Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חקירת עד

ב', 10.02.2020 עופר - דיון נוסף במשפטה של ח'אלדה ג'ראר
א', 15.09.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
א', 25.08.2019 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
ב', 22.07.2019 עופר - הסתה, הפרות סדר (הפגנות)
ד', 26.12.2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 17.12.2018 עופר - חקירת עד, מאבק עממי
ה', 16.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ד', 08.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
א', 22.07.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ד', 06.06.2018 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
ג', 30.01.2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 14.12.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
ד', 24.08.2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 29.02.2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 19.01.2016 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
ד', 13.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
א', 01.11.2015 עופר - חקירת עד, נשים
א', 25.10.2015 עופר - חקירת עד, נשים
א', 20.09.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ה', 10.09.2015 בית משפט מחוזי - חקירת עד, עברה פלילית
ד', 02.09.2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 24.08.2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.08.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
ג', 04.08.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ב', 20.07.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
ג', 14.07.2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
ד', 13.05.2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ג', 12.05.2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 22.02.2015 עופר - חקירת עד
ב', 16.02.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
א', 18.01.2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 17.12.2014 בית משפט השלום - חקירת עד
ד', 10.12.2014 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
ב', 10.11.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 20.05.2014 עופר - חקירת עד
א', 26.01.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 19.01.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 30.12.2013 עופר - חקירת עד, תקיפת חייל/שוטר
ג', 10.12.2013 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 24.11.2013 בית משפט השלום - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 11.09.2013 בית משפט השלום - חקירת עד, נשים
א', 01.09.2013 עופר - חקירת עד, קטינים
א', 18.08.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 09.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 07.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 18.06.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 04.03.2013 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 04.02.2013 עופר - חקירת עד, התעללות
ב', 31.12.2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
א', 23.12.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 16.12.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ה', 28.06.2012 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
ד', 23.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 07.03.2012 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
א', 19.02.2012 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
א', 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 08.01.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 26.12.2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 19.12.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.12.2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 28.11.2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 23.11.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 16.11.2011 עופר - חקירת עד, הסתה
ב', 14.11.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.11.2011 עופר - חקירת עד, הסתה
ד', 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 04.07.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 16.05.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 08.05.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 21.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 10.03.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 02.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 07.02.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ג', 01.02.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 30.01.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 24.01.2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
ב', 03.01.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ג', 30.11.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.11.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 15.09.2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 13.09.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ג', 20.07.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 07.06.2010 עופר - חקירת עד, התעללות
ב', 31.05.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 20.05.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 12.05.2010 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
ד', 05.05.2010 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
ד', 21.04.2010 עופר - חקירת עד, קטינים
ג', 23.02.2010 עופר - חקירת עד
א', 21.02.2010 סאלם - חקירת עד, פיגועים
ה', 18.02.2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 17.02.2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
א', 07.02.2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 24.01.2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
ג', 19.01.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
א', 22.11.2009 עופר - מעצר מנהלי, חקירת עד
א', 15.11.2009 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
ד', 16.09.2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
ג', 15.09.2009 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
ד', 12.08.2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
ג', 28.07.2009 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 22.07.2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 15.07.2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ד', 04.02.2009 עופר - חקירת עד, התעללות
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 29.12.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חקירת עד
ד', 05.11.2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 25.08.2008 סאלם - מעצר מנהלי, חקירת עד
א', 03.08.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 28.07.2008 עופר - חקירת עד, מפלילים
ב', 30.06.2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 26.05.2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 12.05.2008 עופר - חקירת עד
א', 30.03.2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 24.03.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 21.02.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, חקירת עד
ד', 23.01.2008 עופר - חקירת עד, קטינים
ב', 21.01.2008 עופר - ירי, חקירת עד
ב', 14.01.2008 עופר - חקירת עד
ה', 06.12.2007 עופר - חקירת עד, סטודנטים