Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

התעללות

ב', 10.02.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ד', 26.12.2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 12.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ד', 29.08.2018 עופר - התעללות, נשים
ה', 16.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ד', 08.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
א', 22.07.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ה', 12.04.2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
א', 24.09.2017 עופר - התעללות, מעצר מנהלי
ב', 07.08.2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 18.06.2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות
א', 26.03.2017 בית משפט מחוזי - בעיות בריאות, התעללות
א', 04.12.2016 עופר - גדר הפרדה, הארכת מעצר
ד', 13.07.2016 עופר - הארכת מעצר, התעללות
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 08.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ה', 03.03.2016 עופר - נשים, התעללות
ב', 29.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 02.11.2015 בית משפט השלום - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 01.11.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ג', 09.06.2015 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ג', 02.06.2015 עופר - נשים, התעללות
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 12.10.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 21.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 24.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 07.10.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 26.08.2013 עופר - גזר דין, התעללות
ב', 17.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ב', 10.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 03.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 28.05.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 04.02.2013 עופר - חקירת עד, התעללות
א', 08.01.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 16.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
א', 08.05.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 07.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 30.01.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 08.12.2010 עופר - התעללות
ב', 07.06.2010 עופר - חקירת עד, התעללות
ב', 19.10.2009 סאלם - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 07.10.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, התעללות
ב', 20.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 11.03.2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים
ד', 04.02.2009 עופר - חקירת עד, התעללות
ד', 02.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 30.06.2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 25.06.2008 פתח תקווה - קטינים, סטודנטים
ה', 22.05.2008 בג"צ - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
ה', 27.03.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 26.03.2008 עופר - התעללות
ד', 19.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, סטודנטים
ה', 21.02.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, חקירת עד
ב', 28.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ד', 02.01.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר