Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

החזקה וסחר באמל"ח

ב', 13.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים
ד', 15.01.2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
א', 17.11.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
ב', 04.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 06.11.2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 28.10.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 02.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 01.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 20.02.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 22.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 15.08.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
ג', 31.07.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 14.05.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.03.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
ב', 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.12.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 30.11.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 05.04.2017 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 20.12.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 06.12.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, עסקת טיעון
ב', 21.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 14.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 24.08.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 06.09.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 24.08.2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.08.2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.07.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
ב', 20.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 11.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 16.03.2016 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 15.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 10.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 21.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.11.2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 16.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 27.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 15.07.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 30.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 15.03.2015 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
ב', 09.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 02.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 18.02.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
ב', 26.01.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 21.01.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 31.12.2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 17.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 10.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 11.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 28.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 21.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 14.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 12.08.2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.08.2014 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 04.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 24.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 14.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 30.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 23.06.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 28.04.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.01.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 09.12.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.09.2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 09.09.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 13.08.2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 22.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ב', 15.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 15.07.2013 סאלם - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 01.07.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 30.06.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 20.06.2013 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 17.06.2013 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 03.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ה', 09.05.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
ג', 07.05.2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 30.04.2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 12.02.2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
ב', 21.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 08.11.2012 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, שוהים בלתי חוקיים
ב', 05.11.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ד', 10.10.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.09.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 23.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 09.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 28.03.2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 13.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.01.2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 10.01.2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 09.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 31.10.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 27.07.2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 07.07.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 06.06.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 01.05.2011 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 21.04.2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
א', 13.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 07.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 17.01.2011 ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר
ב', 10.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 03.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 30.11.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.11.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 01.11.2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.10.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 20.05.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 12.04.2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
ב', 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.09.2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 18.08.2009 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 17.08.2009 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 05.08.2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 28.07.2009 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 14.07.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 13.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 01.06.2009 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ד', 06.05.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
א', 03.05.2009 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 20.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 21.01.2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 14.01.2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 29.12.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חקירת עד
ג', 23.12.2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 15.09.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
א', 03.08.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 30.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 09.07.2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 02.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 29.05.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 26.05.2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
א', 25.05.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 14.05.2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 14.04.2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 07.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 30.03.2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 13.03.2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 12.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 05.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 28.02.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 27.02.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.02.2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 25.02.2008 אשקלון - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 13.02.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 11.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 07.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
א', 27.01.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
ה', 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 07.01.2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 02.01.2008 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
ד', 12.12.2007 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
ב', 22.10.2007 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח