View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

כביש אלון. מצפון ליריחו מזרח מערב
Photographer: Rachel Afek
05/10/2023
עין דיוק. אללא החמודה
Photographer: Rachel Afek
05/10/2023
עין דיוק. כפר בדואי מצפון ליריחו
בקעת הירדן. העגלה מוכנה לדרך עם שני סמולנים
Photographer: Rachel Afek
05/10/2023
רשאש - הירידה למעין שכבר אינה בשימוש
Photographer: Micky Fisher
11/09/2023
הירידה לעין רשאש  אינה בשימוש מאז הקמת המאחז מלאכי השלום
רשאש:  "מגרש משחקים"
Photographer: Micky Fisher
12/09/2023
רשאש. בדרך לביה"ס בדומא
Photographer: Micky Fisher
12/09/2023
ליווי רועים בבקעת הירדן: נאוה מלווה את העדר של י' מתחת לבסיס הצבאי
Photographer: Elena
07/09/2023
עין סכות, הכבשים שותות ממי המעיינות הדלים
Photographer:
07/09/2023
זריחה מעל בקעת הירדן עין סכות
Photographer: Miki Fisher
07/09/2023
בקעת הירדן, כבון: פעם היה פה בית
Photographer: Doron Minhurt
07/08/2023
מתנחלים בפתח ביתו של אבו סלימאן, כבון
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
בקעת הירדן, כבון: רק הטאבון נשאר
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
חורבות הקהילה בכבון בין עצי השקד
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
כבון, בקעת הירדן: אב ובנו מפנים את שרידי ביתם
Photographer: Daphne Banai
07/08/2023
בקעת הירדן: בולדוזר מחדש את סוללת העפר מול אל מיכּסר
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
בקעת הירדן: הרפת של המאחז היהודי החדש ליד גיתית
Photographer: NURIT
14/06/2023
בקעת הירדן: המאחז החדש ליד התנחלות בקעות
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
בקעת הירדן: בולדוזר חוסם את דרך המשמשת לתלמידים להגיע לאוטובוסים לבית הספר
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
דפנה וצביה צופות בחסימת דרכי העפר מפני הפלסטינים
Photographer: Nurit Popper
14/06/2023
בקעת הירדן: שקי המזון לצאן של אבו סאפי, לאחר שנקרעו וםוזרו לכל עבר ע"י החיילים
Photographer: Nurit Popper
16/06/2023
בית הספר הנטוש בעין סמיה וממעל התנחלות כוכב שחר
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
חורבות עין סמיה
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
עין סמיה: אימן ואבו סלימאן בכבון
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
מבנה הרוס בעין סמיה
Photographer: Nurit Popper
11/06/2023
הדרך החדשה ממלאכי השלום למאחז החדש
Photographer: Nava Toledano
03/07/2023
המחסום בכניסה למוע'ייר
Photographer: Nava Toledano
03/07/2023
סמרה: הגר מראיינת את פאוזי ואיימן
Photographer: Rachel Afek
09/02/2023
בקעת הירדן - הפרות של משפחת מ'
Photographer: Nurit Popper
21/02/2023
בקעת הירדן - בונים שדה של פאנלים סולריים ליד התנחלות גיתית
Photographer: Nurit Popper
21/02/2023
בקעת הירדן - בנייה חדשה ליד התנחלות גיתית
Photographer: Nurit Popper
21/02/2023
כביש 90 - השער של הגדר הסוגרת את אום זוקא
Photographer: Nava Toledano
01/03/2023
אל אל-פאריסייה - מעיין עין רנה
Photographer: Nava Toledano
01/03/2023
שדמות מחולה
Photographer: Ahmed
23/02/2023
המתנחל שהכה את הילד ולקח את החמור 
בקעת הירדן - בחממה של מחמוד
Photographer: Nurit Popper
15/02/2023
עיישה בבית חולים בטובאס
Photographer: Nurit Popper
16/02/2023
בקעת הירדן - שער חדש בדרך למעיינות
Photographer: Nurit Popper
15/02/2023
מחסום חדש בדרך למעיינות ומסביבו סלעים למניעת מעבר רכבים