View Album | Page 6 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

רוכל מוכר קפה, ממתקים וסידקית בפקק
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
03/08/2022
החלק העליון של הגדר פורק
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
03/08/2022
ארגזי פירות וירקות
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
03/08/2022
מוכר העוגות
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
03/08/2022
הקיוסק שליד הכניסה למיתחם המחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
03/08/2022
דוכן למכירת פלאפל  ומזון
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
03/08/2022
אחד משני מילדיו של ראעד שעובד עמו ברוכלות
Photographer: Tamar Fleishman
31/07/2022
שני אמבולנסים חוסמים את ציר התנועה
Photographer: Tamar Fleishman
17/07/2022
חזית מחנה הפליטים בקלנדיה
Photographer: Tamar Fleishman
17/07/2022
הצובאים על הפתחים
Photographer: Tamar Fleishman
29/06/2022
מבט מהחוץ אל התוך
Photographer: Tamar Fleishman
29/06/2022
מבט מהגשר דרומה על העבודות על השיקוע
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
21/06/2022
חניון האוטובוסים החדש
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
21/06/2022
התורים חזרו לקלנדיה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
21/06/2022
משרד המת"ק
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2022
דוכן פירות העונה
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2022
עלי, אימו ואיש הצוות הרפואי באמבולנס
Photographer: Tamar Fleishman
07/06/2022
עלי בדרך לבית החולים
Photographer: Tamar Fleishman
07/06/2022
גשר הולכי הרגל מתחיל בחניית האוטובוסים מרמאללה
Photographer: Anat Tueg
22/05/2022
תינוק מעוכב בדרך לבית החולים
Photographer: Tamar Fleishman
29/05/2022
עבדאללה בדוכן הפירות שלו
Photographer: Tamar Fleishman
17/05/2022
שלטי הברכה לרמדאן קרועים למחצה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
ציור הקיר והרוכל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
ציור הקיר עם ההקדשה והרוכל שמתמקם על הגדר המפרידה בין המסלולים
ציור הקיר לאחר השלמת הצביעה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
נוספה דמות ונצבעו דמויות אחרות בציור הקיר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
הקדשה נוספה לציור הקיר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
עוברים דרך השלבים בגדר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
שוב יש תורים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
שוב שותים קפה של בוקר בזולה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
בדוכן המזון שוב מטגנים על הבוקר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
הקיוסק שב למקומו הקודם
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
שוטר עם שרשרת כדורי ספוג
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
אזוק נלקח למעצר
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
שוטרים מדכאים מחאה
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
מחאה על הריגתה של העיתונאית שירין אבו-עאקלה
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
מאמבולנס שטחים לאמבולנס ירושלמי
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022