Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מסמכים מזויפים

ד', 20.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 09.09.2015 עופר - גזר דין, נשים
ב', 27.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 05.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 31.12.2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 02.10.2014 עופר
א', 07.09.2014 עופר - יידוי אבנים, שוהים בלתי חוקיים
ב', 17.02.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 10.10.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 29.07.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 21.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 28.05.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ג', 30.04.2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.04.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 21.09.2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
ג', 14.06.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ד', 03.11.2010 עופר - קטינים, שוהים בלתי חוקיים
ג', 13.07.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 12.04.2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
ה', 17.12.2009 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 21.06.2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
ב', 27.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
א', 26.04.2009 סאלם - הארכת מעצר, קטינים