Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פיגועים

ד', 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
ב', 28.10.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 01.04.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 06.02.2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט
ב', 14.01.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 27.08.2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
ב', 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 17.08.2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
ג', 02.08.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 20.07.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 03.03.2016 עופר - נשים, התעללות
ד', 04.11.2015 עופר - נשים, פיגועים
ב', 27.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 20.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 11.02.2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 17.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 14.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 21.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ה', 30.12.2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
א', 21.02.2010 סאלם - חקירת עד, פיגועים
א', 24.01.2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
ב', 18.01.2010 עופר - קטינים, פיגועים
ג', 18.08.2009 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ג', 23.12.2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 30.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ה', 29.05.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 05.05.2008 אשקלון - מנועים (ממפגש עם עו"ד), פיגועים
ב', 14.04.2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 14.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים