Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מנועים (ממפגש עם עו"ד)

ש', 15.06.2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
ב', 17.02.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 13.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים
ד', 15.01.2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
א', 15.12.2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
א', 03.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 28.10.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 24.09.2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
א', 15.09.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
ב', 09.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
א', 18.08.2019 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 15.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 01.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
א', 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 25.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 10.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 05.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ד', 04.07.2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 25.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 04.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 14.05.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 13.11.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 12.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 05.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 24.04.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 05.04.2017 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
ב', 20.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 13.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 12.12.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 14.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 24.08.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.08.2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 13.07.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 11.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 20.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ג', 17.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 15.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 08.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 18.01.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
ב', 04.01.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 23.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 10.11.2015 עופר - קטינים, נשים
א', 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
א', 01.11.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ב', 24.08.2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 03.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 20.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 13.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 29.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 24.06.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 22.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 09.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 02.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 12.01.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 15.12.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 17.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 10.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 11.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 28.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 21.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 14.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 10.08.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 07.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 04.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 24.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 21.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 14.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 30.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 23.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 12.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
ב', 30.12.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 02.12.2013 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 11.11.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 21.10.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 29.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 15.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 17.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ב', 10.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 03.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 13.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ג', 07.05.2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 29.04.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 14.01.2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
ב', 31.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.10.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 25.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 18.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 21.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 10.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 02.04.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 13.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 30.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 09.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 12.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 04.09.2011 עופר - מנועים (ממפגש עם עו"ד), חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 06.06.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 30.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 28.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 07.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 28.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 15.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 08.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 04.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 16.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 09.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 19.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 05.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 21.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 07.01.2010 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.12.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ד', 25.11.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 23.11.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ד', 07.10.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, התעללות
ב', 07.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ד', 02.09.2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 19.08.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 17.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 27.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 22.07.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 20.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 13.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 29.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 22.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
ב', 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ש', 06.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 01.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ג', 26.05.2009 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 25.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 27.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 06.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 30.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 09.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ב', 23.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 18.02.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 12.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 09.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 02.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 14.01.2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 12.01.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 07.01.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 05.01.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ד', 17.12.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ב', 01.12.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ד', 26.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 24.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 17.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 13.11.2008 אשקלון - הארכת מעצר, קטינים
ד', 12.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ב', 10.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ד', 05.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 27.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 26.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 06.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 05.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
א', 28.09.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 24.09.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 08.09.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ד', 03.09.2008 פתח תקווה - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ה', 21.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 11.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ה', 31.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 30.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 24.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 23.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 14.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 09.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ב', 07.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 02.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 30.06.2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 25.06.2008 פתח תקווה - קטינים, סטודנטים
ד', 18.06.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 16.06.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 11.06.2008 פתח תקווה - ירי, הארכת מעצר
ד', 04.06.2008 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 25.05.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 22.05.2008 בג"צ - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
ג', 20.05.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 14.05.2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 05.05.2008 אשקלון - מנועים (ממפגש עם עו"ד), פיגועים
ב', 14.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
ב', 07.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 03.04.2008 אשקלון - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 27.03.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 26.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ה', 20.03.2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 19.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, סטודנטים
ד', 12.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 05.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 24.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 20.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ב', 18.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
ד', 13.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ב', 11.02.2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 11.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 06.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 28.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
ה', 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ד', 23.01.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 09.01.2008 פתח תקווה - קטינים, נשים
ד', 02.01.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 24.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 10.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 06.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 07.11.2007 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 31.10.2007 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 17.10.2007 פתח תקווה - מנועים (ממפגש עם עו"ד)