View Album | Page 16 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

רשאש: הסוס, המתנחל והצבא
Photographer:
06/11/2019
רשאש: הסוס, המתנחל וכל החברה מהצבא, אשר גרשו את הרועים הפלסטינים למרעה מרוחק ודל, כדי "למנוע חיכוכים"
רשאש: אחד מנערי הגבעות, ילד ממש, משקיף לעבר העדר "שלו"
Photographer: Rita Mendes-Flohr
06/11/2019
רשאש: מתנחל על סוס מתקרב אלי מאוד, נתקל בי בכוונה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
06/11/2019
רשאש: מתנחל על סוס מתקרב אלי מאוד, נתקל בי בכוונה, ומאפשר לי בכך צילום תקריב
רשאש: אחד מנערי הגבעות עם עדר הכבשים הלבנות והגזוזות
Photographer: Rita Mendes-Flohr
06/11/2019
ח'אלת מכחול: ילדי משפחתו של בורהאן משחקים עם הכדור החדש, ורמי שנולד נכה נראה שמח מכולם
Photographer: Daphne Banai
10/07/2019
בורהאן עם בתו הפצועה יקין
Photographer: Daphne Banai
10/07/2019
בקעת הירדן: בכניסה לכפר דומא עוברים ליד הזיתים שהמתנחלים שרפו
Photographer: Daphne Banai
10/07/2019
בקעת הירדן: שער גוכיה פתוח
Photographer: Daphne Banai
10/07/2019
אזור ח' עין א רשאש
Photographer:
30/08/2019
בקעת הירדן, ברדלה: השדות האלה לא הושקו בקיץ כי הצינורות נחתכו
Photographer: Daphne Banai
26/08/2019
הריסות מאגר המים
Photographer: Daphne Banai
26/08/2019
בקעת הירדן, ברדלה: צינור מים חתוך בברדלה
Photographer: Daphne Banai
26/08/2019
16.8.19 בקעת הירדן, עין סכות: אחרי שעזבו הגברים את הבריכה הגדולה, סוף סוף הסכימו הנשים לעבור
Photographer: Rachel Afek
16/08/2019
19.8.19 בקעת הירדן, עין סכות: הבקעה לוהטת ובמים נהדר. יום כיף לנשים ישראליות ופלסטיניות
Photographer: Rachel Afek
16/08/2019
בקעת הירדן, עין סכות: הבריכות ליד גדר המערכת מוקפות בקנה סוף, מים ירוקים, דגים שטים כשאין מפריע, ואחר כך ילדים בגלגלים צבעוניים. כיף גדול. אין מילה אחרת.
Photographer: Rachel Afek
10/08/2019
בקעת הירדן, עין סכות: המקום התמלא בילדים מכמה אזורים בבקעה. ילדים ואבות ואנחנו הרבה מתנדבים. עם ציוד, אוכל וכל מה שצריך
Photographer: Rachel Afek
10/08/2019
בקעת הירדן. שבת בבוקר יום יפה. הכביש ריק לגמרי, נסיעה חלקה ומהירה עד הבקעה במהירות שיא של שעה ורבע. מעמיסה משפחה למכונית ונוסעים ליום כיף בעין סכוּת
Photographer: Rachel Afek
10/08/2019
פרות בכניסה למאחז היהודי הבלתי חוקי באום זוקא והצינור שגונב מים מהבאר של הפלסטינים בסמרה
Photographer: Daphne Banai
21/07/2019
על מיכל המים לאחר ההריסה
Photographer: Daphne Banai
21/07/2019
אחרי הריסת המגורים זה המקום המוצל היחידי שנותר
Photographer: Daphne Banai
21/07/2019
בקעת הירדן דיר ג'ריר: הרועים הפלסטינים מתבוננים באדמות המעובדות שלהם בעמק
Photographer: Rita Mendes-Flohr
17/07/2019
בקעת הירדן, דיר ג'ריר: עם שחר מגיעים מתנחלים ממאחז מעלה שלמה עם צאנם לגבעה שבצידו האחר של העמק המעובד
Photographer: Rita Mendes-Flohr
17/07/2019
עוג'ה: שני חיילים מחכים להוראות
Photographer: Rita Mendes-Flohr
04/07/2019
גיא הירשפלד מסביר לחיילים חדשים על הכיבוש
Photographer: Rita Mendes-Flohr
04/07/2019
בקעת הירדן: נער פלסטיני רועה בעוג'ה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
04/07/2019
נער הגבעות על הטרקטורון, בהמשך מאהל הרועים ברשאש
Photographer:
13/06/2019
בקעת הירדן: יום הולדת השתרבב לחג הכללי וככה זה נראה
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
בקעת הירדן: רמדאן או לא רמדאן, הכבשים צריכות את שלהן, והגבינה זקוקה לחלב, והשוחט לעז והחד גדיא...
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
יומולדת של אביב השתרבב לחג הכללי
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
הכבשים בח'אלת מכחול
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
ערמות של טחין או קמח מפוזרות על שארית זהב חיטה
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
ערמות של טחין או קמח מפוזרות על שארית זהב חיטה
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
בקעת הירדן: משאית מביאה מתנות מערביי ישראל לתושבי הבקעה לכבוד הרמדאן
Photographer:
01/06/2019
בקעת הירדן: משאית מלאה מתנות לכבוד עיד אל פיטר
Photographer:
01/06/2019
בקעת הירדן: כבשים בסככת הצל
Photographer:
04/05/2019
בקעת הירדן: משלחת נשים ערביות ישראליות מביאות לקהילות הרועים מתנות לכבוד הרמדאן
Photographer:
04/05/2019