View Album | Page 13 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן, קשת בענן
Photographer: Rachel Afek
14/01/2021
יום חורפי, קשת בענן מעל בקעת הירדן
בקעת הירדן, חאלת מכחול: טלה נולד
Photographer: Rachel Afek
14/01/2021
ילד קטן מחזיק מחזיק טלה על הברכיים
בקעת הירדן, חאלת מכחול: בין שמיים וארץ
Photographer: Rachel Afek
14/01/2021
בקעת הירדן: פעילות בגן ילדים חדש
Photographer: Rachel Afek
22/10/2020
ילדים משחקים בגן ילדים חדש בבקעת הירדן
בקעת הירדן: ילדים משחקים בגן חדש
Photographer: Rachel Afek
22/10/2020
ילדים משחקים בגן חדש בבקעת הירדן
בקעת הירדן: מתנחלים מגדרים שטח פתוח לאורך הכביש כדי למנוע מעבר רועים פלסטינים למרעה
Photographer: Rachel Afek
22/10/2020
גידור שטח פתוח לאורך כביש בבקעת הירדן, כדי לעצור את מעבר הרועים והעדרים למרעה
שיבואו ימים שקטים, אנשאללה ח'יר
Photographer: Rachel Afek
03/12/2020
לרוע המזל גם לידם נמצא מחנה צבאי במרחק אבן או שתיים
Photographer: Rachel Afek
03/12/2020
שלטים בהפגנה
Photographer: Rachel Afek
24/11/2020
הגיעו עשרות מעטות של פלסטינים מרחבי הגדה, וכמה ישראלים מתעיוש.
הפגנה נגד הסיפוח
Photographer: Rachel Afek
24/11/2020
הפלסטינים, עם דגלי פלסטין ושלטים ומגפון, גברים, צעדו בביטחון לכיוון הצבא
חיילת, צלם ומפגינים
Photographer: Rachel Afek
24/11/2020
מחסום תיאסיר: צה"ל מול מפגינים פלסטינים
Photographer: WAFA
24/11/2020
Around the Taysir checkpoint: The IDF confronts Palestinian demonstrators
שקיעה
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
לקראת שקיעה
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
חיבוק
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
רועה
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
ליווי רועים באום זוקא
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
גן מעוצב בידי אומנית בעין אל בידה.
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
ביקור בגן ילדים
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
ביקור בגן ילדים
Photographer: Rachel Afek
05/11/2020
בקעת הירדן, עין סכות: יום בילוי ברחצה במעין
Photographer: Nurit Popper
30/08/2020
בקעת הירדן, עין סכות: יום כיף לבנות הבקעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2020
עין סכות בקעת הירדן: הכיף הגדול רחצה במי המעין
Photographer: Nurit Popper
30/08/2020
בקעת הירדן: פתאום צץ מולנו צבי יפה תואר
Photographer: Nurit Popper
15/09/2020
פתאום צץ מולנו צבי יפה תואר
בקעת הירדן: שוב מסלקים רועים בתואנת כניסה לשטח צבאי
Photographer: Nurit Popper
15/09/2020
משמר הגבול בא לעצור רועה פלסטיני בבקעה, בתואנת שטח צבאי
בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: אחרי הריסת אוהל המטבח, זה מה שהצליחו להציל
Photographer: Daphne Banai
27/08/2020
כלי מטבח שהספיקו להוציא לפני שהחיילים הרסו את המבנה
בקעת הירדן: מאהל המגורים מרוסק בעזרת  D9 צבאי
Photographer: Daphne Banai
27/08/2020
בקעת הירדן: תראו את האנשים שאת בתיהם אתם הורסים
Photographer: Daphne Banai
27/08/2020
יושבת בפתח אוהל מאולתר. לאחר שהצבא הרס את מגוריהם. קייץ חם 40 מעלות
בקעת הירדן, נורית מביאה ארגז מזון לחמרה
Photographer: Daphne Banai
13/08/2020
בקעת הירדן: שטח השיפוט של התנחלות חמרה לפי תצלום אווירי
Photographer:
13/08/2020