View Album | Page 4 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

דרום הר חברון: סימון הכניסה לשטח אש באזור מסאפר יטא
Photographer: Hagit Back
09/05/2022
מופקרה - סמדר ומוחמד
Photographer: Michal Tsadik
19/04/2022
מופקרה - חסן והצעצועים
Photographer: Michal Tsadik
19/04/2022
דרום הר חברון - משפחת עאוודה -- ליד מבני המועצה האזורית מיתרים
Photographer: Michal Tsadik
04/04/2022
סנסנה (מחסום מיתר) - ותעל צחנתו - בריכה מזוהמת הצמודה למחסום
Photographer: Raya Yeor
24/03/2022
סנסנה (מחסום מיתר) - ותעל צחנתו- בריכה מזוהמת הצמודה למחסום
Photographer: Raya Yeor
24/03/2022
מקטל אום סלאם - בת דוד של אבו סאפי וסמדר
Photographer: Michal Tsadik
08/03/2022
ואדי א-רד'ים - אבו סאפי ובנותיו
Photographer: Michal Tsadik
08/03/2022
שעב אל-בוטום - צו הפסקת עבודה
Photographer: Michal Tsadik
23/03/2022
שעב אל בוטום - מבט כללי
Photographer: Michal Tsadik
15/03/2022
דורא - הכניסה סגורה
Photographer: Daphna Jung
27/02/2022
דרום הר חברון - השקדיות מפארות את הטבע
Photographer: Hagit Back
28/02/2022
זנותה - עאדל מעדכן אותנו
Photographer: Leah Shakdiel
07/02/2022
סוסיא - ילדים משחקים בגן המשחקים
Photographer: Michal Tsadik
08/02/2022
סוסיא - ח"כ עיסאווי פריג' עם מיכל וסמדר
Photographer: Michal Tsadik
25/01/2022
תרקומיא - אנחנו עם האדם וממתינים למענה מרשות הגביה והמיסים
Photographer: Muhammad D
11/01/2022
ואדי ראדים - אבו סאפי ובנותיו
Photographer: Daphna Jung
02/01/2022
ואדי ראדים - אבן סאפי ובנותיו
Photographer: Daphna Jung
02/01/2022
חיים עם מבנה שירותים מרוחק על הגבעה
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
מבנה השירותים של משפחת אבו סאפי בואדי ראד'ים - ככה זה שאין תשתיות בסיסיות
פרידה במדרון ואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
פרידה בתום הביקור במבנה הבית של משפחת אבו סאפי בואדי ראד'ים - עד הפעם הבאה
ואדי ראד'ים - שני חצאי לבבות יוצרים לב אוהב אחד
Photographer:
30/12/2021
לאבו סאפי 5 בנות בואדי ראד'ים - מ-3 נשים
סמדר ומוחמד עם ילדות משפחת אבו סאפי
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
יחסים ארוכי טווח עם משפחה נאבקת יוצרים הרבה אמון וחיבה
מבנה בית המערה מעוטר בציורים ובחיוכים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
הציורים של ע'אניה והאחות הבכירה מארחת
עוגת יום הולדת 3 בבית אבו סאפי
Photographer:
30/12/2021
אין חגיגה בלי עוגה
מדסקסים קורס לימודי אופנה לע'ניה מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
ע'אניה עושה נפלאות בציור על קירות המבנה/המערה של משפחת אבו סאפי. חברות מחסום ווטש מסייעות בהרשמה לקורס לימודי אופנה בחברון
שתי אחיות מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
אהבה בכל מצב: שתי אחיות מואדי ראד'ים
חיוך במטבח בית השעטנז של משפחת אבו סאפי, ואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
הבת הבכירה בפתח המטבח של מבנה השעטנז של המשפחה
ציורי הקיר של ע'ניה מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
נשות MW מסייעות לע'אניה ללמוד בקורס לימודי אופנה בחברון
בת הזקונים בחצר הבית בואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
אוספים הכול, משתמשים בכול - חיים של מחסור בתשתיות יסוד בהר חברון
רישום לדיווח של אבו סאפי על התנכלות מתנחל מחוות צאן
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
מיכל צ' רושמת דיווח מפי אבו סאפי על המתנחל ישראל קפלן מחוות צאן המפחיד בטרקטרון את עדרו של אבו סאפי
אבו סאפי מואדי רדים  מסביר למיכל צ' על טיול המתנחלים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
סיור המתנחלים (יש וידאו) עבר דרך נחלת אבו סאפי בהתרסה - זה גם כן שלנו.
אבו סאפי מואדי ראדים  על רקע המבנים והגרוטאות
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
אישיות ציורית, מומחה לצמחי מרפאה, אב לבנות רבות. הפייפ מתוצרת עצמית
שמחה לילדים עם הציוד שנשות MW מביאות איתן לדרום הר חברון
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
מתנדבות MW מביאות בגדי חורף וציוד לילדים למשפחות בדרום הר חברון
חיי משפחה במקטאל אום סאלם, דרום הר חברון
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
משפחת עוואד מעל אדמתם המאוימת בהפקעה והריסה במקטאל אום סאלם
מיכל מים והצינור לצורכי המשפחה, מקטאל אום סאלם
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
לפלסטינים אין אישור לבניית תשתיות, מים, חשמל ובנייה מסודרת
עוואד ומשפחתו מנסים לשרוד באדמתם במקטאל אום סאלם
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
ע' מודאג מכוונות השתלטות על אדמתם, אינם מורשים לבנות בית, ללא אספקת מים מהרשויות - המינהל רק רוצה לסלק אותםן