Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שחרור בערבות

ג', 24.09.2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 13.05.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור
ב', 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 01.04.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 11.03.2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
א', 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 06.02.2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט
ב', 07.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ד', 12.12.2018 עופר - נשים, קטינים
ג', 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
א', 19.08.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 12.08.2018 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
ד', 11.07.2018 עופר - הסתה, מעצר מנהלי
ד', 04.07.2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
א', 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ד', 23.05.2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
ד', 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
א', 18.03.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
א', 04.03.2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 16.01.2018 עופר - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
ד', 13.12.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 30.11.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 01.10.2017 עופר - שוהים בלתי חוקיים, שחרור בערבות
ב', 12.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 17.05.2017 עופר - מעצר מנהלי, נשים
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 24.01.2017 עופר - מאבק עממי, שחרור בערבות
ג', 17.01.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 09.10.2016 עופר - הסתה, מעצר עד תום ההליכים
א', 25.09.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 24.08.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
ב', 06.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ב', 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ד', 27.04.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 21.03.2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
ד', 16.03.2016 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 27.01.2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ד', 20.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 13.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 22.11.2015 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 16.09.2015 עופר - מעצר עד תום ההליכים, קטינים
ב', 06.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 29.06.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 14.06.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 21.05.2015 עופר - שחרור בערבות, נשים
ג', 05.05.2015 בית משפט השלום - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 04.05.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 27.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 01.03.2015 עופר - שחרור בערבות, שוהים בלתי חוקיים
א', 01.02.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 26.01.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 04.11.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 14.09.2014 עופר - שחרור בערבות, מעצר עד תום ההליכים
א', 10.08.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 06.07.2014 עופר - שחרור בערבות, קטינים
א', 08.06.2014 עופר - שחרור בערבות, שוהים בלתי חוקיים
ה', 05.06.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 02.06.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 12.05.2014 סאלם - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 28.04.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 16.04.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 06.01.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 02.12.2013 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ה', 10.10.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 05.08.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 15.07.2013 סאלם - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 14.07.2013 עופר - שחרור בערבות
ג', 18.06.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 30.04.2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 25.03.2012 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 07.03.2012 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
ג', 07.02.2012 עופר - שחרור בערבות, קטינים
ב', 28.11.2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ה', 07.07.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 31.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 21.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 13.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 11.11.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 09.08.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 22.07.2010 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
ג', 20.07.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ג', 13.07.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ה', 01.07.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 10.03.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 28.02.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 12.01.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 23.12.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 08.12.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 10.11.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 25.10.2009 עופר - שחרור בערבות, גדר הפרדה
ה', 22.10.2009 עופר - שחרור בערבות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ג', 06.10.2009 עופר - שחרור בערבות, קטינים
ג', 15.09.2009 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
ד', 09.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ה', 03.09.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 23.08.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 21.06.2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
א', 14.06.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ג', 26.05.2009 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 06.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ה', 12.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 09.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 16.12.2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ג', 23.09.2008 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
ד', 03.09.2008 פתח תקווה - שחרור בערבות, הארכת מעצר
א', 22.06.2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ד', 30.04.2008 עופר - שחרור בערבות, קטינים
ב', 14.04.2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 30.03.2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 23.09.2007 עופר - שחרור בערבות