Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בעיות בריאות

ג', 24.09.2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 12.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 15.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 17.06.2019 עופר - בעיות בריאות, נשים
ב', 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 03.04.2019 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
א', 24.03.2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 11.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ד', 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 26.09.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 29.08.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 30.05.2018 עופר - בעיות בריאות, יידוי אבנים
ה', 12.04.2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 30.01.2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר
א', 31.12.2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית...
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 18.06.2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ד', 03.05.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 05.04.2017 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 26.03.2017 בית משפט מחוזי - בעיות בריאות, התעללות
ב', 27.02.2017 בית משפט מחוזי - בעיות בריאות, נשים
ב', 13.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 17.01.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 07.11.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 02.11.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ה', 29.09.2016 עופר - בעיות בריאות, סכינים
א', 18.09.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 24.08.2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.08.2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 25.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 11.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 06.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 25.05.2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 17.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 08.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 27.04.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 07.03.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ה', 03.03.2016 עופר - נשים, התעללות
ב', 29.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
א', 21.02.2016 עופר - הארכת מעצר, קטינים
ג', 02.02.2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
ד', 27.01.2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ד', 20.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 17.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.08.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
ה', 06.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 27.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 20.07.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
ב', 20.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 13.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 06.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
א', 14.06.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 02.06.2015 עופר - נשים, התעללות
ב', 09.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 09.03.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 18.02.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.01.2015 עופר
ב', 17.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 10.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 02.10.2014 עופר
א', 21.09.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 11.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 28.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 25.08.2014 עופר - מעצר מנהלי, בעיות בריאות
ה', 21.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 12.08.2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 11.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 04.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 24.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 14.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 03.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ה', 31.10.2013 עופר - נשים, בעיות בריאות
ב', 21.10.2013 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
א', 13.10.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 07.10.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 01.09.2013 עופר - חקירת עד, קטינים
ב', 05.08.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ג', 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 29.07.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 22.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ב', 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 25.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 24.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 20.06.2013 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 10.06.2013 עופר - בעיות בריאות
ב', 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 28.05.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 27.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 07.05.2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
א', 14.04.2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
א', 27.01.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.01.2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
ב', 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
א', 16.12.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 03.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ד', 14.11.2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 07.11.2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ב', 05.11.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ד', 24.10.2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ד', 12.09.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 14.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.05.2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ד', 09.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 06.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 04.04.2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ב', 19.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 19.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 05.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ג', 07.02.2012 עופר - שחרור בערבות, קטינים
ג', 10.01.2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.12.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 19.12.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 16.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
א', 08.05.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 28.04.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 14.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
א', 13.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 17.01.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 15.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 11.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ב', 04.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 21.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 19.01.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ה', 07.01.2010 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 24.12.2009 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ג', 08.12.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 07.10.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, התעללות
ד', 16.09.2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
ה', 03.09.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 10.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 27.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 22.07.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 20.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 01.06.2009 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 20.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 09.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ד', 18.02.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 14.01.2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 07.01.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ג', 16.12.2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 26.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 12.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ב', 10.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ד', 05.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 26.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 05.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ד', 24.09.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 04.09.2008 עופר - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ה', 21.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 24.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 23.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 09.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ד', 02.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 25.06.2008 פתח תקווה - קטינים, סטודנטים
א', 22.06.2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 16.06.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 11.06.2008 פתח תקווה - ירי, הארכת מעצר
ד', 04.06.2008 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 25.05.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 20.05.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 14.05.2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 30.04.2008 עופר - שחרור בערבות, קטינים
ה', 03.04.2008 אשקלון - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 26.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ב', 24.03.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 20.03.2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 19.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, סטודנטים
ד', 12.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 05.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 20.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ב', 18.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ד', 13.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ב', 11.02.2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 28.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ה', 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ד', 09.01.2008 פתח תקווה - קטינים, נשים
ד', 02.01.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר