Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעצר עד תום ההליכים

ב', 24.02.2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ד', 05.09.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר עד תום ההליכים
ד', 11.07.2018 עופר - הסתה, מעצר מנהלי
ד', 28.02.2018 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
ד', 13.12.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
א', 24.09.2017 עופר - התעללות, מעצר מנהלי
ב', 12.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 09.10.2016 עופר - הסתה, מעצר עד תום ההליכים
ב', 29.08.2016 עופר - מעצר עד תום ההליכים, נשים
ד', 13.07.2016 עופר - הארכת מעצר, התעללות
ב', 13.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ב', 16.05.2016 עופר - הארכת מעצר, מאסר מותנה
ג', 17.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 08.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 20.03.2016 עופר - נשים, תעבורה
ה', 03.03.2016 עופר - נשים, התעללות
ב', 29.02.2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 06.12.2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
ד', 18.11.2015 עופר - קטינים, נשים
א', 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 16.09.2015 עופר - מעצר עד תום ההליכים, קטינים
ג', 25.08.2015 סאלם - קטינים, מעצר עד תום ההליכים
ב', 10.08.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
ג', 02.06.2015 עופר - נשים, התעללות
ה', 28.05.2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 15.04.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
א', 01.03.2015 עופר - שחרור בערבות, שוהים בלתי חוקיים
ה', 22.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.01.2015 עופר
ב', 10.11.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 05.11.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 12.10.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 14.09.2014 עופר - שחרור בערבות, מעצר עד תום ההליכים
א', 17.08.2014 עופר - הארכת מעצר, קטינים
ג', 10.06.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 21.10.2013 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ב', 09.09.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 21.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 29.11.2012 עופר - יידוי אבנים, מעצר עד תום ההליכים
ד', 28.11.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 31.10.2012 עופר - מאסר מותנה, מאבק עממי
ה', 03.11.2011 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים