Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תעבורה

ד', 05.09.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר עד תום ההליכים
ד', 15.08.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 03.05.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 19.04.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
א', 29.01.2017 עופר - נשים, סכינים
ד', 09.11.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
א', 20.03.2016 עופר - נשים, תעבורה
ב', 09.02.2015 עופר - ירי, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 08.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.08.2014 עופר - מעצר מנהלי, בעיות בריאות
ב', 06.01.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 16.09.2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 22.07.2013 עופר - תעבורה
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ה', 16.05.2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ג', 30.04.2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.12.2011 עופר - תעבורה
ב', 03.01.2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
ג', 30.11.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.11.2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 13.07.2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 12.07.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ג', 08.06.2010 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, תעבורה
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים