View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Etzion DCO Album

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/02/2020
מפות נלוות לתכנית מפורטת, מת"ק עציון
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/02/2020
מת"ק עציון: שירותי הנשים נעולים כבר שבועיים. מניסיון העבר זה ייקח חודשים עד שיתקנו את התקלה
Photographer: Natanya Ginsburg
17/02/2020
מת"ק עציון: אנשים אלה באו לברר אם אדמותיהם עדיין בבעלותם או עברו לידי המתנחלים!
Photographer: Natanya Ginsburg
17/02/2020
מת"ק עציון: בהגיענו אנשים אלה עוד המתינו כשעה עד שהוכנסו למשרדים
Photographer: Natanya Ginsburg
17/02/2020
מת"ק עציון: עוד שער ברזל נולד, למי? למה?
Photographer: Natanya Ginsburg
10/02/2020
מת"ק עציון: פרשת השירותים במתק נמשכת. שירותי הנשים נעולים
Photographer: Natanya Ginsburg
03/02/2020
מת"ק עציון: בן 90 מסוכן לביטחון מדינת ישראל
Photographer: Natanya Ginsburg
03/02/2020
מת"ק עציון: המשרד המאולתר של מחסום ווטש
Photographer: Natanya Ginsburg
27/02/2020
מת"ק עציון: המחשב מקולקל אי אפשר לשלם פה את הקנס
Photographer: Natanya Ginsburg
20/01/2020
קצין וחייל משוחחים עם הנכה באדיבות ובנימוס שאין שומעים במקום הזה!
Photographer: Natanya Ginsburg
13/01/2020
מת"ק עציון: למה להעביר ממתק למתק?
Photographer: Natanya Ginsburg
13/01/2020
במודעה חת נאמר שמתחילת השבוע ינפיקו כאן כרטיסים מגנטיים רק לתושבי בית לחם, בית ג'אלא ובית סאחור. האחרים שיםנו לתרקומיא
Photographer: Ronit Dahan Ramati
18/12/2019
הודעה שנייה על הקיר: בין ה-22 ל-30 לא יונפקו כרטיסים מגנטיים בכלל. נא לפנות לתרקומיא
Photographer: Ronit Dahan Ramati
18/12/2019
על הקיר מודעה: מתחילת השבוע ינפיקו כאן כרטיסים מגנטיים רק לתושבי בית לחם, בית ג'אלה ובית צחור, השאר שילכו לרקומיא
Photographer: Ronit Dahan Ramati
18/12/2019
מת"ק עציון: הודות סותרות. בילבול
Photographer: Natanya Ginsburg
23/12/2019
מת"ק עציון: שתי הודעות סותרות ומבלבלות, בנוגע לזכאים לקבל כאן כרטיס מגנטי. הכל כדי להקשות על הפלסטינים
השירותים החדשים!
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
מת"ק עציון: השער החדש
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
מת"ק עציון: השירותים חזרו !
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
נשאר רק לתהות מי נותן צווי מניעה לתאריך כזה?
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
כרטיסים מגנטים רק בתרקומיא, נסיעה ארוכה ויקרה
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
בשורה רעה לתושבים ממספר כפרים סביב מת"ק עציון: כרטיסים מגנטים רק בתרקומיא, בנסיעה ארוכה ויקרה הרבה יותר
מת"ק עציון: פלאי פלאים, שירותים חדשים צצו לפתע בחצר המת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
במהלך החודשים האחרונים השירותים של מת"ק עציון הגיעו לדרגת טינופת בלתי אנושית לאחר שצינור המים אליהם נותק. והנה הגיעו החדשים.
The waiting room at DCO Etzion was completely empty today
Photographer: Natanya Ginsburg
02/12/2019
The toilet has suddenly disappeared
Photographer: Shlomit Steinitz
02/12/2019
An empty waiting hall
Photographer: Shlomit Steinitz
02/12/2019
על מכונית חונה נתלה שלט מחאה גדול
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/11/2019
על מכונית חונה היה שלט מחאה גדול, פנייה לראש הממשלה ולנשיא ארצות הברית לשחרר פלסטיני שחזר להיות יהודי ועתה הוא כלוא אצל השב"כ הפלסטיני
Improvement in favor of the occupation
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/11/2019
שיפוצים במת"ק עציון: הגדרות החדשות נצבעו בצהוב וביניהן הוצבו שערים צהובים. לידם היו מונחות לךקי גדרות ירוקות, שכנראה באמצעותן יחסמו את הכניסה לשטח מגודר מעבר לשערים והתוצאה תהיה מן הסתם צמצום החניה לפלסטינים
מת"ק עציון: עבודות הרחבה בחניה
Photographer: Ronit Dahan Ramati
13/11/2019
מת"ק עציון: הכיבוש לא הולך לשום מקום, ובחנייה מתבצעות עבודות הרחבה
בשירותי הנשים במת"ק עציון יש מים זורמים בכיור
Photographer:
30/10/2019
שירותי הנשים במת"ק עציון נקיים יותר
Photographer:
30/10/2019
שיפור בתחזוקת שירותי הנשים במת"ק עציון: יש מים בכיור!
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer: Rachel Afek
02/09/2019
הפעם הדלת לשרותים היתה פתוחה, אבל הטינופת נשארה מזעזעת
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
מישהו מנסה למשוך צינור כדי לנקות את שרותי הנשים, אבל אין מים...
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
שלושתנו, צעירות בלב ומתקדמות בשנים במת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
שלושתנו, צעירות בלב ומתקדמות בשנים - שלומית ה"תינוקת" (70), נתניה (80) ואורה (90), מוחצאות זמן בגילנו המתקדם לצאת למת"קים ולעמוד -גוף ונשמה- מול הכיבוש, המתנחלים, המחסומים, הצבא והמשטרה
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer: Rachel Afek
03/10/2019
כרגיל ממתינים בשמש הקופחת
Photographer: Natanya Ginsburg
09/09/2019
הדלת לאולם ההמתנה במת"ק עציון שוב נעולה, אנשים ממתינים בחוץ. דרך החלון מישהו לוקח מהם את תעודות הזהות ועורך רשימת המתנה שתחכה להם כאשר יכנסו פנימה.