Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מאבק עממי

ד', 20.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זיכוי
ב', 22.07.2019 עופר - הסתה, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 17.12.2018 עופר - חקירת עד, מאבק עממי
א', 29.04.2018 עופר - מאבק עממי, קטינים
ד', 28.02.2018 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
ג', 16.01.2018 עופר - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
א', 31.12.2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית...
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
ד', 22.11.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 09.07.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
ג', 24.01.2017 עופר - מאבק עממי, שחרור בערבות
ד', 23.11.2016 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 21.03.2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
ב', 29.02.2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 19.01.2016 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
ב', 21.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 17.11.2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 20.07.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
ד', 15.07.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 23.02.2015 עופר - גזר דין, מאסר מותנה
א', 08.02.2015 עופר - מאבק עממי
ד', 12.11.2014 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 10.11.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 12.05.2014 סאלם - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 16.04.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 10.03.2014 עופר - יידוי אבנים, מאבק עממי
ג', 10.12.2013 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 24.11.2013 בית משפט השלום - יידוי אבנים, חקירת עד
ג', 09.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 03.07.2013 עופר - מאבק עממי, מעצר בית
ב', 01.07.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ג', 06.11.2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 31.10.2012 עופר - מאסר מותנה, מאבק עממי
ה', 18.10.2012 עופר - זיכוי, הסתה
ג', 29.05.2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
א', 25.03.2012 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 04.03.2012 עופר - מאבק עממי
א', 19.02.2012 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
א', 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 08.01.2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 12.12.2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 28.11.2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 23.11.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 16.11.2011 עופר - חקירת עד, הסתה
ה', 03.11.2011 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
ד', 02.11.2011 עופר - חקירת עד, הסתה
ד', 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 21.09.2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
ב', 19.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 27.06.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
א', 05.06.2011 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת