Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תקיפת חייל/שוטר

ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ד', 29.08.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 29.08.2018 עופר - התעללות, נשים
ד', 15.08.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 16.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ד', 08.08.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
א', 22.07.2018 עופר - התעללות, חקירת עד
ד', 28.03.2018 עופר - נשים, תקיפת חייל/שוטר
א', 31.12.2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית...
ד', 03.05.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 13.07.2016 עופר - הארכת מעצר, התעללות
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 17.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
א', 16.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 14.07.2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
ב', 06.07.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 29.06.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 02.06.2015 עופר - נשים, התעללות
ב', 26.01.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 30.12.2013 עופר - חקירת עד, תקיפת חייל/שוטר
ב', 02.12.2013 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 21.10.2013 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ד', 09.10.2013 בית משפט השלום - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 11.09.2013 בית משפט השלום - חקירת עד, נשים
ג', 25.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 31.10.2012 עופר - מאסר מותנה, מאבק עממי
א', 06.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 07.02.2012 עופר - שחרור בערבות, קטינים
א', 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 10.01.2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 26.12.2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 19.12.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 12.12.2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 28.11.2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר