View Album | Page 7 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

דרך הארון אבו עראם
Photographer: Michal Tsadik
25/05/2021
קציר ליד אום פאקרא
Photographer: Michal Tsadik
25/05/2021
קציר ליד אום פאקרא
אבל על עקירת עצי הזית
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
אבל על עקירת עצי הזית
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
עמדות ירי לעבר הפגנות של הפלסטינים
Photographer: Hagit Back
30/05/2021
 ככה זה שנשק מחליף מילים 
הבית במחנה הפליטים אל פאוור
Photographer: Hagit Back
30/05/2021
חסיין עטיה טיטי עלה על גג ביתו שבתמונה ב 12.5, ונהרג מאש של חיילי צה"ל אשר קיבלו הוראה לירות במי שנמצא על הגג
25.05.2021 פירצה בגדר ליד מחסום מיתר
Photographer: Michal Tsadik
25/05/2021
25.05.2021 אנשי אום פוקרא מלקטים בשדה
Photographer: Michal Tsadik
31/05/2021
לקט פאה ושיכחה...
 30.05.2021 עמדת שמירה חדשה בצד הדרך לאל פאוור
Photographer: Hagit Back
30/05/2021
עמדת שמירה חדשה בצד הדרך ל אלפאוור
הפילבוק במרכז הכפר חורסה
Photographer: Aviva Konforty
10/12/2018
הפילבוקס ומתחם סגור סביבו במרכז הכפר ממוקמים בצמוד למתחם האירועים של הכפר. התושבים מתארים מצב שכל ארוע צריך להיות מתואם עם הצבא ובאישורו. המעברים בין רחובות הכפר מוגבלים. החסימות בשעות הבוקר מטרידות אתשיגרת התושבים ובמיוחד את תלמידי בית הספר שמעוכבים בדרך.
מחסום מיתר: אחרי שלושה שבועות פועלים פלסטינים חוזרים הביתה מעבודתם בישראל
Photographer: Hagit Back
07/05/2020
עבודות עפר לבנית כביש
Photographer: Hagit Back
08/02/2021
עבודות עפר לבנית כביש
פרחי החמניה מבצבצים, שרידים לניסיונות לחיות שם
Photographer: Michal Tsadik
18/06/2019
קרעו את צינורות  המים
Photographer: Michal Tsadik
18/06/2019
סוסיא, עצי זית עקורים, 24.12.12
Photographer: Michal Tsadik
24/12/2012
בסוסיא מחכים לצווי פינוי
Photographer: Michal Tsadik
03/04/2017
ביקור בסוסיא אחרי הריסה
Photographer: Ariela Slonim
03/05/2018
בית הספר בסוסיא
Photographer: Mira Balaban
22/03/2017
הפגנות בטוואני
Photographer: Hagit Back
10/05/2021
שמשותיו המנותצות של רכב באסל
Photographer: Michal Tsadik
27/04/2021
הובלת מים יקרים במכלים
Photographer: Ariela Slonim
22/04/2021
חשמל סולרי בבית אבו סאפי בראת'ים
Photographer: Ariela Slonim
06/04/2021
בית המערה של אבו סאפי באבו ראת'ים
Photographer: Ariela Slonim
06/04/2021
מאחז חדש שהולך ונבנה
Photographer: Ariela Slonim
06/04/2021
בניית התנחלות החדשה
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
פילבוקס, גדרות תיל ושקדיה פורחת ליד צומת זיף
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
פילבוקס בצומת הכבשים
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
פילבוקס מאוייש בצומת דורא-אלפוואר
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
פילבוקס בדרך לעבדה
Photographer: Ariela Slonim
09/03/2021
 08.03.2021 הריסת בתים ליד בני נעים
Photographer: Lea Shakdiel
08/03/2021
08.03.2021 החלקה שהכשרתה לשימוש מתנחלי רק החלה
Photographer: Lea Shakdiel
08/03/2021
ארכיטקטורה של כיבוש: חומות בטון, גדרות תיל, פילבוקסים ומחסומים
Photographer: Ariela Slonim
23/02/2021
מימין נמצאת התנחלות נגוהות ובפינה השמאלית למעלה - גבעת הבוסתן.
Photographer: Ariela Slonim
23/02/2021
מימין נמצאת התנחלות נגוהות ובפינה השמאלית למעלה - גבעת הבוסתן.
חסימת חסמו דוכן הירקות בגבעות אדמה
Photographer: Raya Yeor
24/02/2021
רכיז אחרי ההריסות
Photographer: Michal Tsadik
16/02/2021
הבאגר הסולל והחיילים
Photographer: Raya Yeor
27/01/2021