Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קנסות

ש', 15.06.2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
א', 17.11.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 10.06.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 30.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
ד', 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ד', 23.05.2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 17.12.2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
א', 27.08.2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 24.07.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון
ב', 12.06.2017 עופר - מעצר מנהלי, קנסות
א', 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
ד', 08.02.2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 29.01.2017 עופר - נשים, סכינים
ב', 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
א', 20.03.2016 עופר - נשים, תעבורה