Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עינויים

ב', 10.02.2020 עופר - דיון נוסף במשפטה של ח'אלדה ג'ראר
ד', 29.01.2020 עופר - חברות ונשיאת תפקיד בהתאחדות בלתי מותרת
א', 15.12.2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
ב', 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 28.02.2018 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 25.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 22.12.2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
ב', 23.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
א', 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
א', 01.11.2015 עופר - חקירת עד, נשים
ב', 24.08.2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 06.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 21.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 14.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 04.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 24.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 14.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 09.09.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 26.08.2013 עופר - גזר דין, התעללות
ב', 25.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 14.01.2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
ב', 31.12.2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
ב', 17.12.2012 עופר - תנאי מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 06.06.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 28.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 22.11.2009 עופר - מעצר מנהלי, חקירת עד
ה', 22.10.2009 עופר - שחרור בערבות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 19.10.2009 סאלם - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר