View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

זוודין - הרועה מוביל את העדר לאזור השחון שהוקצה לו
Photographer: Muhammad D.
10/04/2024
סעיר - יעל עם אחמד
Photographer: Muhammad D.
10/04/2024
אום גוסא - סמדר עם ילדי נאג'ח  בודקים את הצעצועים שהבאנו
Photographer: Muhammad D.
07/04/2024
אום גוסא - החממה שהקים נאג'ח טעימאת ליד ביתו
Photographer: Muhammad D.
07/04/2024
אום גוסא - בית הספר שלמרות צו הריסה, עדיין עומד על תילו
Photographer: Muhammad D.
07/04/2024
חאלת אל מאיה: הכנות להצבת השער
Photographer: Muhamad
08/04/2024
עד עכשיו הכניסה היתה פתוחה למעבר
יאטא: הטרקטור מבצע חסימה במעבר ליאטא מול א- טוואני
Photographer: Muhamad
08/04/2024
א-טוואני: מעצר 2 הנשים שניסו לעבד את השטח ליד ביתן
Photographer: Muhamad
08/04/2024
א-טוואני: מתנחל מחוות מעון על הסוס
Photographer: Muhamad
08/04/2024
דורא אל-פוואר: המחסום סגור ואנשים נאלצים ללכת מסביב ברגל
Photographer: Daphna Jung
28/03/2024
דורה אל-פאוואר: מוניות עומדות מורידות ואוספות אנשים ליד המחסום הסגור
Photographer: Daphna Jung
28/03/2024
שעב אל בוטום - החלקה עם עצי הזית הבגירים שעל החקלאי נאסר לגשת ולמסוק אותם
Photographer: Muhammad D
03/04/2024
ח'רבת טיראן - בשיג המשפחה, סמדר עם תאופיק זעריר
Photographer: Muhammad D
31/03/2024
א תאוואני: מירה בשיחה עם נאסר עדרה וסאלם
Photographer: Mouhammad D.
03/04/2024
פארס וסמדר בשוויכה. מאחור ניתן לראות את חוות יהודה של אלישיב נחום וימינה את חוות ינון לוי, שני בעלי חוות אלימים ומסוכנים
Photographer: Muhammad D
24/03/2024
זנותא - סמדר מוסרת לפארס את הספרים שחילצה מבית הספר ההרוס
Photographer: Muhammad D
24/03/2024
כביש 60 - חסימות. רכבים ננעלו ונלקחו להם המפתחות על ידי הצבא
Photographer: Raya Yeor
12/03/2024
אחד התושבים רועה את העדר בתחום היישוב
Photographer: Muhamad
14/03/2024
עזאם ודפנה בסוסיא
Photographer: MOUHAMAD
14/03/2024
מתחפ אבו קביטה - מריה אבו קביטה לבשה את שמלת החג שלה עם הרקמה הטיפוסית לכבודנו, עם מיכל
Photographer: Michal Tsadik
21/03/2024
מתחם אבו קביטה - מצרכי המזון שהבאנו למשפחות אבו קבטה ליד בית יתיר
Photographer: Michal Tsadik
21/03/2024
מתחם אבו קביטה - מוסטפא אבו קביטה וחלק מילדי המשפחה
Photographer: Michal Tsadik
21/03/2024
חיילים מאבטחים את חוות מעון מול תוואני
Photographer: Michal Tsadik
13/03/2024
רהווה - יש גם שמחה בביקורים. התינוקת בת חודשיים בידי סמדר, מתוקה כל כך
Photographer: Muhammad D
17/03/2024
הכפר רהווה על שני חלקיו
Photographer:
17/03/2024
דרום הר חברון: מתנחל ועדרו רועים באדמות פלסטיניות
Photographer: Ariela Slonim
08/02/2024
סוסיא: מתארחים אצל וודחא ועזאם
Photographer: Ariela Slonim
08/02/2024
סוסיא: מוחמד נושא את החבילה על כתפיו
Photographer: Ariela Slonim
08/02/2024
מוחמד נושא את החבילות על כתפיו כי אי אפשר להגיע לעזאם במכונית
סוסיא: איור על חבילת מצרכים מארגון הרבנים לקהילות הרועים הנצורות
Photographer: Ariela Slonim
08/02/2024
סוסיא: חבילת מצרכים מאוירת מארגון הרבנים לקהילות הרועים הנצורות
Photographer: Ariela Slonim
08/02/2024
דרום הר חברון: שלט עם מגן דוד על השלט לזנותא
Photographer: Ariela Slonim
08/02/2024
אוטובוס מגורים בלמתנחלים באשתמוע
Photographer:
20/02/2024
הכבישים סגורים בפני הפלסטינים, והם נעים ממקום למקום ברגל
Photographer:
20/02/2024
צומת קלקיס: הולכי רגל מעבירים סחורות כי אין מעבר לרכבים
Photographer: Raya Yeor
15/02/2024
דרום הר חברון - חבילות מזון שהבאנו לחלוקה
Photographer: Daphna Jung
11/02/2024
דרום הר חברון - רשתות על חלונות הבית
Photographer: Daphna Jung
11/02/2024