Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

גזר דין

ד', 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה
ג', 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 01.07.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 10.06.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 03.04.2019 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ב', 12.11.2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ד', 15.08.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
א', 12.08.2018 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
ג', 31.07.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
א', 17.12.2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
ד', 03.05.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
א', 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
ד', 22.02.2017 עופר - גזר דין, ערר/ערעור
ד', 08.02.2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 20.12.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
א', 27.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 23.11.2016 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 21.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 09.11.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
ד', 02.11.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ג', 06.09.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 24.08.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
א', 27.03.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
ד', 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
א', 24.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 21.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 06.12.2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.11.2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 09.09.2015 עופר - גזר דין, נשים
א', 16.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 29.07.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 06.07.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 24.06.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 01.04.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 30.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 15.03.2015 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
ב', 09.03.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 23.02.2015 עופר - גזר דין, מאסר מותנה
ד', 18.02.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.02.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 11.02.2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 22.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 05.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.11.2014 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 04.11.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 26.05.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.05.2014 עופר - גזר דין, מנועי שב"כ
ב', 17.03.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 17.02.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 30.12.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 09.10.2013 בית משפט השלום - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 30.09.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 16.09.2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 26.08.2013 עופר - גזר דין, התעללות
ד', 17.07.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ג', 04.06.2013 עופר - גזר דין, שוהים בלתי חוקיים
ב', 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ד', 10.04.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ג', 12.02.2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
ד', 14.11.2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ג', 06.11.2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ג', 29.05.2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 28.03.2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 23.11.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 27.06.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 24.01.2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
ב', 03.01.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ה', 30.12.2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ב', 11.10.2010 עופר - גזר דין, גדר הפרדה
ג', 16.02.2010 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 28.07.2009 סאלם - גזר דין
ג', 14.07.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 14.06.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 30.04.2009 סאלם - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 01.03.2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 17.02.2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 21.01.2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 14.01.2009 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ג', 23.12.2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 30.11.2008 סאלם - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 17.11.2008 עופר - גזר דין
ד', 12.11.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 05.11.2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ה', 07.08.2008 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
א', 03.08.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 22.06.2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 14.04.2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 13.03.2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 05.03.2008 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 25.02.2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 04.02.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 10.01.2008 סאלם - עסקת טיעון, ירי
ב', 07.01.2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 02.01.2008 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
ב', 26.11.2007 עופר - גזר דין, תנאי מעצר
א', 04.11.2007 סאלם - גזר דין, קטינים