View Album | Page 14 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן: שטח השיפוט של התנחלות חמרה לפי תצלום אווירי
Photographer:
13/08/2020
אל אל-פאריסייה בקעת הירדן: נערים מהתנחלות מחולה משתלטים על הגבעה הסמוכה, שותלים עצים ומעבירים צינור מים
Photographer: Rachel Afek
06/08/2020
בקעת הירדן: דרכי עפר נידחות בהן נסענו
Photographer: Rachel Afek
06/08/2020
עזון: נחיל דבורים נודד
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
עין סכות: נשים יהודיות לא יודעות מה שטח A, B, C, סיפוח ?? אבל הבריכה הזו שלנו!
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
עזון: נחיל דבורים
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
בקעת הירדן: בורהאן משקה את הצאן
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: עודה במטע התמרים בג'יפתליק
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: כתב הניו יורק טיימס מראיין את מוכר הקפה
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Daphne Banai
17/06/2020
בקעת הירדן: אבו סקר
Photographer:
17/06/2020
בקעת הירדן: נטיעות חדשות בשטח מרעה
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
בקעת הירדן: ר' עם השמסייה החדשה
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
בקעת הירדן: אבו חלף ובידו צרור עלי חרדל
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
בקעת הירדן:  מחנה נטוש ליד מחסום תיאסיר
Photographer: Ronny Perlman
11/06/2020
בקעת הירדן: שריפות פרצו בשדות חומסה
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
חומסה, בקעת הירדן הפלסטינית: מי חורש שדה שטרם נקצר? רק טנקים של צה"ל
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
השריפות בבקעת הירדן, עומַר בודק את הנזק בשדותיו
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
בקעת הירדן: השערים הנעולים על הדרך המובילה אל מחוץ להתנחלות רועי
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
בקעת הירדן: שיבולים שנשרפו
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
אל פאריסיה: בולדוזר צבאי מוריד חסימה שהקים שלשום, בהתערבות גורמים משפטיים
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
בקעת הירדן, אhבזיק: הרסו מאהל מגורים והחרימו את הציוד
Photographer:
26/03/2020
גם הילדים נהנים מהשקט ומהפריחה, זמנית
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
התלמידה המוכשרת ביותר
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
כבשים רועות בשדה הירוק
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
בקעת הירדן:  מכוניות מעוכבות במחסום חמרה
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
בקעת הירדן" מבני מגורים ומכלאות לבעלי חיים במאחז שירת העשבים
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
בקעת הירדן: מתנחלים סוגרים את המרעה בחוטי תיל כדי למנוע מרועים מקומיים לרעות את עדריהם
Photographer: Rina Zur
22/02/2020
עוג'ה, בקעת הירדן: ג'יפ צבאי רודף עדר פלסטיני כדי להרחיקו מהמאחז הבלתי חוקי הסמוך
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
עוג'ה בקעת הירדן: פסטורליה בלתי אפשרית, בכל רגע צפוי להגיח הקוזאק היהודי...
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
עוג'ה בקעת הירדן: נטיעות טו בשבט סמוך למאחז בלתי חוקי, על אדמה ששייכת לכאורה לוואקף המוסלמי
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
בקעת הירדן עדיין ירוקה
Photographer: Rachel Afek
02/02/2020
הצינור עובר מתחת לכביש וממשיך לכיוון המאחז
Photographer: Omer
05/02/2020
בקעת הירדן: צינור מים שיוצא מהתנחלות משכיות לעבר המאחז הפיראטי מדרום
Photographer: Sharon Gamzu
05/02/2020
מכתב תשובה בעניין חסימת הדרך למאהל, שנשלח ליועמ"ש יהודה ושומרון ב 2.2.2020
Photographer:
05/02/2020