Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

זיהוי ביומטרי

ד', 24.07.2019 מחסומי הצפון, טייבה רומנה: הם לא יגידו לי מאיפה לחזור
ד', 10.07.2019 מחסומי הצפון, ברטעה: בוקר שקט זה טוב לכיבוש ורע לפלסטינים
ד', 06.09.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 25.05.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ה', 05.02.2015 מת"ק עציון
ג', 21.10.2014 מת"ק עציון
ג', 10.06.2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
ה', 17.04.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
א', 16.03.2014 מת"ק עציון
ה', 07.11.2013 מכבים (בית סירה), יום ה' 7.11.13, בוקר
א', 14.07.2013 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 14.7.13, בוקר
ה', 11.07.2013 מת"ק עציון, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
א', 09.06.2013 תרקומיא, יום א' 9.6.13, בוקר
ב', 20.05.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
ו', 29.03.2013 בית לחם (300), יום ו' 29.3.13, בוקר
ג', 06.11.2012 בית לחם (300), יום ג' 6.11.12, בוקר
ג', 07.06.2011 ריחן, שקד, יום ג' 7.6.11, בוקר
ה', 21.04.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 21.4.11, בוקר
ג', 11.01.2011 ריחן, שקד, יום ג' 11.1.11, בוקר
א', 31.10.2010 עטארה, קלנדיה, יום א' 31.10.10, אחה"צ
ב', 18.10.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
ב', 23.08.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.8.10, אחה"צ
ב', 02.08.2010 קלנדיה, יום ב' 2.8.10, אחה"צ
א', 06.06.2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
ו', 21.05.2010 קלנדיה, יום ו' 21.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.5.10, בוקר
ה', 13.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
א', 25.04.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.4.10, בוקר
ש', 24.04.2010 ריחן, שקד, יום ש' 24.4.10, בוקר
ה', 22.04.2010 חברון, תרקומיא, יום ה' 22.4.10, בוקר
ש', 06.03.2010 ריחן, שקד, יום ש' 6.3.10, בוקר
ב', 21.12.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.12.09, בוקר
ג', 15.12.2009 ריחן, שקד, יום ג' 15.12.09, בוקר
א', 06.12.2009 ריחן, שקד, יום א' 6.12.09, בוקר
ש', 05.12.2009 ריחן, שקד, יום ש' 5.12.09, בוקר
ה', 05.11.2009 בית לחם, יום ה' 5.11.09, בוקר
א', 23.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.8.09, בוקר
ו', 21.08.2009 בית לחם, יום ו' 21.8.09, בוקר
ד', 19.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 19.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
א', 26.07.2009 ריחן, שקד, יום א' 26.7.09, בוקר
ש', 11.07.2009 ריחן, שקד, יום ש' 11.7.09, בוקר
ש', 27.06.2009 ריחן, שקד, יום ש' 27.6.09, בוקר
א', 14.06.2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום א' 14.6.09, בוקר
ג', 02.06.2009 אייל, יום ג' 2.6.09, בוקר