Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ראס אבו סביטאן/מעבר הזיתים (ירושלים)

ו', 22.03.2024 מחסום הזיתים: יום שישי השני לחודש רמדאן
ד', 02.08.2023 מחסומי מרכז/דרום ירושלים בעונש: מ ו ש ב ת י ם !
ו', 14.04.2023 מחסום הזיתים - יום השישי הרביעי ברמדאן 2023
ד', 29.03.2023 שבוע לחג הרמדאן 2023 ובינתיים שקט
ו', 07.04.2023 מחסום הזיתים: יום השישי השלישי של רמדאן
א', 08.01.2023 ואדי נאר - האם השתנו ההוראות?
ג', 18.10.2022 מבט על מחסום שועפאט, מחסום הזיתים, מחסום בית לחם, אל ח'דר
א', 14.08.2022 בית לחם (300), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ג', 02.08.2022 מחסום בית לחם (300): כמה חיילים צריך כדי העביר פלסטיני אחד?
א', 03.07.2022 מחסום בית לחם - אלימות שוטרים כלפי חברות מחסום ווטש
ו', 29.04.2022 ראס אבו סביטאן (מחסום הזיתים) - יום שישי הרביעי של רמדאן
ו', 08.04.2022 ראס אבו סביטאן (מחסום הזיתים) - יום שישי הראשון של רמדאן
א', 13.03.2022 מחסום זיתים: תמיד כיף לפגוש צעירים לא מיואשים
א', 12.12.2021 מחסום הזיתים - ילד קטן שרצה לעבור לירושלים עם אמא - הוחזר
ב', 04.10.2021 במחסום הזיתים יש רק זית אחד יבש למדי
ג', 14.09.2021 סיור מחסומים בדרום ובמרכז ירושלים
א', 08.08.2021 סיור בשכונות פלסטיניות ומחסומים במזרח ירושלים
ה', 14.11.2019 מחסום שיח' סאעד והדרך האמריקאית, מלון קליף והתנחלות קדמת ציון, מעבר הזיתים (ראס אבו סביטאן)
ד', 01.07.2020 בית לחם (300), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)- בימי קורונה
ב', 22.03.2021 שיח' סעד, מחסום הזיתים, ואדי נאר (הקונטיינר) ומזמוריה
ה', 19.12.2019 ענאתה- אל עיסאוויה, ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
א', 14.07.2019 מחסום בית לחם, קבר רחל, שיח' סעד, ראס א סביטאן, מלון קליף
ו', 10.05.2019 מחסום הזיתים - יום שישי הראשון של רמדאן
ו', 08.06.2018 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים) - יום שישי הרביעי של הרמדאן
ו', 01.06.2018 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים) - יום שישי השלישי של הרמדאן
ו', 25.05.2018 ענאתא-שועפאט, ירושלים, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים) - יום השישי השני של רמדאן
ו', 18.05.2018 מחסום זיתים: יום השישי הראשון של רמדאן 2018
ו', 24.06.2016 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ו', 17.06.2016 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ו', 10.06.2016 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 14.01.2016 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 10.12.2015 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 26.11.2015 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), עיסאוויה
ד', 30.09.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 10.09.2015 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 03.09.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), א-טור
ה', 20.08.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים) עיסאויה, א-טור
ה', 06.08.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 30.07.2015 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ו', 10.07.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ו', 03.07.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ו', 26.06.2015 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ו', 19.06.2015 ענאתא-שועפאט, מעבר הזיתים רמדאן
א', 31.05.2015 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 28.05.2015 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), א-טור
ה', 14.05.2015 א-זעיים, א-טור, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 07.05.2015 א-טור, א-זעיים, מעבר הזיתים
ה', 16.04.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ג', 24.03.2015 סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, א-טור
ג', 10.02.2015 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
א', 08.02.2015 סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ד', 28.01.2015 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 15.01.2015 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 25.12.2014 עיסאוויה, מעבר הזיתים
ג', 09.12.2014 צור באהר, אום ליסן, ג'בל מוכבר
ג', 11.11.2014 הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ג', 21.10.2014 סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ג', 23.09.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 11.09.2014 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ג', 22.07.2014 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ו', 18.07.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ו', 11.07.2014 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ו', 04.07.2014 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 12.06.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 15.05.2014 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 01.05.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 10.04.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ב', 10.03.2014 סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 06.03.2014 סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 27.02.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ג', 25.02.2014 מלון קליף, סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ב', 10.02.2014 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ב', 03.02.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ה', 30.01.2014 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
א', 26.01.2014 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 23.01.2014 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 16.01.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 09.01.2014 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ב', 06.01.2014 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ב', 30.12.2013 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ב', 23.12.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 19.12.2013 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ב', 09.12.2013 סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ב', 02.12.2013 סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 28.11.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 21.11.2013 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ה', 14.11.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 14.11.13, בוקר
ב', 04.11.2013 סילואן,, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 4.11.13, בוקר
ה', 31.10.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 31.10.13, בוקר
ה', 17.10.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.10.13, בוקר
ב', 14.10.2013 אבו דיס (הפשפש), ואלג'ה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 14.10.13, בוקר
ב', 07.10.2013 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 7.10.13, בוקר
ה', 03.10.2013 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 3.10.13, בוקר
ב', 09.09.2013 סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 9.9.13, בוקר
ב', 09.09.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 9.9.13, אחה"צ
ה', 29.08.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.8.13, בוקר
ה', 22.08.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 22.8.13, בוקר
ה', 15.08.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 15.8.13, בוקר
ד', 14.08.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 14.8.13, בוקר
ב', 12.08.2013 סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 12.8.13, בוקר
ה', 08.08.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 8.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 2.8.13, בוקר
ו', 26.07.2013 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 26.7.13, בוקר
ו', 19.07.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 19.7.13, בוקר
ו', 12.07.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 12.7.13, בוקר
ה', 20.06.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 20.6.13, בוקר
ג', 18.06.2013 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 18.6.13, בוקר
ה', 13.06.2013 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 13.6.13, בוקר
ה', 06.06.2013 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 6.6.13, בוקר
ג', 04.06.2013 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 4.6.13, בוקר
ג', 28.05.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 28.5.13, בוקר
ד', 22.05.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 22.5.13, בוקר
ה', 16.05.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 16.5.13, בוקר
ג', 07.05.2013 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 7.5.13, בוקר
ה', 25.04.2013 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 25.4.13, בוקר
ג', 23.04.2013 אבו דיס (הפשפש), מלון קליף, סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 23.4.13, בוקר
ה', 18.04.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 18.4.13, בוקר
ה', 11.04.2013 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 11.4.13, בוקר
ה', 04.04.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 4.4.13, בוקר
ה', 07.03.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, א-זעים, קונצרטינות של תיל, יום ה' 7.3.13, בוקר
ה', 28.02.2013 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 28.2.13, בוקר
ה', 14.02.2013 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 14.2.13, בוקר
ב', 11.02.2013 סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 11.2.13, בוקר
ג', 05.02.2013 מלון קליף, סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 5.2.13, בוקר
ה', 24.01.2013 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), עיסאוויה, יום ה' 24.1.13, בוקר
ג', 25.12.2012 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 25.12.12, בוקר
ה', 20.12.2012 ענאתא -שועפאט , ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים) יום ה' 20.12.12, בוקר
ג', 18.12.2012 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 18.12.12, בוקר
ה', 06.12.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 6.12.12, בוקר
ג', 04.12.2012 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 4.12.12, בוקר
ה', 29.11.2012 אבו דיס (הפשפש), ירושלים, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.11.12, בוקר
ג', 13.11.2012 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 13.11.12, בוקר
ה', 08.11.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 8.11.12, בוקר
ה', 25.10.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 25.10.12, בוקר
ה', 18.10.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 18.10.12, בוקר
ה', 11.10.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 11.10.12, בוקר
ה', 04.10.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 4.10.12, בוקר
ה', 27.09.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.9.12, בוקר
ה', 06.09.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 6.9.12, בוקר
ה', 30.08.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 30.8.12, בוקר
ו', 17.08.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום שישי 17 באוגוסט 2012
ו', 10.08.2012 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 10.8.12, בוקר
ו', 03.08.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 3.8.12, בוקר
א', 29.07.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 29.7.12, בוקר
ג', 24.07.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 24.7.12, בוקר
ג', 17.07.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 17.7.12, בוקר
ה', 12.07.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), ראס חמיס, יום ה' 12.7.12, בוקר
ה', 05.07.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 5.7.12, בוקר
ג', 03.07.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 3.7.12, בוקר
ג', 26.06.2012 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 26.6.12, בוקר
ה', 21.06.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 21.6.12, בוקר
ג', 12.06.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 12.6.12, בוקר
ג', 05.06.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום שלישי, 5.6.12 בוקר
ה', 31.05.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 31.5.12, בוקר
ו', 18.05.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ו' 18.5.12, בוקר
ה', 10.05.2012 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.5.12, בוקר
ה', 03.05.2012 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 3.5.12, בוקר
ג', 17.04.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 17.4.12, בוקר
ה', 05.04.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 5.4.12, בוקר
ה', 29.03.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.3.12, בוקר
ה', 22.03.2012 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 22.3.12, בוקר
ג', 20.03.2012 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 20.3.12, בוקר
ה', 15.03.2012 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 15.3.12, בוקר
ג', 28.02.2012 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 28.2.12, בוקר
ג', 14.02.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, סוואחרה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 14.2.12, בוקר
ב', 23.01.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 23.1.12, בוקר
ה', 05.01.2012 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 5.1.12, בוקר
ג', 27.12.2011 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 27.12.11, בוקר
ג', 27.12.2011 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 27.12.11, בוקר
ה', 15.12.2011 אבו דיס (הפשפש), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 15.12.11, בוקר
ג', 13.12.2011 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 13.12.11, בוקר
ג', 29.11.2011 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 29.11.11, בוקר
ה', 24.11.2011 אבו דיס (הפשפש), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.11.11, בוקר
ג', 22.11.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 22.11.11, בוקר
ה', 17.11.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.11.11, בוקר
ג', 15.11.2011 ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 15.11.11, בוקר
ה', 10.11.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.11.11, בוקר
ה', 03.11.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 3.11.11, בוקר
א', 30.10.2011 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 30.10.11, בוקר
ה', 06.10.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 6.10.11, בוקר
ב', 26.09.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 26.9.11, אחה"צ
ה', 08.09.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 8.9.11, בוקר
ב', 29.08.2011 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 29.8.11, בוקר
ו', 26.08.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 26.8.11 בוקר
ו', 05.08.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 5.8.11, בוקר
ה', 04.08.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 4.8.11, בוקר
ב', 25.07.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 25.7.11, בוקר
ג', 19.07.2011 אבו דיס (הפשפש), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 19.7.11, אחה"צ
ה', 07.07.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 7.7.11, בוקר
ד', 29.06.2011 אבו דיס, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 29.6.11, אחה"צ
ב', 13.06.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 13.6.11, בוקר
ה', 09.06.2011 אבו דיס (הפשפש), א-זעיים, הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 9.6.11, בוקר
ה', 02.06.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 2.6.11, בוקר
ד', 25.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 25.5.11, בוקר
ה', 12.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 12.5.11, בוקר
ה', 05.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 5.5.11, בוקר
ה', 28.04.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 28.4.11, בוקר
ד', 30.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 30.3.11, בוקר
ד', 30.03.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
ה', 24.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.3.11, בוקר
ה', 17.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.3.11, בוקר
ד', 09.03.2011 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 9.3.11, בוקר
ה', 24.02.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 24.2.11, בוקר
ג', 15.02.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
ה', 10.02.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.2.11, בוקר
ד', 26.01.2011 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 26.1.11, בוקר
ה', 13.01.2011 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 13.1.11, בוקר
ד', 12.01.2011 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 12.1.11, אחה"צ
ה', 06.01.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 6.1.11, בוקר
ב', 27.12.2010 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 27.12.10, אחה"צ
ה', 23.12.2010 אבו דיס (הפשפש), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 23.12.10, בוקר
ד', 22.12.2010 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ב', 20.12.2010 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 20.12.10, אחה"צ
ד', 01.12.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 1.12.10, בוקר
ד', 17.11.2010 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 17.11.10, בוקר
א', 14.11.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 14.11.10, אחה"צ
ד', 10.11.2010 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 10.11.10, בוקר
ד', 10.11.2010 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 10.11.10, בוקר
ה', 04.11.2010 אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 4.11.10, בוקר
ה', 28.10.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 28.10.10, בוקר
מעבר הזיתים (ראס אבו סביטאן)
ד', 20.10.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.10.10, אחה"צ
ה', 14.10.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 14.10.10, בוקר
ד', 13.10.2010 אבו דיס, סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 13.10.10, בוקר
ג', 05.10.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 5.10.10, אחה"צ
ו', 03.09.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 3.9.10, בוקר
ד', 01.09.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 1.9.10, אחה"צ
ד', 01.09.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), Wed 1.9.10, Afternoon
ג', 31.08.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 31.8.10, אחה"צ
ה', 26.08.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.8.10, בוקר
ו', 13.08.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 13.8.10, בוקר
ג', 20.07.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 20.7.10, בוקר
ג', 06.07.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 6.7.10, בוקר
ה', 01.07.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 1.7.10, בוקר
ג', 29.06.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 29.6.10, בוקר
ה', 10.06.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 10.6.10, בוקר
א', 06.06.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 6.6.10, בוקר
ה', 03.06.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 3.6.10, בוקר
ה', 27.05.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ה', 06.05.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 6.5.10, בוקר
א', 02.05.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 2.5.10, בוקר
ה', 08.04.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 8.4.10, בוקר
ה', 18.03.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 18.3.10, בוקר
ד', 10.03.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
א', 21.02.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 21.2.10, בוקר
ד', 17.02.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
ה', 11.02.2010 אבו דיס, ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 11.2.10, בוקר
א', 07.02.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 7.2.10, בוקר
ה', 21.01.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 21.1.10, בוקר
א', 10.01.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 10.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 31.12.09, בוקר
א', 27.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 27.12.09, בוקר
ה', 24.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.12.09, בוקר
ה', 10.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.12.09, בוקר
א', 06.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 6.12.09, בוקר
ה', 26.11.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.11.09, בוקר
א', 08.11.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 8.11.09, בוקר
ה', 08.10.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 8.10.09, בוקר
ה', 01.10.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 1.10.09, בוקר
ה', 24.09.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.9.09, בוקר
ו', 18.09.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 18.9.09, בוקר
ה', 17.09.2009 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.9.09, בוקר
ד', 02.09.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
ו', 28.08.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 28.8.09, בוקר
ה', 27.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 27.8.09, בוקר
ג', 18.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 18.8.09, אחה"צ
ג', 28.07.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 28.7.09, בוקר
ב', 27.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 27.7.09, בוקר
ד', 22.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 22.7.09, בוקר
ד', 15.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 15.7.09, בוקר
ה', 09.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 24.6.09, בוקר
ד', 17.06.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 17.6.09, בוקר
ב', 15.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 15.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 14.6.09, אחה"צ
ה', 11.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 11.6.09, בוקר
ד', 10.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 10.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.6.09, בוקר
ג', 02.06.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
ה', 21.05.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 21.5.09, בוקר
ד', 20.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 20.5.09, בוקר
ב', 18.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 14.5.09, בוקר
ד', 13.05.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 13.5.09, בוקר
ד', 06.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.5.09, בוקר
ה', 30.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 30.4.09, בוקר
ה', 23.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 23.4.09, בוקר
ה', 16.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 16.4.09, בוקר
ה', 09.04.2009 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.4.09, בוקר
ה', 09.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.4.09, בוקר
ג', 07.04.2009 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 7.4.09, בוקר
ג', 07.04.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 7.4.09, בוקר
ה', 26.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 26.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 23.3.09, בוקר
ה', 19.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 19.3.09, בוקר
ב', 16.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 16.3.09, בוקר
ה', 12.03.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 12.3.09, בוקר
א', 08.03.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 8.3.09, בוקר
ד', 04.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 4.3.09, בוקר
ה', 26.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.2.09, בוקר
ד', 25.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 25.2.09, בוקר
ב', 23.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 23.2.09, בוקר
ה', 19.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 19.2.09, בוקר
ג', 17.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 17.2.09, בוקר
ב', 16.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
ב', 16.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 16.2.09, בוקר
ה', 12.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 12.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 9.2.09, בוקר
ה', 05.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 5.2.09, בוקר
ג', 03.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 3.2.09, בוקר
ב', 02.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 2.2.09, בוקר
ה', 29.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.1.09, בוקר
ג', 27.01.2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 27.1.09, בוקר
ג', 06.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 6.1.09, בוקר
ב', 05.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
ה', 01.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 1.1.09, בוקר
ג', 30.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 30.12.08, בוקר
ג', 23.12.2008 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 23.12.08, בוקר
א', 21.12.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 21.12.08, בוקר
ה', 18.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 18.12.08, בוקר
ג', 16.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 16.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 15.12.08, בוקר
ה', 04.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.12.08, בוקר
ב', 01.12.2008 אבו דיס, ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 1.12.08, בוקר
ה', 27.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.11.08, בוקר
ב', 24.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 24.11.08, בוקר
ד', 19.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 19.11.08, בוקר
ה', 13.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 13.11.08, בוקר
ד', 12.11.2008 אבו דיס, ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 12.11.08, בוקר
ד', 05.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 5.11.08, בוקר
ב', 03.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 3.11.08, בוקר
ה', 30.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 30.10.08, בוקר
ד', 29.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 29.10.08, בוקר
ה', 23.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 23.10.08, בוקר
ד', 22.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 22.10.08, בוקר
ד', 08.10.2008 אבו דיס, ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 8.10.08, בוקר
ו', 19.09.2008 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 19.9.08, בוקר
ה', 18.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 18.9.08, בוקר
ו', 12.09.2008 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 12.9.08, בוקר
ו', 12.09.2008 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 12.9.08, בוקר
ה', 11.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 11.9.08, בוקר
ב', 08.09.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 8.9.08, בוקר
ה', 04.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
ד', 03.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 3.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
ה', 21.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 21.8.08, בוקר
ד', 20.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.8.08, בוקר
ב', 18.08.2008 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 18.8.08, בוקר
ה', 14.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 14.8.08, בוקר
ד', 13.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 13.8.08, בוקר
ה', 07.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 7.8.08, בוקר
ד', 06.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.8.08, בוקר
ה', 31.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 31.7.08, בוקר
ד', 30.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 30.7.08, בוקר
ד', 23.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 23.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 21.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.7.08, בוקר
ה', 10.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 7.7.08, בוקר
ה', 03.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 3.7.08, בוקר
ה', 26.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 12.6.08, בוקר
ד', 11.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 11.6.08, בוקר
ד', 04.06.2008 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 4.6.08, בוקר
ד', 28.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 28.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 14.5.08, בוקר
ב', 12.05.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 12.5.08, אחה"צ
ה', 01.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 1.5.08, בוקר
ה', 24.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.4.08, בוקר
ג', 22.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 22.4.08, אחה"צ
ה', 17.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.4.08, בוקר
ד', 16.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 16.4.08, בוקר
ה', 03.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 3.4.08, בוקר
ה', 27.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 27.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 26.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 24.3.08, אחה"צ
ה', 20.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 20.3.08, בוקר
ד', 19.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ה', 13.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 13.3.08, בוקר
ב', 03.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
ד', 20.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 6.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
ב', 04.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
ב', 28.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 28.1.08, בוקר
ה', 24.01.2008 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.1.08, בוקר
ד', 23.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 23.1.08, אחה"צ
ג', 22.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 22.1.08, אחה"צ
ה', 17.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.1.08, אחה"צ
ה', 17.01.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.1.08, בוקר
ד', 16.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 16.1.08, בוקר
ה', 10.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.1.08, בוקר
ג', 08.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 8.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 7.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
א', 30.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 30.12.07, בוקר
ה', 27.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 27.12.07, בוקר
א', 23.12.2007 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 23.12.07, בוקר
ה', 20.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 20.12.07, בוקר
ג', 18.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 18.12.07, אחה"צ
ב', 17.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 17.12.07, בוקר
ג', 11.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
ב', 10.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 10.12.07, בוקר
ה', 06.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 6.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 4.12.07, אחה"צ
ו', 23.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ו' 23.11.07, אחה"צ
ג', 20.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 20.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 19.11.07, בוקר
ה', 15.11.2007 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
ה', 15.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 15.11.07, בוקר
ו', 09.11.2007 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ו' 9.11.07, בוקר
ה', 08.11.2007 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 8.11.07, בוקר
ה', 01.11.2007 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 1.11.07, בוקר
ה', 18.10.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 18.10.07, בוקר
ו', 12.10.2007 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 12.10.07, בוקר
א', 07.10.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 7.10.07, בוקר
ו', 05.10.2007 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 5.10.07, בוקר
ה', 04.10.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 1.10.07, אחה"צ
ג', 17.07.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 17.7.07, אחה"צ
ג', 30.01.2007 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד
ב', 01.01.2007 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שייח' סעד
א', 09.01.2005 הר הזיתים, א-זעיים, אבו דיס: בחירות לראשות הפלסטינית