View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Etzion DCO Album

מת"ק עציון: השער החדש
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
מת"ק עציון: השירותים חזרו !
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/12/2019
נשאר רק לתהות מי נותן צווי מניעה לתאריך כזה?
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
כרטיסים מגנטים רק בתרקומיא, נסיעה ארוכה ויקרה
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
בשורה רעה לתושבים ממספר כפרים סביב מת"ק עציון: כרטיסים מגנטים רק בתרקומיא, בנסיעה ארוכה ויקרה הרבה יותר
מת"ק עציון: פלאי פלאים, שירותים חדשים צצו לפתע בחצר המת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
16/12/2019
במהלך החודשים האחרונים השירותים של מת"ק עציון הגיעו לדרגת טינופת בלתי אנושית לאחר שצינור המים אליהם נותק. והנה הגיעו החדשים.
The waiting room at DCO Etzion was completely empty today
Photographer: Natanya Ginsburg
02/12/2019
The toilet has suddenly disappeared
Photographer: Shlomit Steinitz
02/12/2019
An empty waiting hall
Photographer: Shlomit Steinitz
02/12/2019
על מכונית חונה נתלה שלט מחאה גדול
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/11/2019
על מכונית חונה היה שלט מחאה גדול, פנייה לראש הממשלה ולנשיא ארצות הברית לשחרר פלסטיני שחזר להיות יהודי ועתה הוא כלוא אצל השב"כ הפלסטיני
Improvement in favor of the occupation
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/11/2019
שיפוצים במת"ק עציון: הגדרות החדשות נצבעו בצהוב וביניהן הוצבו שערים צהובים. לידם היו מונחות לךקי גדרות ירוקות, שכנראה באמצעותן יחסמו את הכניסה לשטח מגודר מעבר לשערים והתוצאה תהיה מן הסתם צמצום החניה לפלסטינים
מת"ק עציון: עבודות הרחבה בחניה
Photographer: Ronit Dahan Ramati
13/11/2019
מת"ק עציון: הכיבוש לא הולך לשום מקום, ובחנייה מתבצעות עבודות הרחבה
בשירותי הנשים במת"ק עציון יש מים זורמים בכיור
Photographer:
30/10/2019
שירותי הנשים במת"ק עציון נקיים יותר
Photographer:
30/10/2019
שיפור בתחזוקת שירותי הנשים במת"ק עציון: יש מים בכיור!
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer: Rachel Afek
02/09/2019
הפעם הדלת לשרותים היתה פתוחה, אבל הטינופת נשארה מזעזעת
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
מישהו מנסה למשוך צינור כדי לנקות את שרותי הנשים, אבל אין מים...
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
שלושתנו, צעירות בלב ומתקדמות בשנים במת"ק
Photographer: Natanya Ginsburg
07/10/2019
שלושתנו, צעירות בלב ומתקדמות בשנים - שלומית ה"תינוקת" (70), נתניה (80) ואורה (90), מוחצאות זמן בגילנו המתקדם לצאת למת"קים ולעמוד -גוף ונשמה- מול הכיבוש, המתנחלים, המחסומים, הצבא והמשטרה
רונית מתראיינת לכתבה, מתק עציון
Photographer: Rachel Afek
03/10/2019
כרגיל ממתינים בשמש הקופחת
Photographer: Natanya Ginsburg
09/09/2019
הדלת לאולם ההמתנה במת"ק עציון שוב נעולה, אנשים ממתינים בחוץ. דרך החלון מישהו לוקח מהם את תעודות הזהות ועורך רשימת המתנה שתחכה להם כאשר יכנסו פנימה.
יזמות במת"ק עציון. לממתינים - מכירת קפה מתרמוס
Photographer: Natanya Ginsburg
09/09/2019
שלומית ונתניה מקבלות קהל במשרד הסמוך לביוב ולשירותים הסגורים
Photographer: אורח/ת של מחסוםווטש
09/09/2019
שלומית ונתניה מקבלות קהל במשרד הסמוך לביוב ולשירותים הסגורים
הדלת לאולם ההמתנה במת"ק עציון שוב נעולה, אנשים ממתינים בחוץ. בשמש. החיילים בפנים במיזוג
Photographer: Natanya Ginsburg
09/09/2019
כשסיימנו ועזבנו נשארו בחוץ אדם אחד או שני אנשים, הדלת עדיין סגורה ונעולה נעולה אולי כדי להגן על המת"ק מפני הסתערות ההמונים
בקצה האולם אישה ממתינה כבר שעות עם תינוק בזרועותיה.
Photographer: Natanya Ginsburg
16/09/2019
מת"ק עצון: שרותים בלתי נסבלים
Photographer: Natanya Ginsburg
16/09/2019
שלומית שומעת מאחד הפלסטינים כי הוא הולך לערב את הרשות הפלסטינית בהזנחה האיומה של ניקון השירותים במת"ק
אנשים צובאים על דלתו הסגורה של המת"ק. דוכן של קפה מתרמוס צץ בחוץ
Photographer: Natanya Ginsburg
04/09/2019
2019 מת"ק עציון: אשים מחכים בחוץ כי האולם מלא וחייל מפקח על הדלת
Photographer:
14/08/2019
מת"ק עציון 2019: רק הגענו למת"ק ואורה ושלומית כבר מקבלות פניות במשרד המאולתר שלנו..
Photographer: Natanya Ginsburg
19/08/2019
2019 מת"ק עציון: היום פתחו בתשע במקום בשמונה. עם פתיחת האולם התפרץ פנימה קהל גדול
Photographer: Shlomit Steinitz
19/08/2019
מת"ק עציון: הצפיפות מתחילה כבר בכניסה
Photographer: Anat Tueg
14/08/2019
מת"ק עציון 7.8.2019: ההגיינה של הכיבוש תואמת לכל אספקט אחר שלו (תא 2)
Photographer:
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.2019: ההגיינה של הכיבוש תואמת לכל אספקט אחר שלו (תא 1)
Photographer:
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.19: יושבים באולם המת"ק שעות רבות. ומי שנזקק לשירותים?
Photographer: Ronit Dahan Ramati
07/08/2019
מת"ק עציון 7.8.19 - עמדת המספרים לתור והצג, כאילו העניינים מתנהלים בסדר. אבל הם לא.
Photographer:
07/08/2019
זה מה שהכיבוש מסוגל לעשות לרווחת הנתינים הכבושים
Photographer: Shlomit Steinitz
12/08/2019
מת"ק עציון: טיפול מאד איטי
Photographer: Natanya Ginsburg
05/08/2019
מת"ק עציון: הצג הראה את המספר 59 כשהגענו. אחרי שעה וחצי כשעזבנו ראינו שרק 26 אנשים טופלו! כאמור, זה יומו של הצב.
תמונות של "פלסטינים מאושרים" - לא במציאות
Photographer: Shlomit Steinitz
05/08/2019
האולם חם מאוד. הזיעה נוטפת. המיזוג, וגם המסך על הקיר שמקרין תמונות של פלסטינים מאושרים תחת הכיבוש, הם הסוואה בלבד