View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Maqams in the West Bank Album

ביציאה מבית ליקיא רואים את כביש הגישה ל- 443, חסום במכשול אבנים ותל עפר ועוד שני מחסומים יצוקים מבטון
Photographer:
22/04/2019
המחסום בכניסה לכפר בית ליקיא. כביש 443 מעבר לגדר הביטחון נסלל על אדמות הפלסטינים וחסום בפניהם
Photographer:
22/04/2019
המחסום בכניסה לכפר בית ליקיא. כביש 443 מעבר לגדר הביטחון נסלל על אדמות הפלסטינים וחסום בפניהם
Photographer:
22/04/2019
י' ואחותו תושבי בית ליקיא מחפשים קישור לשני ארכיונים של פליטי הכפר הפלסטיני יאלו, שנהרס במלחמת ששת הימים (1967) ותושביו גורשו. ארכיון אחד ברמאללה והשני בעמאן
Photographer:
22/04/2019
מקאם שיח' אבן ג'בל: דברי הסבר על השיח' והמקום
Photographer:
15/04/2019
מקאם אִבּן ג'בֶּל בפארק איילון שמור היטב
Photographer:
12/04/2019
עוורתא: ראש המועצה עם ספר הטאבו של אדמות הכפר
Photographer:
25/03/2019
מקאם שייח' אל-ח'ילווה עם 2 כיפות בדיר ר'סעאנה
Photographer:
06/02/2017
ח'רבת נעלין
Photographer: Irit Segoli
11/02/2019
להלן, מידע מטעה שכזה הוא אופייני ומופיע במפת עמוד ענן, בכל אתר ואתר. יש לו תרומה לרוח הקרב של המתנחלים והאמונה שלהם שהם פועלים בשם החוק והמוסלמים הם מפרי החוק. לכן התערבות בתכני המיזם הזה חשובה ביותר. הסקר שערכנו מכיל כמויות עצומות של אינפורמציה עובדתית. ח'רבת נעלן נ.צ. 651976 / 214304 גובה: 633 חורבת נעלן היא חורבה מבית שני וכנראה עד מרד בר כוכבא שהייתה בה גם התיישבות במאות האחרונות. במקום שרידי מבנים רבים על פני השטח וכן עשרות חדרים תת קרקעיים גדולים מחופים בתקרות קשתיות. לרגלי החורבה מערות קבורה וכוכי קבורה רומיים-ביזנטיים. מצפון מזרח לחורבה שרידים של ככל הנראה מקווה טהרה משלהי בית שני ועד מרד בר כוכבא. בשלוחה העולה אל החורבה מדרום מערב שני בורות מים יפים, באחד מהם מים זכים ונקיים. כיום הערבים הרוסים את העתירות במקום ומנסים להשתלט על המקום בצורה לא חוקית ע"י בניה למרות הקירבה לישוב היהודי והסכנה הביטחונית שזה גורם. ע"ט הערבים בנו במקום 2 מבנים מקור: אורא, מאיר רוטר, מבית אל שכמה, עמית הורן, Ye80808, חרשניק
מפת האזור של ח'רבת נעלין,
Photographer: Irit Segoli
11/02/2019
האדמה של ניעלן היא אדמת הכפר שנמצאת בשטח B (בשליטה אזרחית פלסטינית). וחלקה אף אדמת הוואקף שעליה נמצאים שרידי המקום הקדוש למוסלמים, שימו לב לשבילים המובילים בין אל מזרעה אל קבלייה לשיח' עיסא ואל אתר העתיקות ניעלן ולא מוזכר : נבי אנבר.
על גבעת ניעלן רועה וצאנו ממזרעה אל קבלייה
Photographer: Irit Segoli
11/02/2019
תמונתם של שני הנרצחים ע"י חיילי צהל
Photographer: Irit Segoli
11/02/2019
מימין עות'מן אחמד לדווה בנאי בן 33 אב לארבעה, משמאל : מוחמד איברהים שירתח.
רחבת סלע לפני מקאם נבי אנבר - אתר הרצח של הפלסטינים
Photographer: Irit Segoli
11/02/2019
הרחבה שלפני מקאם נבי אנבר, מקום בו נורו שני הפלסטינים.
מקאם נבי אנבר והאלונים הקדושים
Photographer: Irit Segoli
11/02/2019
מקאם שיח' עיסא
Photographer:
04/02/2019
המקאם נמצא במרכז הגוש, באתר ארכיאולוגי שנשתמרו בו מערכת יקבים תת קרקעית וחדרי איחסון שמשויכים לתקופת הברזל (על פי ויקיפדיה) ולתקופה הרומית (תקופת בית ראשון ובית שני).
כביש 450: עוד מחסום אפרטהייד מונע כניסה מפלסטינים
Photographer: Nurit Popper
04/02/2019
מחסומים בכניסה להתנחלות נחליאל על כביש 450 מבטיחים שפלסטינים לא יסעו על הכביש. מחסום שער צהוב מוצב לפני הכניסה להתנחלות, הראשונה בגוש מכיוון זה של הכביש. מחסום פלסטיק ושער נוסף של ההתנחלות מוצב אחרי המחסום הצהוב. מחסום ההתנחלות נפתח לפנינו, הפריבילגים שנוסעים עם לוחית רישוי ישראלית.
כביש 450: עוד ועוד מחסומי אפרטהייד
Photographer: Nurit Popper
04/02/2019
המסמך המשפטי על חלוקת האדמה
Photographer: Nurit Popper
21/01/2019
התנחלות לשם פולשת לאדמת משפחת אידריס
Photographer: Nurit Popper
21/01/2019
המחסום לאתר העתיקות דיר סמעאן שנתפס בידי התנחלות לשם
Photographer: Nurit Popper
21/01/2019
העזובה במקאם שייח בילאל
Photographer: Nurit Popper
05/06/2018
מקאם עלאם אל הודא
Photographer: Irit Segoli
21/02/2018
מקאם אבו ג'וד
Photographer: Irit Segoli
07/03/2018
השלט לפני מקאם שייח עבדאללה
Photographer: Irit Segoli
07/02/2018
The house in Jabel Ismaiil
Photographer: Irit Segoli
02/08/2017
כתובות נאצה בבית הרוס ליד מקאם אבו איסמעיל
מקאם שייח ע'אנם
Photographer: Nurit Popper
27/07/2018
מקאם שייח ע'אנם על הר גריזים
מקאם שייח בילאל
Photographer:
28/02/2018