Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סטודנטים

ב', 24.02.2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 30.12.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
א', 03.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 01.12.2019 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
ד', 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה
א', 01.09.2019 עופר - הארכת מעצר, סטודנטים
א', 18.08.2019 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 11.03.2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ב', 12.11.2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ד', 29.08.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 15.07.2018 עופר - יידוי אבנים, נשים
ד', 06.06.2018 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
ד', 23.05.2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
ד', 01.11.2017 עופר - נשים, סטודנטים
ד', 13.09.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי
ד', 05.04.2017 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 20.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 23.11.2016 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 25.09.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
ד', 24.08.2016 עופר - גזר דין, נשים
ב', 08.08.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 20.07.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
ג', 17.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 06.01.2016 בית משפט מחוזי - קטינים, נשים
ג', 29.12.2015 עופר - הארכת מעצר, נשים
א', 06.12.2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
ד', 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 17.11.2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 12.08.2015 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
ב', 16.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 02.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 16.02.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 26.01.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 29.12.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 17.08.2014 עופר - הארכת מעצר, קטינים
ג', 12.08.2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 07.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 17.02.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 30.09.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 09.09.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.04.2012 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 28.11.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 03.11.2011 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
ד', 21.09.2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
ב', 21.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 12.04.2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
א', 14.06.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 20.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 01.12.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
ב', 24.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
א', 05.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
ד', 02.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 25.06.2008 פתח תקווה - קטינים, סטודנטים
ד', 11.06.2008 פתח תקווה - ירי, הארכת מעצר
ד', 19.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, סטודנטים
ד', 05.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ג', 05.02.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 17.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 09.01.2008 פתח תקווה - קטינים, נשים
ב', 07.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.01.2008 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
ה', 06.12.2007 עופר - חקירת עד, סטודנטים