Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קשירת קשר לגרימת מוות

ב', 02.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 06.08.2019 עופר - מפלילים, קשירת קשר לגרימת מוות
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 12.11.2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
ד', 08.02.2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 20.12.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 02.11.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ג', 06.09.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
א', 10.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 09.02.2015 עופר - ירי, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 04.08.2014 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 20.07.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 20.11.2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
ב', 18.11.2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ג', 28.06.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 02.09.2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח