View Album | Page 5 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

אזור חמרה: פרה זו (בהיריון) ספגה חבטות באלה, אינה אוכלה ושולה כבר יממה
Photographer: Hagar Gefen
27/11/2021
מרעה הבקר מדרום להתנחלות שדמות מחולה
Photographer: Hagar Gefen
27/11/2021
העדר עולה דרומה בחיפוש אחר מזון
Photographer: Hagar Gefen
27/11/2021
ח'לת מכחול: יופי שכזה 2
Photographer: Rachel Afek
25/11/2021
ח'לת מכחול: כזה יופי
Photographer: Rachel Afek
25/11/2021
ח'לת מכחול: בועות סבון
Photographer: Rachel Afek
25/11/2021
פשטידת קולוסטרום
Photographer: Hagar Gefen
16/11/2021
הכנת המלט
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
הכנת המלט לדיפון וחיזוק החסימה
המשך בניית החסימה
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
הוספת אבנים קטנות יותר לסתימת חורים ולחיזוק
בניית החסימה
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
עיבוי חסימת המים, בהתחלה ע"י אבנים גדולות
איסוף אבנים בשטח
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
אסוף אבנים להגבהה ולעיבוי החסימה של המים
בור המים 2021
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
בור מים בבקעת הירדן במצב טוב בזכות עבודת לוחמים לשלום לפני שנתיים
בקעת הירדן: איסוף מי הגשמים לבור מים
Photographer: Gali Hanadin
19/11/2021
בקעת הירדן: מי השיטפון יובלו לבור מים
Photographer: Gali Hanadin
19/11/2021
בקעת הירדן: מצפה ג'ינו בשמורת אום זוקא
Photographer: Shahar Shiloh
21/11/2021
נורית ומיכל המים שהצבא פוצץ
Photographer: Daphne Banai
11/11/2021
בקעת הירדן, הנוף הנשקף למרגלות מאחז בלתי חוקי אביתר (הכפר קובלאן)
Photographer: Nurit Popper
11/11/2021
בקעת הירדן, אל מייתה: עמודי האוהל קשורים בכאפייה
Photographer: Daphne Banai
11/11/2021
בקעת הירדן, אל מייתה: בור המים
Photographer: Nurit Popper
11/11/2021
מחסן הקש
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
ח'לת מכחוּל, מחסן הקש של אבו חלף, משמש מנוחה זמנית ליונים
אוהב מכוניות
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
ח'לת מכחוּל - אוהב מכוניות יחיה, בגיל 3 לא מוותר על אף נסיעה, גם כשהמכונית עומדת
ג'אנה בזרועות הדסה
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
ג'אנה התאוששה מארוע המשטרה, בזרועות הדסה
עגלה עמוסה בציוד
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
העגלה של צביה עמוסה בציוד, בגדים, שטיחים ושאר ציוד
פרחים על עדן החלון
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
חדידיה, גן הילדים. ארבע בנות שמחות
Photographer: Rachel Afek
21/10/2021
ח'לת מכחול: שטיחים לאוהל לקראת החורף
Photographer: Rachel Afek
21/10/2021
ח'לת מכחול: מכסים את החציר (1)
Photographer: Ariel Freedman
17/11/2021
ה שטח החדש לגרעיני השעורה, שלוש שכבות פלסטיק וגדר
Photographer: Hagar Gefen
11/11/2021
המעיין בקרבת פארסייה: אפשר להשקות את העדר בדרך למרעה ובחזרה הביתה
Photographer: Hagar Gefen
14/11/2021
עין חילווה: המעין סגור לפלסטינים, פתוח מתנחלים
Photographer: Nina Seba
08/11/2021
הפנלים הסולרים הרוסים
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
מיכל המים חתוך לשנים
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
מיכל המים חתוך לשנים וכל המים שנשפכו הרטיבו סביבו את הקרקע
דיר העזים הרוס
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
אחרי הרס האוהל המשפחתי
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
הכוחות הרסו אוהל מגורים ששימשו משפחה שלמה
אל מייתה: שברו את המיכל הגדול ושפכו את המים היקרים על האדמה
Photographer: Nurit Popper
02/11/2021
אל מייתה בקעת הירדן:
Photographer: Nurit Popper
02/11/2021
כל מה שנשאר מאוהל המגורים של משפחה בדואית בת 9 נפשות