Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מפלילים

ש', 15.06.2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
ב', 04.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 06.08.2019 עופר - מפלילים, קשירת קשר לגרימת מוות
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 01.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ד', 26.09.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 09.07.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ד', 04.07.2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 13.03.2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 11.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 21.03.2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
א', 24.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 02.09.2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ה', 06.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 03.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 20.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 06.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ה', 28.05.2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 12.05.2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
ב', 04.05.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 15.04.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 09.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 26.01.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ג', 13.01.2015 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
ב', 12.01.2015 עופר
ב', 24.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 05.11.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 21.09.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 28.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
א', 20.07.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 12.05.2014 סאלם - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 19.01.2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ד', 20.11.2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 18.11.2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
א', 27.10.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 16.09.2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 09.09.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 05.08.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 04.02.2013 עופר - חקירת עד, התעללות
ב', 10.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 03.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
ד', 28.11.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 28.11.2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 19.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 10.08.2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ג', 02.08.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 06.06.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 16.05.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ה', 28.04.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 31.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 21.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 13.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 14.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 07.02.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 30.01.2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 03.01.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 03.01.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 20.12.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 29.11.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 22.11.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ה', 11.11.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 01.11.2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 19.10.2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
ב', 13.09.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ה', 01.07.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 26.05.2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
ד', 21.04.2010 עופר - חקירת עד, קטינים
ד', 14.04.2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
ב', 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 18.02.2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 17.02.2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
ג', 09.02.2010 עופר - הארכת מעצר, מפלילים
א', 07.02.2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
א', 24.01.2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
ג', 19.01.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ג', 06.10.2009 עופר - שחרור בערבות, קטינים
ד', 16.09.2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
א', 23.08.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 12.08.2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
ד', 05.08.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 22.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
א', 21.06.2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
ד', 06.05.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 29.12.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חקירת עד
ג', 16.12.2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ה', 13.11.2008 אשקלון - הארכת מעצר, קטינים
ד', 05.11.2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 28.07.2008 עופר - חקירת עד, מפלילים
ב', 30.06.2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 24.03.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 05.03.2008 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 23.01.2008 עופר - חקירת עד, קטינים
ב', 21.01.2008 עופר - ירי, חקירת עד
ב', 07.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 01.01.2008 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ג', 30.10.2007 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 22.10.2007 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 06.09.2007 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים