Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נשים

ב', 24.02.2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 10.02.2020 עופר - דיון נוסף במשפטה של ח'אלדה ג'ראר
ד', 29.01.2020 עופר - חברות ונשיאת תפקיד בהתאחדות בלתי מותרת
ד', 15.01.2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 03.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 17.11.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
ג', 12.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
ג', 24.09.2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
א', 15.09.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
ב', 01.07.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 17.06.2019 עופר - בעיות בריאות, נשים
ב', 10.06.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 29.04.2019 עופר - הארכת מעצר, נשים
ב', 08.04.2019 עופר - נשים, סכינים
א', 24.03.2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 17.03.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
א', 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 20.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 13.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 06.02.2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט
ד', 30.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 26.12.2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 12.12.2018 עופר - נשים, קטינים
ב', 12.11.2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 04.11.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ד', 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 05.09.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר עד תום ההליכים
ד', 29.08.2018 עופר - התעללות, נשים
ה', 16.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
א', 12.08.2018 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
ד', 08.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
א', 22.07.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
א', 15.07.2018 עופר - יידוי אבנים, נשים
ד', 04.07.2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
א', 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ד', 06.06.2018 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
ד', 28.03.2018 עופר - נשים, תקיפת חייל/שוטר
ג', 30.01.2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר
א', 31.12.2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית...
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
ה', 30.11.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 01.11.2017 עופר - נשים, סטודנטים
א', 24.09.2017 עופר - התעללות, מעצר מנהלי
ד', 13.09.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 07.08.2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 09.07.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
א', 18.06.2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות
א', 21.05.2017 עופר - נשים, סכינים
ד', 17.05.2017 עופר - מעצר מנהלי, נשים
ד', 03.05.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 05.04.2017 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 26.03.2017 בית משפט מחוזי - בעיות בריאות, התעללות
ב', 13.03.2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 27.02.2017 בית משפט מחוזי - בעיות בריאות, נשים
ד', 08.02.2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 29.01.2017 עופר - נשים, סכינים
ג', 17.01.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ד', 14.12.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
א', 27.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 23.11.2016 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 21.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
ב', 07.11.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 02.11.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
א', 09.10.2016 עופר - הסתה, מעצר עד תום ההליכים
א', 25.09.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 18.09.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
ב', 29.08.2016 עופר - מעצר עד תום ההליכים, נשים
ד', 24.08.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 17.08.2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
ד', 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
ב', 08.08.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 02.08.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 20.07.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 22.06.2016 עופר - נשים, סכינים
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 25.05.2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 17.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 27.04.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 13.04.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ד', 06.04.2016 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
א', 27.03.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
ד', 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
א', 20.03.2016 עופר - נשים, תעבורה
ד', 16.03.2016 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 03.03.2016 עופר - נשים, התעללות
א', 21.02.2016 עופר - הארכת מעצר, קטינים
ג', 02.02.2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
ד', 27.01.2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 18.01.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
א', 10.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.01.2016 בית משפט מחוזי - קטינים, נשים
ג', 29.12.2015 עופר - הארכת מעצר, נשים
ג', 22.12.2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
א', 13.12.2015 עופר - קטינים, נשים
א', 06.12.2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
א', 22.11.2015 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 18.11.2015 עופר - קטינים, נשים
ג', 10.11.2015 עופר - קטינים, נשים
ד', 04.11.2015 עופר - נשים, פיגועים
א', 01.11.2015 עופר - חקירת עד, נשים
א', 25.10.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ב', 12.10.2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
א', 20.09.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ד', 09.09.2015 עופר - גזר דין, נשים
ג', 04.08.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ג', 14.07.2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
ב', 13.07.2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 24.06.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 22.06.2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 14.06.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 09.06.2015 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ג', 02.06.2015 עופר - נשים, התעללות
ה', 21.05.2015 עופר - שחרור בערבות, נשים
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 15.04.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 01.04.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
א', 08.03.2015 עופר - נשים, ערר/ערעור
ב', 16.02.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ד', 11.02.2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 01.02.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 18.01.2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
ב', 12.01.2015 עופר
ב', 05.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 29.12.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 08.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 21.09.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 02.06.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 31.10.2013 עופר - נשים, בעיות בריאות
ב', 16.09.2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 11.09.2013 בית משפט השלום - חקירת עד, נשים
א', 01.09.2013 עופר - חקירת עד, קטינים
ב', 15.07.2013 סאלם - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 01.07.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
א', 30.06.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 17.06.2013 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 05.11.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.04.2012 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 16.01.2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 19.12.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 28.11.2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 24.01.2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
ב', 03.01.2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
ב', 16.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
ד', 14.04.2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
ב', 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 30.06.2009 עופר - נשים
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 14.01.2009 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
א', 05.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
א', 28.09.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 14.05.2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 14.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
ד', 26.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
ד', 20.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ד', 13.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ד', 23.01.2008 עופר - חקירת עד, קטינים
ד', 09.01.2008 פתח תקווה - קטינים, נשים
ג', 25.12.2007 עופר - יידוי אבנים, נשים
ה', 08.11.2007 עופר - קטינים, נשים