Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מאסר מותנה

ב', 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 30.12.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
א', 17.11.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
ד', 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
ד', 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה
ג', 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 03.12.2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
ג', 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ד', 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
א', 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ד', 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
א', 17.12.2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
ג', 06.09.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
ד', 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
ד', 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
ב', 16.05.2016 עופר - הארכת מעצר, מאסר מותנה
ב', 08.02.2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
א', 24.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.11.2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 17.11.2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 09.09.2015 עופר - גזר דין, נשים
ד', 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 06.07.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 27.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 01.04.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 30.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 23.02.2015 עופר - גזר דין, מאסר מותנה
ב', 05.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 04.11.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 02.10.2014 עופר
ב', 23.06.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 23.03.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 29.10.2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, עברה פלילית
א', 13.10.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 30.09.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ג', 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 01.07.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 04.06.2013 עופר - גזר דין, שוהים בלתי חוקיים
ב', 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ד', 10.04.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 06.11.2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 31.10.2012 עופר - מאסר מותנה, מאבק עממי
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 29.05.2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 28.03.2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 23.11.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 10.08.2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ג', 28.06.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 08.05.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 21.04.2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח