Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הסתה

ב', 24.02.2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 15.01.2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה
ג', 24.09.2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 22.07.2019 עופר - הסתה, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 12.09.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 19.08.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ד', 11.07.2018 עופר - הסתה, מעצר מנהלי
ד', 23.05.2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
א', 18.03.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 27.08.2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 07.08.2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 09.11.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
א', 09.10.2016 עופר - הסתה, מעצר עד תום ההליכים
א', 18.09.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
ב', 13.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ד', 27.04.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 13.04.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ג', 19.01.2016 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
א', 06.12.2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 17.11.2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 28.05.2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ה', 21.05.2015 עופר - שחרור בערבות, נשים
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 18.10.2012 עופר - זיכוי, הסתה
ב', 14.05.2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 16.01.2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 28.11.2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 23.11.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 16.11.2011 עופר - חקירת עד, הסתה
ד', 02.11.2011 עופר - חקירת עד, הסתה
ד', 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
א', 04.09.2011 עופר - מנועים (ממפגש עם עו"ד), חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 27.06.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
א', 05.06.2011 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 16.05.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 10.04.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 31.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 13.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 18.11.2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, גדר הפרדה
ג', 31.08.2010 עופר - הסתה