Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סכנה לבטחון האזור

ב', 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ב', 22.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 16.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 12.04.2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 10.08.2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 16.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 21.09.2015 עופר - סכנה לבטחון האזור, קטינים
ב', 15.12.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 17.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 03.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 21.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 12.05.2014 סאלם - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 18.11.2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
ב', 10.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 27.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 21.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 05.11.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 13.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 28.11.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 30.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
א', 01.05.2011 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 18.11.2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, גדר הפרדה
ד', 13.10.2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, פומביות הדיון
ב', 13.09.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 09.08.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 22.07.2010 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
ב', 05.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 21.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ג', 19.01.2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 19.10.2009 סאלם - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 17.09.2009 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 07.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
ב', 17.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 10.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 20.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 20.05.2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
ב', 27.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ג', 25.11.2008 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
א', 28.09.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ג', 23.09.2008 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
ה', 14.08.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 22.05.2008 בג"צ - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
ה', 03.04.2008 אשקלון - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
א', 30.03.2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 21.02.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, חקירת עד
ד', 13.02.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 07.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ג', 05.02.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ד', 02.01.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
ד', 02.01.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ג', 14.08.2007 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר