View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

קלנדיה, המעבר צר בצד הפלסטיני מכדי לעבור בכסא גלגלים
Photographer: Tamar Fleishman
07/07/2023
א-ראם, הארמון העות'מאני
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
קלנדיה, מבט לכיוון מזרח על כביש חדש מעל השיקוע
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
קלנדיה, מבט לכיוון מערב אל אזור השיקוע
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
קלנדיה, חוזרים הביתה מאוכזבים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/06/2023
לאב ולאם היו אישורים. לבן ולבת הקטנים אין אישורים ולכן לא נתנו למשפחה לעבור
כאן מתחת יעבור כביש (אפרטהייד) לישראלים בלבד שיעקוף את מחסום קלנדיה
Photographer: Anat Tueg
22/06/2023
החומות המסתירות את סלילת כביש העיקוף השקוע לישראלים במחסום קלנדיה
Photographer: Anat Tueg
22/06/2023
קלנדיה, דוכן פירות קיץ
Photographer: Tamar Fleishman
29/05/2023
קלנדיה, תקלה במחסום
Photographer: Tamar Fleishman
21/05/2023
פצוע מכפר עקב
Photographer: Tamar Fleishman
21/05/2023
קלנדיה, הבטונדות הוסטו הצידה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
15/05/2023
קלנדיה, השער פתוח לרווחה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
15/05/2023
קלנדיה, הכניסה לחניה פתוחה ללא בודקה ודוכן מכירת המזון חזר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
15/05/2023
קלנדיה - אישה שביקשה להצטלם
Photographer: Tamar Fleishman
10/05/2023
קלנדיה – נער בן 14 מסורב מעבר לטיפול בבי"ח הדסה
Photographer: Tamar Fleishman
30/04/2023
קלנדיה - חפירת השיקוע ממזרח לכביש רק בתחילתה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה - חפירת השיקוע ממערב לכביש
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה - שער הברזל בחומה נסגר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה - חנה ש. ורונית ד. עם חבר חדש
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – בטונדות עם פתחים בכניסה המזרחית
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – העליה לחניה הפרטית חסומה בג'יפ ומאבטח
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – גם העליה ברגל למגרש החניה הפרטי חסומה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – הכניסה לחניה הפרטית חסומה בבטונדות וגדר תיל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – מגרש החניה העליון נחסם
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
הכניסה למתחם מצד מזרח - הקיוסק סולק, מגרש החניה העליון נחסם
קלנדיה – אזור כניסת הגברים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – הכניסה למגרש החניה חסומה בבטונדות
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – מתחם המחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
מתחם המחסום מימין, באמצע מגדל שמירה ומשמאל, תחת הקירוי הכחול, מעברי הכניסה של הגברים
קלנדיה – שער נוסף פתוח לכניסת הולכי רגל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – הכביש חסום בבוטנדות
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – מגרש חניה קטן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
מגרש חניה קטן מעבר לחומה עם ציור הקיר הגדול, ואחריו הכביש (היכן שמערבל הבטון). התנועה ברכב בין קלנדיה לרמאללה אפשרית רק מעבר לחומה המצויירת
קלנדיה – מעברים בין נתיבי הכביש החסומים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – פתחים בחומה לכניסה ברגל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – בודקה משוכללת לכבוד הרמדאן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעברים לכניסת נשים 4
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעברים לכניסת נשים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעברים לכניסת נשים 2
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023