View Album | Page 4 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Anin checkpoint Album

עאנין: החקלאי א' ממתין וממתין וממתין
Photographer: Neta Golan
17/11/2021
מחסום עאנין: שיעורי הבית נשכחו במחסום
Photographer: Neta Golan
27/10/2021
חוזרים הביתה לגדה דרך הפרצה הגדולה בגדר מול אום אל פחם
Photographer: Ruti Tuval
26/10/2021
Returning home to the West Bank through the large breach in the fence in front of Umm al-Fahm
מחסום עאנין: טרקטור עובר בין העמודונים החוסמים
Photographer: Marina Banai
17/10/2021
מחסום עאנין: מישהו זורק בגדים טובים (שאנו הבאנו?)
Photographer:
17/10/2021
מחסום עאנין: החיילים משקיעים הרבה עבודה בפתיחת המחסום, לשני חקלאים בלבד
Photographer: Shuli Bar
20/10/2021
מחסום עאנין: כולם עברו ויעברו בפרצה, רק מ' עובר בשעה הרשמית
Photographer: Shuli Bar
06/10/2021
במחסום עאנין נלחמים בגנבי מכוניות
Photographer: Shuli Bar
28/07/2021
מחסום עאנין
Photographer: חנה הלר
14/07/2021
השער הנעול מוגן בחסמים אך לידו פרצה גדולה להולכי רגל
מחסום עאנין
Photographer: חנה הלר
14/07/2021
אחרי שגנבים שברו את המנעול בשער המרכזי כדי להבריח לגדה רכב ישראלי גנוב, צה"ל תקע עמודי ברזל כמכשול, שניתן להזיזם בקלות..
מחסום עאנין: יותר חיילים מפלסטינים
Photographer: חנה הלר
16/06/2021
פיצי, על רקע הגדר וכפר אום דאר בין עאנין ליעבד
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
כאן ניתן לראות, בתוך הגדר, את אחד מ74 השערים שרובם נשארו סגורים ולא מאפשרים מעבר לחקלאים שחיים בקרבתם. חקלאים אלה, נאלצים להגיע למחסומים שנפתחים לזמן קצר פעמיים היום בחלק מימי השבוע.
הפירצה ה"מתוקנת"
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
בדרך מהפירצה בגדר לעבודה באום אל פאחם
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
מבט רחב על הגדר הפרוצה באזור עאנין
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
בשביל בין הגדר לאום אל פאחם
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
אנו עומדות ליד השביל שבו עוברים הפלסטינים לעבודה באום אל פאחם
מחסום עאנין
Photographer: Shuli Bar
09/06/2021
שניים מתוך שלושת שערי המחסום (214) פתוחים לרווחה וכבר לא נעולים, לדוגמה השער בצד מרחב התפר
הפרצה במחסום עאנין
Photographer: Shuli Bar
03/06/2021
מחסום עאנין נעול אבל ליד השער יש פרצה גדולה מאוד
Photographer: רותי תובל
24/01/2021
במחסום עאנין השער האמצעי נעול אבל לצידו יש פרצה גדולה מאוד בגדר
הבן של מ' מעאנין מרסס את העשבייה בכרם הזיתים הקרוב לבית
Photographer: A Palestinian resident
07/04/2020
ארוחת הערב לשבירת הצום ברמדאן, אצל מ' מעאנין
Photographer: A Palestinian resident
01/05/2020
מחסום עאנין: הפרצה הגדולה בגדר המערכת במחסום עאנין, רכב יכול לעבור בה
Photographer: רותי תובל
05/08/2020
מחסום עאנין: חיים קשה
Photographer: רותי תובל
19/11/2019
מחסום טורה: על קיר סככת הבטון נכתב בעברית "חיים קשה" ובערבית
מחסום עאנין: חוזרים מקניות בג'נין אל מרחב התפר
Photographer: רותי תובל
14/06/2020
מחסום עאנין: מעבירים גרוטאות לכפר
Photographer: רותי תובל
23/07/2020
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
Photographer: רותי תובל
20/07/2020
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
Photographer: רותי תובל
20/07/2020
מחסום עאנין: מרינה על רקע הזריחה
Photographer: רותי תובל
05/08/2020
מחסום עאנין: פותחים
Photographer: רותי תובל
06/09/2020
מחסום עאנין: האשפה באדיבות חיילי צה"ל
Photographer: רותי תובל
31/08/2020
צומת ברטעה:  מוניות ממתינות למבריחי הגדר
Photographer: רותי תובל
31/08/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
Photographer: רותי תובל
10/11/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
Photographer: רותי תובל
17/11/2020
סיתוונית בשטח C
Photographer: רותי תובל
17/11/2020
מחסום טורה: חוזרים לגדה ממרחב התפר בתום יום מסיק
Photographer: Tami Ritov
03/12/2020
מחסום עאנין: מחזירים הביתה גרוטאות ממרחב התפר
Photographer: Tami Ritov
12/11/2020