב', 24.03.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
ב', 24.03.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 24.3.08, בוקר
א', 23.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.3.08, בוקר
ד', 19.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 19.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 17.3.08, בוקר
א', 16.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.3.08, בוקר
א', 16.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ג', 11.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 11.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 מת"ק עציון, יום ב' 10.3.08, בוקר
א', 09.03.2008 מת"ק עציון, יום א' 9.3.08, אחה"צ
א', 09.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.3.08, בוקר
ד', 05.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
ד', 05.03.2008 אל נשאש, מת"ק עציון, סנסנה, יום ד' 5.3.08, בוקר
ג', 04.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 4.3.08, בוקר
ג', 04.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 4.3.08, בוקר
ב', 03.03.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 3.3.08, בוקר
ד', 27.02.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 27.2.08, בוקר
ד', 27.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
ג', 26.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 26.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 24.2.08, בוקר
ה', 21.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 21.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
ב', 18.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 18.2.08, בוקר
א', 17.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 17.2.08, אחה"צ
ו', 15.02.2008 מת"ק עציון, יום ו' 15.2.08, בוקר
ד', 13.02.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 13.2.08, בוקר
ג', 12.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 12.2.08, בוקר
ב', 11.02.2008 מת"ק עציון, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
א', 10.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.2.08, אחה"צ
א', 10.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 6.2.08, בוקר
א', 03.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.2.08, בוקר
א', 03.02.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.2.08, אחה"צ
ג', 29.01.2008 מחסום בית לחם: היום משמרת דלה באירועים...
ב', 28.01.2008 במת"ק עציון ארבעה אנשים מחכים כמה שעות משמונה בבוקר
ב', 28.01.2008 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 28.1.08, בוקר
ו', 25.01.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 25.1.08, בוקר
ד', 23.01.2008 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ד' 23.1.08, בוקר
ד', 23.01.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
ב', 21.01.2008 מת"ק עציון, יום ב' 21.1.08, בוקר
א', 20.01.2008 מת"ק עציון, יום א' 20.1.08, אחה"צ
ד', 16.01.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 16.1.08, בוקר
ב', 14.01.2008 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 14.1.08, בוקר
ב', 14.01.2008 מת"ק עציון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
א', 13.01.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 13.1.08, בוקר
ה', 10.01.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 10.1.08, בוקר
ד', 09.01.2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 9.1.08, בוקר
ב', 07.01.2008 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 7.1.08, בוקר
א', 06.01.2008 מת"ק עציון, יום א' 6.1.08, אחה"צ
א', 06.01.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.1.08, בוקר
ה', 03.01.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
ד', 02.01.2008 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ד' 2.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
ב', 31.12.2007 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 31.12.07, בוקר
ב', 31.12.2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 31.12.07, בוקר
א', 30.12.2007 מת"ק עציון, יום א' 30.12.07, אחה"צ
ד', 26.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.12.07, אחה"צ
ד', 26.12.2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.12.07, בוקר
ג', 25.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 25.12.07, בוקר
ב', 24.12.2007 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 24.12.07, בוקר
א', 23.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.12.07, אחה"צ
א', 23.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.12.07, בוקר
ד', 19.12.2007 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ד' 19.12.07, בוקר
ג', 18.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 18.12.07, בוקר
ב', 17.12.2007 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 17.12.07, בוקר
ב', 17.12.2007 חברון, מת"ק עציון, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
ו', 14.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 14.12.07, בוקר
ד', 12.12.2007 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ד' 12.12.07, בוקר
ד', 12.12.2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 12.12.07, בוקר
ד', 12.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 12.12.07, אחה"צ
ג', 11.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 11.12.07, בוקר
ב', 10.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
א', 09.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 9.12.07, בוקר
ד', 05.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
ד', 05.12.2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 4.12.07, בוקר
ב', 03.12.2007 אל נשאש, חווארה, מת"ק עציון, יום ב' 3.12.07, בוקר
ד', 28.11.2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 28.11.07, בוקר
ג', 27.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 27.11.07, בוקר
ב', 26.11.2007 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 26.11.07, בוקר
א', 25.11.2007 מת"ק עציון, יום א' 25.11.07, אחה"צ
ד', 21.11.2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 21.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 20.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 20.11.07, בוקר
ב', 19.11.2007 מת"ק עציון, יום ב' 19.11.07, בוקר
ו', 16.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ו' 16.11.07, בוקר
ד', 14.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 14.11.07, בוקר
ג', 13.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.11.07, בוקר
ב', 12.11.2007 אל ח'דר, מת"ק עציון, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
א', 11.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.11.07, בוקר
א', 11.11.2007 מת"ק עציון, יום א' 11.11.07, אחה"צ
ה', 01.11.2007 בית לחם, יום ה' 1.11.07, בוקר
ב', 22.10.2007 מת"ק עציון, יום ב' 22.10.07, בוקר
ג', 16.10.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 16.10.07, בוקר
ג', 09.10.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 9.10.07, בוקר
ב', 08.10.2007 מת"ק עציון, יום ב' 8.10.07, בוקר
מת"ק עציון
ב', 30.01.2006 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300)
ה', 30.06.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 31.03.2005 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 30.03.2005 אל ח'דר, מת"ק עציון
ב', 31.01.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס
ה', 27.01.2005 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 26.01.2005 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 26.01.2005 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ג', 25.01.2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 09.01.2005 סיור ביום בחירות ברשות הפלסטינית
ו', 31.12.2004 בית לחם (300), ואלג'ה, מת"ק עציון
ה', 30.12.2004 אל ח'דר, מת"ק עציון
ד', 29.12.2004 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 29.12.2004 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 22.07.2004 אזור עציון, מת"ק עציון, בית ג'אלא
ג', 30.03.2004 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ג', 09.03.2004 אל ח'דר, חלחול, מת"ק עציון
ב', 01.03.2004 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון
ב', 16.02.2004 מת"ק עציון
ב', 09.02.2004 מת"ק עציון וציר 60
א', 08.02.2004 מעוכבים במחסום בית לחם, סחבת וביוב במת"ק עציון
ב', 02.02.2004 סגר - כתר בכל נפת בית לחם ואין מעבר באל ח'אדר ובקונטיינר
ב', 26.01.2004 מת"ק עציון: אי סדר, התשה וטרטור.
א', 25.01.2004 סגר, מחסום פתע וצפיפות במת"ק עציון
ג', 20.01.2004 מתַ"ק עציון: אי סדר והתעמרות
א', 18.01.2004 בחלחול מחסום פתע ובאבו דיס מחסום בטיחות