Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

זריקת חפץ מבעיר

ב', 10.02.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ב', 06.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 04.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 06.11.2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
ב', 19.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 01.04.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, הארכת מעצר
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 24.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 15.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ג', 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 09.07.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ג', 16.01.2018 עופר - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ד', 05.04.2017 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 21.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 09.11.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
ד', 24.08.2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
ג', 05.04.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 29.02.2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 24.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 20.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 13.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.11.2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 02.11.2015 בית משפט השלום - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 12.08.2015 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
ה', 06.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 29.07.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 09.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 18.02.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
ב', 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 08.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 24.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 17.11.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 11.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 12.08.2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.08.2014 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 10.06.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 26.05.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 26.01.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 19.01.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 12.01.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 06.01.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 22.12.2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, זריקת חפץ מבעיר
ד', 20.11.2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
ב', 11.11.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 27.10.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
א', 13.10.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 09.09.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 01.09.2013 עופר - חקירת עד, קטינים
א', 18.08.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 22.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
א', 21.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 07.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 25.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 18.06.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 27.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 10.04.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ד', 10.10.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 23.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 19.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 19.03.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 08.01.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ג', 28.06.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 28.04.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 31.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 07.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 28.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 07.02.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ג', 01.02.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 24.01.2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
ב', 17.01.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 10.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 20.12.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 29.11.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ה', 11.11.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 01.11.2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 09.08.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 16.06.2010 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 31.05.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 26.05.2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
ב', 12.04.2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
ב', 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 10.03.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 18.02.2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 09.02.2010 עופר - הארכת מעצר, מפלילים
ג', 19.01.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור